A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
DR. NOBAYA BINTI AHMAD
FELO PENGAJAR
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
nobaya
BM
EN

PROFESIONAL

NAMA :
(Dr.) Nobaya Binti Ahmad
JAWATAN :
Felo Pengajar
ENTITI :
Fakulti Ekologi Manusia