| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Encik
NAMA : Asrizam Bin Esam
JAWATAN HAKIKI : Pegawai Penyelidik
UNIT : -
BAHAGIAN : Promosi dan Pemasaran Inovasi
JABATAN : Putra Science Park (PSP)
PTJ :

CV :
LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • Bacelor Sains Komputer (Rangkaian), UPM
 • 1999
 • Maktab Rendah Sains Mara, Muar
 • 1996
 • Sekolah Menengah Dato Onn, Batu Pahat Johor
 • 1993


  KURSUS DIHADIRI
 • Internet Marketing
 • 2015
 • Bengkel Semakan Penilaian Aspek Dan Impak Alam Sekitar Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001
 • 2014
 • Digital SME Day Seminar
 • 2014
 • Kursus Mesra Malaysia - Persediaan Pembangunan Pakej Pelancongan Edutorism dan Agritourism
 • 2013
 • Program KIK Kick Start @ UPM Serdang
 • 2013
 • Kursus Management of Companies Under The Companies ACT
 • 2013
 • Kursus Pegawai Rekod Jabatan
 • 2012
 • Seminar Organisasi Bereputasi Antarabangsa
 • 2012
 • Kursus Amalan Persekitaran Kerja Berkualiti(5S)
 • 2012
 • Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy, INTAN
 • 2012
 • Kursus Perundingan Berkesan
 • 2011
 • Kursus Kesedaran MS ISO/IEC 17025:2005
 • 2010
 • Corporate Branding with Character MIM
 • 2010
 • Kursus Mengenal Pasti Masalah dan membuat Keputusan dengan Sistematik
 • 2009
 • Kursus Pengenalan SPSS
 • 2009
 • Kursus Pengurusan Majlis
 • 2008
 • Lead Assessor MS ISO 9001:2008 SIRIM
 • 2008
 • Kursus Juruaudit Dalaman MS ISO 9001:2000 Pejabat TNCPI UPM
 • 2007
 • Program on Technology Licensing for ASEAN Countries - Taiwan
 • 2006


  PERSIDANGAN / BENGKEL / SEMINAR
 • Bengkel Melestari RMC
 • 2010
 • Bengkel Pelan Tindakan Taktikal Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
 • 2010
 • Bengkel Penulisan Siri 3: Penulisan Artikel Majalah dan Akhbar - IKIM
 • 2008


  PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
 • Pengukuran ROI Modul Penyelaras Inovasi- Seminar Penyelidikan Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia 2014 UPM
 • 2014


  PENGAJARAN
 • Pensyarah Sambilan (Tutor) ACT2170 Teknologi Komputer Dalam Perniagaan - FEP UPM
 • 2011
 • Pengajar on-job-training Pegawai Kawalan Dokumen SPK - INTROB UPM
 • 2009


  JAWATANKUASA
 • Ahli Innovation and Technology Managers Association (ITMA)
 • 2015
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Alam Sekitar EMS ISO 14001:2004 UPM
 • 2014
 • Juruaudit Dalaman UPM, Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001:2004
 • 2014
 • Timbalan Komandan Insiden, Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
 • 2012
 • JK Audit Dalaman IG
 • 2011
 • Editor bahasa Melayu JK Laman web Pej TNCPI
 • 2011
 • Sekretariat Panel Penilai Anugerah Penyelidikan dan Inovasi, MGAP
 • 2010
 • Penyelaras Audit Dalaman, Pejabat TNCPI
 • 2010
 • Pegawai Kawalan Dokumen, SPK Pejabat TNCPI
 • 2009
 • JK Jaminan Kualiti, Pejabat TNCPI UPM
 • 2008


  ANUGERAH DAN PENCAPAIAN
 • 2nd- Best Booth Design Competition (SC Category) MTE 2015
 • 2015
 • Most Visitor Friendly Booth Award, Malaysia Technology Expo 2014
 • 2014
 • 1st Best Booth Award (SC Category), Biotechnology Asia 2014 - KLCC
 • 2014
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pusat Pengurusan Penyelidikan
 • 2010
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
 • 2009
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
 • 2008
 • 1st - Best Booth Award (Special Design)- Expo Science, Technology & Innovation 2004
 • 2004
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pusat Pengurusan Penyelidikan
 • 2003


  KEGIATAN LUAR BIDANG TUGAS
 • Timbalan Ketua Juruaudit Pengurusan Alam Sekitar UPM
 • 2015
 • Timbalan Presiden Kelab Rekreasi dan Inovasi (RIC)
 • 2015
 • Presiden Persatuan Pegawai Penyelidik UPM
 • 2013
 • JK Pelaksana Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif IPTA
 • 2011
 • Ketua Biro Kreatif dan Inovatif, Kelab Penyelidikan dan Inovasi (RIC)
 • 2011
 • Ahli Persatuan Pegawai Penyelidik UPM
 • 2011
 • Juuruaudit Dalaman Universiti - MS ISO 9001:2008
 • 2011
 • Ketua Biro Kreatif dan Inovatif, Kelab Penyelidikan dan Inovasi (RIC)
 • 2010
 • Fasilitator Prog Keuashawanan Siswazah UPM-MTDC (GE Program):Induksi
 • 2010
 • Ketua, Kumpulan Kreatif dan Inovatif ICC - Orbit Jingga
 • 2010
 • Fasilitator Kursus QMS1 dan 2 MS ISO 9001:2008
 • 2009
 • AJK Biro Penerbitan dan Publisiti, Kelab Penyelidikan dan Inovasi (RIC)
 • 2009
 • Juuruaudit Dalaman PTNCPI - MS ISO 9001:2008
 • 2008
 • Penceramah Bengkel Komersialisasi Hasil Penyelidikan Bumipitera - GABEM
 • 2008
 • Ahli Persatuan Alumni UPM
 • 2008
 • Ahli Persatuan Pentadbir UPM
 • 2008
 • Ketua Biro Sukan dan Rekreasi, Kelab Penyelidikan dan Inovasi (RIC)
 • 2008
 • Juuruaudit Dalaman ICC- MS ISO 9001:2008
 • 2007
 • Ketua Biro Sukan dan Sosial, Kelab Penyelidikan dan Inovasi (RIC)
 • 2007


  3 FOTO RAWAK
  Token penghargaan kepada Prof Kagami Uni Tokyo
  Kursus Program Lisensing - Taiwan
  Mahkamah IP JPO Japan

  2153 HITS
  sejak 31 Mac'08  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza