Selamat Datang Ke
LAMAN WEB PERIBADI
Dr.
Nur 'aliaa Abd Rahman
FAKULTI KEJURUTERAAN
Laman Utama Profesional Minat & Hobi Galeri Foto Pautan Menarik
dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Dr.
NAMA : Nur 'aliaa Binti Abd Rahman
JAWATAN HAKIKI : Pensyarah Kanan
PTJ : Fakulti Kejuruteraan

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
  Universiti Putra Malaysia
 • 2007
 • Matrikulasi Sains Hayat
  Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya
 • 2003


  PENGALAMAN KERJA
 • Tutor
  Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan,
  Fakulti Kejuruteraan,
  Universiti Putra Malaysia
 • 2007
 • Pembantu Penyelidik
  Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan,
  Fakulti Kejuruteraan,
  Universiti Putra Malaysia
 • 2007


  PERSIDANGAN / BENGKEL / SEMINAR
 • A.R. Nur ‘Aliaa, M.K. Siti Mazlina and F.S. Taip (2008), Impact of Two Commercial Enzymes Application on the Physical and Physicochemical Properties of White Pitaya Juice, Symposium on Engineering and Technology 2008, Kuching, Malaysia, 15 & 16 December
 • 2008
 • A.R. Nur ‘Aliaa, M.K. Siti Mazlina and F.S. Taip (2008), Impact of Two Commercial Enzymes Application on the Physical and Physicochemical Properties of Red Pitaya Juice, AIChE’s 2008 Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, 16 -21 November 2008
 • 2008
 • Siti Mazlina Mustapa Kamal, Nur ‘Aliaa Abd Rahman, Abdul Ghani Liew Abdullah (2007), Clarification of Dragon Fruit Juice, 21st Symposium of Malaysian Chemical Engineers 2007, Selangor, Malaysia, 12-14 December 2007, Paper #BB028
 • 2007
 • Siti Mazlina,M.K., Abdul Ghani, L.A., Nur ‘Aliaa, A.R., Siti Aslina,H., and Rozita O., Comparison on Optimization of Star Fruit Juice Using RSM Between Two Malaysian Commercial Varieties (B11 and B10) of Star Fruit, Proceedings of World Engineering Cong
 • 2007


  ANUGERAH DAN PENCAPAIAN
 • The Very Best Award in Malaysia Technology Expo (MTE) 2009 for the innovation of Fruits Grater and Peeler
 • 2009
 • Gold Medal in Malaysia Technology Expo (MTE) 2009 for the innovation of Fruits Grater and Peeler
 • 2009
 • Silver Medal in UPM Research, Invention and Innovation Exhibition (PRPI) 2008 for the innovation of Fruits Peeler and Grater
 • 2009
 • An apparatus for grating and peeling fruits and vegetables. Malaysia Patent Pending: PI20082474
 • 2008
 • Anugerah Tun Fatimah, Kolej Sebelas, Universiti Putra Malaysia
 • 2007
 • Kepujian Dekan (Semester Kedua 2006/2007)
 • 2007
 • Kepujian Dekan (Semester Pertama 2003/2004)
 • 2004
 • Anugerah Kecemerlangan Universiti Putra Malaysia (2003)
 • 2003


  BIDANG PENGKHUSUSAN
 • Food Process Engineering
  Process/Food Machinery Design
 • 2007


  1085 HITS
  sejak 31 Mac'08  1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya