A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
ENCIK SAMIR MUHAZZAB BIN AMIN
PENSYARAH KANAN
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
samir
BM
EN

PROFESIONAL

NAMA :
(Encik) Samir Muhazzab Bin Amin
JAWATAN :
Pensyarah Kanan
ENTITI :
Fakulti Ekologi Manusia


LATARBELAKANG PENDIDIKAN
2006
Sarjana Sains Sosial (Kerja Sosial)
PENGALAMAN KERJA
2006
Pensyarah
KEMAHIRAN
2009
Rescue Diver (PADI)
2008
Open Water Course (PADI)
2008
Advance Open Water Course (PADI)
PERKHIDMATAN PERUNDINGAN
2009
Kementerian Kesihatan Malaysia
2009
Kementerian Belia dan Sukan
PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
2009
Samir Muhazzab A. & Munirah Z. (2009). Tekanan dan Kepuasan Kerja Pekerja Sosial Perubatan. (SKISS09-Melaka)
2009
Samir Muhazzab A. & Mohammad Shatar S. (2009).Dasar Pembangunan Sosial Dari Perspektif Kebajikan Sosial. (Seminar Dasar Sosial - UITM Sabah)
2009
Samir Muhazzab A. & Mohammad Shatar S. (2009). Pentafsiran Aras Kemahiran Insaniah Dalam Kursus Training of Trainers (TOT) Tahap Dua (2) Kokurikulum Berkredit (KKB) UPM. (SKISS09-Melaka)
2009
Samir Muhazzab A. (2009). Community Development Practice in Poverty Eradication. (41th. Annual International Conference CDS, Memphis USA.)
2008
Samir Muhazzab A. & Mohammad Shatar S. (2008). Keperluan Kemahiran Kerja Komuniti Dalam Pembasmian Kemiskinan: Kajian Komuniti Nelayan. (MSC6-Sarawak)
2008
Samir Muhazzab A., Mohammad Shatar S. & Suhaida A. K. (2008). Kursus Kokurikulum Berkredit UPM Memperkasakan Modal Insan Mahasiswa Melalui Penerapan Kemahiran Insaniah. (SKISS-Melaka)
2008
Samir Muhazzab A., Mohammad Shatar S. & Azali M. (2008). The Level of Soft Skills In Open Water Diver Course. (NASDEC-Johor).
2008

Mohammad Shatar S. & Samir Muhazzab A. (2008). Anjakan Perdana Remaja Melayu. (MSC6-Sarawak).
2008
Sara Shakilla M. S. & Samir Muhazzab A. (2008). Keperluan Modal Insan Dalam Organisasi Kumpulan. (NASDEC-Johor)

2008
Suhaida A. K., Mohani A., Mohammad Shatar S. & Samir Muhazzab A. (2008). Status Kemahiran Keusahawanan Mahasiswa Baharu UPM Dan Intervensi Kursus Kokurikulum Berkredit. (SKISS-Melaka)
2008
Mohammad Shatar S., Suhaida A. K., Samir Muhazzab A. & Azali, M. (2008). Kajian Awal Pelaksanaan Kursus Pemulaan Graduan Starting School di UPM. (NASDEC-Johor)
2008
Mohammad Shatar S., Suhaida A. K. & Samir Muhazzab A. (2008). Kursus Finishing School UPM Memantapkan Kemahiran Insaniah Graduan. (SKISS-Melaka)
PENGAJARAN
2009
FEM 4341 - Kerja Sosial Dengan Individu dan Kumpulan
2009
FEM 4342 - Perkhidmatan Dalam Kerja Sosial
2009
FEM 3342 - Kebajikan Sosial Dalam Kerja Sosial
2008
FEM 3341 - Teori dan Praktis Dalam Kerja Sosial
2008
FEM 3342 - Kebajikan Sosial Dalam Kerja Sosial
2008
FEM 4341 - Kerja Sosial Dengan Individu dan Kumpulan
2008
FEM 4342 - Perkhidmatan Dalam Kerja Sosial
2008
FEM3332 - Kerja Komuniti
2007
SKPW - Krisis Intervansi (UKM)
2007
FEM 4000 - Isu Semasa Dalam Pembangunan Manusia
ANUGERAH DAN PENCAPAIAN
2008
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPM
BIDANG PENGKHUSUSAN
KERJA SOSIAL
KERJA KOMUNITI
BIDANG PENYELIDIKAN
Kerja Sosial
Kesukarelawan
Masalah Sosial
Belia dan Remaja
PROJEK PENYELIDIKAN
2009
Kepuasan Kerja di Kalangan Pekerja Sosial Perubatan di Malaysia (RUGS-RM26000) - KETUA PROJEK
2007
Profesionalisme Pelajar Kerja Sosial di Malaysia (PPLB- RM10000)- KETUA PROJEK
2007
Pendayaupayaan Pekerja Sosial Dalam Praktis Kerja Sosial (RUGS - RM 69000)- KETUA PROJEK
2007
Perbandingan Dua Pendekatan Pembangunan Komuniti (FRGS - RM 65000)- KETUA PROJEK
2006
Aspirasi Belia Malaysia Terhadap Nilai Keusahawanan (KBS - RM 30000) - AHLI
2,534
paparan
sejak 22 Ogos'19

2019: 651
2020: 1813
2021: 70