PROFILE
Laman Web Staf UPM
PROF. MADYA DR. NURFADHLINA BINTI MOHD SHAREF
PROFESOR MADYA
nurfadhlina
BM
EN

SELAMAT DATANG

Nurfadhlina Mohd Sharef ialah seorang Profesor Madya di Jabatan Sains Komputer, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Putra Malaysia.

Bidang penyelidikan beliau adalah berkisarkan sains data, perlombongan teks, web semantik, kecerdasan berkomputer , pengurusan pengetahuan dan maklumat. Beliau bertugas di tiga kumpulan: (i) Sistem Pintar Kumpulan Penyelidikan (ii) pengiraan Quran Informatik Kumpulan Minat Khas ( CQI - SIG ) (iii ) Pangkalan Data Teknologi dan Aplikasi Kumpulan Penyelidikan di Universiti Putra Malaysia. Beliau juga merupakan penyelidik bersekutu di Pusat Teknologi Ejen, Universiti Tenaga Nasional ( UNITEN ), Malaysia.

Beliau telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sains dan Pengurusan Maklumat ) di Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia. Penyelidikan beliau dalam Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian) di Universiti Putra Malaysia adalah di dalam teknologi ejen bagi perkhidmatan perkongsian pengetahuan. Dalam kajian PhD di University of Bristol di bawah tajaan Kementerian Pengajian Tinggi , beliau membangunkan algoritma evolusi kabur tatabahasa serpihan untuk pembelajaran teks yang diaplikasikan di dalam masalah pengekstrakan teks. Beliau juga terlibat dalam pembangunan tatabahasa kabur bagi kejadian aktiviti pengganas berdasarkan data daripada Sistem Penjejakan Insiden Dunia dari Amerika Syarikat dan menghasilkan perwakilan corak aktiviti ekonomi yang diapliksikan di dalam sistem ramalan keadaan ekonomi berdasarkan penyata ekonomi daripada Bank Pusat Eropah. Dalam kajian pascakedoktoran beliau di Pusat Kepintaran Buatan , Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat , Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau memberi tumpuan kepada penterjemahan automatik soalan bahasa semula jadi kepada pertanyaan rasmi semantik.

Beliau telah mengarang lebih daripada 50 kertas saintifik yang diterbitkan dalam pelbagai jurnal berwasit dan persidangan. Beliau juga terlibat secara aktif dalam projek-projek penyelidikan dan menyelia beberapa pelajar pasca siswazah di sebelah beban kerja pengajaran yang biasa .

Sila layari https://sites.google.com/site/fadhlinams81/main-page untuk maklumat lanjut
1558
paparan
sejak 22 Ogos'19