A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
PROF. MADYA DR. RUSMAWATI BINTI SAID
KETUA PROGRAM
SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI
rusmawati
BM
EN

PENGLIBATAN ANTARABANGSA

Expert Panel for Asian Productivity Organization
International E x p e r t P a n e l for A s i a n P r o d u c t i v i t y
O r g a n i z a t i o n ( A P O ) .
N a t i o n a l S t r a t e g y o n D e v e l o p i n g H u m a n R e s o u r c e s f o r t h e I n d u s t r i e s o f t h e F u t u r e .
GALLERY
ANUGERAH (3 gambar)
COPYRIGHT (1 gambar)
KERTAS POLISI (4 gambar)
KHIDMAT PROFESIONAL (0 gambar)
MEDIA (8 gambar)
PENGLIBATAN ANTARABANGSA (9 gambar)
PENGLIBATAN KOMUNITI (3 gambar)
PENGLIBATAN PELAJAR (5 gambar)
PERSIDANGAN (10 gambar)
PERUNDINGAN/PENYELIDIKAN GERAN (15 gambar)
ARTIKEL TERKINI
Kampung Pulau Semut is the First Village Pioneering Green Community Program
Komuniti Lestari Wadah Penting Pembangunan Negara_Melaka Hari Ini
Measuring Mismatch Unemployment in the Malaysia Labour Market