A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
ENCIK MOHD MUHAIZI BIN MAT DAUD
PEGAWAI PENYELIDIK
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
muhaizi
BM
EN

PROFESIONAL

NAMA :
(Encik) Mohd Muhaizi Bin Mat Daud
JAWATAN :
Pegawai Penyelidik
ENTITI :
Institut Perhutanan Tropika Dan Produk Hutan


LATARBELAKANG PENDIDIKAN
2008
Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor
Bachelor Sains Perhutanan
CGPA: 3.466
2005
Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor
Diploma Perhutanan
CGPA: 3.104
Anugerah akademik: Kepujian Dekan
( Semester IV, V, )
2001
SMU (A) AMIR INDRA PETRA
Sijil Pelajaran Malaysia: 4A, 1B, 3C, 1E
2000
SMU (A) AMIR INDRA PETRA
Sijil Menegah Ugama: Grad 1
( 16 Aggregate )
1999
SMU (A) AMIR INDRA PETRA
Penilaian Menengah Rendah: 5A, 2B, 2D
1998
SMU (A) AMIR INDRA PETRA
Penilaian Menengah Rendah Ugama: 1A,2B,3C,2D,1E
1996
Sek. Keb. Pauh Sembilan
Ujian Penilaian Sekolah Rendah:2A,1B,1D
PENGALAMAN KERJA
2008
Madani Resources Sdn Bhd. Taman Warisan Pertanian, Presint 16 Putrajaya.
Jawatan: Penyelia Tapak
2008
Pemandu Pelancong di Malaysia International Space Adventure (MISA) Putrajaya.
Jawatan: Ketua Zon 3
2007
Projek Penanaman Herba bawah TNB Research di Gopeng, Perak.
Jawatan: Penolong Penyelidik
2005
Ladang Pisang Zaharuddin di Bachok, Kelantan.
Jawatan: Pembantu Tanaman
2004
Latihan Praktikal di Jabatan Perhutanan Negeri Johor.
Tugasan: Ladang hutan, Penyediaan sempadan hutan, Invonteri sebelum tebangan, Inventori selepas tebangan, Penandaan balak, Tutup lesen dan Servei hutan.
KEMAHIRAN
2009
Boleh Berkerja dan Menggunakan Peralatan Survaying With A Single GPS Receiver in MyRTKnet Enviroment.
2009
Boleh Berkerja dan Menggunakan Perisian Automated Tree Mapping, Automated Spatial Survey Information System(ASISST)& Automated Route Tracking System(ARTS).
2007
Boleh menggunakan perisian Geo-informatics tools seperti Arc GIS, Arc Map dan Arc Explore

2004
Mahir menggunakan Microsoft Office (Words, Power Point, Excel) SPSS dan Internet Explorer.
PROJEK
2006
Projek Tahun Akhir:
VARIOUS TECHNIQUES OF VEGETATION CONTROL UNDER HIGH VOLTAGE TRANMISSION LINES (HVTL) AT TAPAH, PERAK.
2004
Projek Tahun Akhir:
VARIOUS TECHNIQUES OF RUBBER WOOD HARVESTING AT SABAK BERNAM, SELANGOR.
KURSUS DIHADIRI
2010
Kursus Pengurusan Kewangan Penyelidikan
2010
Kursus Fasilitator Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK)
2010
Kursus Komunikasi Dalam Organisasi
2010
Kursus QMS 4 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
2010
Kursus Pengurusan Kualiti Menyeluruh
2010
Kursus Pengenalan Kepada SPSS
2010
Kursus Analisis Rangka Kerja Logik(LFA) Dalam Penyelidikan
2010
Kursus Analisis Rangka Kerja Logik (LFA) Dalam Pentadbiran Organisasi
2010
Kursus Pemprosesan Data Spectroradiometer, Hyperspectral Imagery Dan LIDAR Image Bagi Pemetaan Pokok Ramin di Pekan, Pahang (ITTO-CITES PROJECT)
2009
Kursus Master Gardener Utk Pengurusan Nutrian Tanah,
Perbadanan Putrajaya
2009
Kursus Kumpulan Kemahiran Kreatif dan Inovatif
Fakulti Perhutanan UPM
2009
Kursus QMS1 MS ISO 9001:2008
Fakulti Perhutanan UPM
2009
Kursus Automated Tree Mapping,Automated Spatial Survey Information System(ASISST)& Automated Route Tracking System(ARTS).
2009
Kursus Peningkatan Prestasi Melalui Team Building, Fakulti Perhutanan UPM
2007
Kursus Keterampilan Graduan II,
Fakulti Perhutanan, UPM
2003
Kursus Memahami Al-Quran Secara Tepat dan Interaktif Menggunakan Kaedah (E-Learning), Pusat Islam UPM
2002
Kursus SMART Kem 2002,
Majlis Perwakilan Pelajar UPM
PERSIDANGAN / BENGKEL / SEMINAR
2009
Bengkel Survaying with single GPS receiver in MyRTKnet Enviroment
(JUPEM)
2009
Ekspidisi Penyelidikan Saintifik ke-2
H. S. Ayer Hitam, Puchong Selangor
2003
Forum Silang Budaya
Pusat Islam UPM
2002
Forum Gejala Sosial
Pusat Islam UPM
JAWATANKUASA
2010
AJK Latihan Staf Fakulti Perhutanan.
2010
AJK Pelaksana Latihan Fakulti Perhutanan.
2009
AJK Sekretariat Ekspedisi Penyelidikan Saintifik ke-2
H. S. Ayer Hitam, Puchong Selangor
2009
Fesilitator Kursus KumpulanKreatif dan Inovatif
Fakulti Perhutanan
2009
AJK Penyelidikan Fakulti Perhutanan.
2002
Fesilitator Kem Pengukuhan Rohani 02
Gunung Datok, Kuala Pilah.
ANUGERAH DAN PENCAPAIAN
2006
Anugerah Tunas Harapan
Malam Anugerah Kolej 13
Universiti Putra Malaysia
BIDANG PENGKHUSUSAN
1999
Pengurusan Hutan
BIDANG PENYELIDIKAN
1999
Pengurusan Sumber Hutan
PROJEK PENYELIDIKAN
2010
*Ketua Projek
MODELLING AND MAPPING TOTAL BIOMASS OF (MERAWAN SIPUT JANTAN) Hopea Odorata STANDS USING SPOT 5 IMAGERY IN AUR GADING, PAHANG.(RUGS 9199604)
2009
*Penyelidik bersama
EFFECTS OF FOREST PATCH SIZE ON BIRS COMMONITY IN LOGGED TROPICAL FOREST(RUGS 91606)
IMEJ RAWAK
Projek TNB Reserch-Anak2 Buah Pekerja
Kursus Automated Tree Mapping&Route Tracking Sys
Hakim