| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Noranizan Binti Mohd Adzahan
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya
PTJ : Fakulti Sains Dan Teknologi Makanan

1266 HITS
sejak 31 Mac'08versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh isniza