Laman Utama   Profesional   Minat & Hobi Galeri Foto Pautan Menarik
Prof. Madya Dr.
Roziah Mohd Rasdi
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya

3769 HITS
sejak 31 Mac'08

3769 HITS
sejak 31 Mac'08PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Roziah Binti Mohd Rasdi
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya
UNIT : Jabatan Pembangunan Profesional dan Pendidikan Lanjutan
PTJ : Fakulti Pengajian Pendidikan

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • Ijazah Kedoktoran ( Pembangunan Sumber Manusia)
  Universiti Putra Malaysia
 • 2009
 • Ijazah Sarjana ( Pendidikan Lanjutan)
  Universiti Putra Malaysia
 • 2005
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia)
  Universiti Putra Malaysia
 • 1993


  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh mshafree