A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
DR. MAZLIANA BINTI AHMAD KAMARUDIN
PENSYARAH KANAN
FAKULTI SAINS
mazliana_ak
BM
EN

SELAMAT DATANG

Dr. Mazliana Ahmad Kamarudin kini bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Fizik, Universiti Putra Malaysia. Beliau menerima PhD dalam bidang Fizik dari Lancaster University, United Kingdom pada tahun 2010. Semasa pengajian PhD, beliau mengkaji tentang pertumbuhan GaSb/GaAs kuntum dot menggunakan epitaksi alur molekul (MBE) dan fotoluminesen suhu rendah dalam medan magnet (magneto-PL). Dalam tahun 2014, beliau telah melanjutkan pengajian post-doktoral di Nottingham University, UK dimana beliau mengkaji tentang sintesis koloidal nanopartikel.
Bidang penyelidikan beliau menjuruskan kepada sintesis bahan semikonduktor nanostruktur (II-VI, IV-VI dan III-V system) dan pencirian bahan dari segi struktur dan sifat optikal untuk diaplikasikan dalam bio-perubatan dan peranti optoelektronik.