: norihana 1594720092 ___ 10 norihana LAMAN WEB NORIHAN BINTI MD ARIFIN | UPM : Profail Staf
PROFILE
Laman Web Staf UPM
Y. BHG. PROFESOR DR. NORIHAN BINTI MD ARIFIN
PROFESOR
norihana
BM
EN

PROFESIONAL

NAMA :
(Y. Bhg. Profesor Dr.) Norihan Binti Md Arifin
JAWATAN :
Profesor
ENTITI :

SCOPUS ID :
Google Scholar :

935
paparan
sejak 22 Ogos'19
DEBUG