: mariam 1594654605 ___ 30 mariamArray ( [BGBAN] => Array ( [0] => BGBAN1 [1] => UPM [2] => PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET [3] => ) [94104] => Array ( [0] => JBRPN1 [1] => FKRSE1 [2] => JABATAN REKABENTUK PERINDUSTRIAN [3] => ) [14302] => Array ( [0] => JBSAS1 [1] => FKPAS1 [2] => JABATAN SAINS ALAM SEKITAR [3] => ) [90207] => Array ( [0] => JBTTA1 [1] => FKTAN1 [2] => JABATAN TEKNOLOGI PERTANIAN [3] => ) [90131] => Array ( [0] => PJDAF1 [1] => UPM [2] => PEJABAT PENDAFTAR [3] => ) [91003] => Array ( [0] => KJTUN [1] => UPM [2] => KOLEJ TUN DR ISMAIL [3] => ) [92238] => Array ( [0] => INBIO1 [1] => UPM [2] => INSTITUT BIOSAINS [3] => ) [90205] => Array ( [0] => JBLTU1 [1] => FKTAN1 [2] => JABATAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN [3] => ) [90301] => Array ( [0] => FKUVE1 [1] => UPM [2] => FAKULTI PERUBATAN VETERINAR [3] => ) [14303] => Array ( [0] => JBPAS1 [1] => FKPAS1 [2] => JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR [3] => ) [91022] => Array ( [0] => KJKE14 [1] => UPM [2] => KOLEJ EMPAT BELAS [3] => ) [91801] => Array ( [0] => FKSMB1 [1] => UPM [2] => FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN [3] => ) [90506] => Array ( [0] => JBMAT2 [1] => FKSAIS [2] => JABATAN MATEMATIK [3] => ) [94003] => Array ( [0] => JBSBI1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN SAINS BIOPERUBATAN [3] => ) [11606] => Array ( [0] => 11606 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS SOSIAL [3] => ) [11615] => Array ( [0] => 11615 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT [3] => ) [90308] => Array ( [0] => PDFPV [1] => FKUVE1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [90304] => Array ( [0] => HSVET1 [1] => FKUVE1 [2] => HOSPITAL VETERINAR [3] => ) [91005] => Array ( [0] => KJKE05 [1] => UPM [2] => KOLEJ KELIMA [3] => ) [11614] => Array ( [0] => 11614 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN KEWANGAN [3] => ) [PJTNC] => Array ( [0] => PJTNC4 [1] => JBCAN1 [2] => PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) [3] => ) [90806] => Array ( [0] => JBJEE1 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK [3] => ) [94006] => Array ( [0] => JBSKO1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN KESIHATAN KOMUNITI [3] => ) [93304] => Array ( [0] => JBMUL1 [1] => FKSKT1 [2] => JABATAN MULTIMEDIA [3] => ) [11601] => Array ( [0] => 11601 [1] => 11600 [2] => FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN [3] => ) [93202] => Array ( [0] => JBUSP1 [1] => FKEMA1 [2] => JABATAN PENGURUSAN SUMBER DAN PENGAJIAN PENGGUNA [3] => ) [94223] => Array ( [0] => PTPPL1 [1] => UPM [2] => PUSAT PENDIDIKAN LUAR [3] => ) [91802] => Array ( [0] => JBSMA1 [1] => FKSMB1 [2] => JABATAN SAINS MAKANAN [3] => ) [93501] => Array ( [0] => INTMA1 [1] => UPM [2] => INSTITUT TEKNOLOGI MAJU [3] => ) [94015] => Array ( [0] => JBODG1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI [3] => ) [91006] => Array ( [0] => KJKE06 [1] => UPM [2] => KOLEJ KEENAM [3] => ) [90604] => Array ( [0] => JBEKO1 [1] => FKEUR1 [2] => JABATAN EKONOMI [3] => ) [12201] => Array ( [0] => PTLPES [1] => UPM [2] => PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN [3] => ) [92291] => Array ( [0] => STSCM1 [1] => PJTNC3 [2] => PUSAT SAINS MARIN [3] => ) [90909] => Array ( [0] => JBPNS1 [1] => FKKDI1 [2] => JABATAN PENGAJIAN SUKAN [3] => ) [90810] => Array ( [0] => PDFKEJ [1] => FKJUR1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [10073] => Array ( [0] => PTPA1 [1] => UPM [2] => PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK [3] => ) [91018] => Array ( [0] => KJKE11 [1] => UPM [2] => KOLEJ SEBELAS [3] => ) [90802] => Array ( [0] => JBJBT1 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN BIOLOGI DAN PERTANIAN [3] => ) [94002] => Array ( [0] => JBSUR1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN SURGERI [3] => ) [94011] => Array ( [0] => JBORT1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN ORTOPEDIK [3] => ) [91008] => Array ( [0] => KJPEK [1] => UPM [2] => KOLEJ TUN PERAK [3] => ) [BGAKA] => Array ( [0] => BGAKA1 [1] => UPM [2] => BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK [3] => ) [10075] => Array ( [0] => IPPM [1] => UPM [2] => INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA [3] => ) [90505] => Array ( [0] => JBKIM1 [1] => FKSAIS [2] => JABATAN KIMIA [3] => ) [93205] => Array ( [0] => JBBMK1 [1] => FKEMA1 [2] => JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA [3] => ) [90307] => Array ( [0] => JBSPV1 [1] => FKUVE1 [2] => JABATAN SAINS PRAKLINIKAL VETERINAR [3] => ) [90805] => Array ( [0] => JBJKA1 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN ALAM SEKITAR [3] => ) [94105] => Array ( [0] => PDFRSB [1] => FKRSE1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [90601] => Array ( [0] => FKEUR1 [1] => UPM [2] => FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN [3] => ) [92032] => Array ( [0] => JBTER1 [1] => UPM [2] => PENERBIT [3] => ) [90032] => Array ( [0] => PJBUR [1] => UPM [2] => PEJABAT BURSAR [3] => ) [93301] => Array ( [0] => FKSKT1 [1] => UPM [2] => FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT [3] => ) [11620] => Array ( [0] => 11620 [1] => 11601 [2] => KOLEJ SRI RAJANG [3] => ) [90605] => Array ( [0] => JBETA1 [1] => FKEUR1 [2] => JABATAN EKONOMI PERTANIAN [3] => ) [93306] => Array ( [0] => PDFKTM [1] => FKSKT1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [IKLDG] => Array ( [0] => IKLDG [1] => UPM [2] => INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN [3] => ) [-1] => Array ( [0] => UPM [1] => UPM [2] => UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA [3] => ) [93305] => Array ( [0] => JBTKR1 [1] => FKSKT1 [2] => JABATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN [3] => ) [90503] => Array ( [0] => JBBIO1 [1] => FKSAIS [2] => JABATAN BIOLOGI [3] => ) [94014] => Array ( [0] => JBPED1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN PEDIATRIK [3] => ) [91002] => Array ( [0] => KJKE02 [1] => UPM [2] => KOLEJ KEDUA [3] => ) [90901] => Array ( [0] => FKKDI1 [1] => UPM [2] => FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN [3] => ) [90905] => Array ( [0] => JBDJA1 [1] => FKKDI1 [2] => JABATAN PENDIDIKAN JASMANI [3] => ) [10212] => Array ( [0] => IITB [1] => UPM [2] => INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN [3] => ) [91202] => Array ( [0] => JBBAS1 [1] => FKBMK1 [2] => JABATAN BAHASA ASING [3] => ) [91204] => Array ( [0] => JBKOM1 [1] => FKBMK1 [2] => JABATAN KOMUNIKASI [3] => ) [90701] => Array ( [0] => TMTUN1 [1] => UPM [2] => TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI [3] => ) [90303] => Array ( [0] => JBPMV1 [1] => FKUVE1 [2] => JABATAN PATOLOGI DAN MIKROBIOLOGI VETERINAR [3] => ) [92234] => Array ( [0] => BGSEL1 [1] => UPM [2] => BAHAGIAN KESELAMATAN [3] => ) [90401] => Array ( [0] => 10404 [1] => FKHUT1 [2] => JABATAN REKREASI DAN EKOPELANCONGAN [3] => ) [94008] => Array ( [0] => JBPDD1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN PEMAKANAN DAN DIETETIK [3] => ) [90606] => Array ( [0] => JBHRE1 [1] => FKEUR1 [2] => JABATAN HOSPITALITI DAN REKREASI [3] => ) [92278] => Array ( [0] => 92278 [1] => PJNCA1 [2] => BAHAGIAN AUDIT DALAM [3] => ) [91201] => Array ( [0] => FKBMK1 [1] => UPM [2] => FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI [3] => ) [10203] => Array ( [0] => PASP [1] => UPM [2] => PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN [3] => ) [91803] => Array ( [0] => JBTMA1 [1] => FKSMB1 [2] => JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN [3] => ) [90602] => Array ( [0] => JBAKW1 [1] => FKEUR1 [2] => JABATAN PERAKAUNAN DAN KEWANGAN [3] => ) [91015] => Array ( [0] => KJKE15 [1] => UPM [2] => KOLEJ LIMA BELAS [3] => ) [90906] => Array ( [0] => JBPAP1 [1] => FKKDI1 [2] => JABATAN PENGAJIAN ASAS PENDIDIKAN [3] => ) [90804] => Array ( [0] => JUPMA1 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN PROSES DAN MAKANAN [3] => ) [11613] => Array ( [0] => 11613 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN TAMAN PERTANIAN [3] => ) [12243] => Array ( [0] => 12243 [1] => UPM [2] => PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN [3] => ) [92239] => Array ( [0] => PTSUK1 [1] => UPM [2] => PUSAT SUKAN [3] => ) [94012] => Array ( [0] => JBMPP1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI PERUBATAN [3] => ) [90504] => Array ( [0] => JBFIZ1 [1] => FKSAIS [2] => JABATAN FIZIK [3] => ) [94018] => Array ( [0] => 94018 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN PERUBATAN KELUARGA [3] => ) [93203] => Array ( [0] => JBMUZ1 [1] => FKEMA1 [2] => JABATAN MUZIK [3] => ) [91021] => Array ( [0] => KJKE12 [1] => UPM [2] => KOLEJ DUA BELAS [3] => ) [94101] => Array ( [0] => FKRSE1 [1] => UPM [2] => FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA [3] => ) [11618] => Array ( [0] => 11618 [1] => 11601 [2] => PUSAT ISLAM [3] => ) [10080] => Array ( [0] => AKSUK1 [1] => UPM [2] => AKADEMI SUKAN [3] => ) [91203] => Array ( [0] => JBBIN1 [1] => FKBMK1 [2] => JABATAN BAHASA INGGERIS [3] => ) [14204] => Array ( [0] => JBBSM1 [1] => FKBITM [2] => JABATAN BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL [3] => ) [92023] => Array ( [0] => PPSAS1 [1] => UPM [2] => PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD [3] => ) [93303] => Array ( [0] => JKPSM [1] => FKSKT1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT [3] => ) [11605] => Array ( [0] => 11605 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS HAIWAN DAN PERIKANAN [3] => ) [11604] => Array ( [0] => 11604 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS TANAMAN [3] => ) [IPT01] => Array ( [0] => IPT01 [1] => UPM [2] => INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN [3] => ) [90404] => Array ( [0] => PDFPHN [1] => FKHUT1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [93201] => Array ( [0] => FKEMA1 [1] => UPM [2] => FAKULTI EKOLOGI MANUSIA [3] => ) [90202] => Array ( [0] => JBSHA1 [1] => FKTAN1 [2] => JABATAN SAINS HAIWAN [3] => ) [94103] => Array ( [0] => JBSEN1 [1] => FKRSE1 [2] => JABATAN SENIBINA [3] => ) [93204] => Array ( [0] => JBSMP1 [1] => FKEMA1 [2] => JABATAN SAINS KEMASYARAKATAN DAN PEMBANGUNAN [3] => ) [91014] => Array ( [0] => KJKE13 [1] => UPM [2] => KOLEJ TIGA BELAS [3] => ) [94010] => Array ( [0] => JBANM1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN ANATOMI MANUSIA [3] => ) [11608] => Array ( [0] => 11608 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN AKADEMIK [3] => ) [92233] => Array ( [0] => JBCAN1 [1] => UPM [2] => JABATAN CANSELERI [3] => ) [93401] => Array ( [0] => SKPSP1 [1] => UPM [2] => SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH PENGURUSAN [3] => ) [90603] => Array ( [0] => JBUPA1 [1] => FKEUR1 [2] => JABATAN PENGURUSAN DAN PEMASARAN [3] => ) [91017] => Array ( [0] => KJKE17 [1] => UPM [2] => KOLEJ TUJUH BELAS [3] => ) [92106] => Array ( [0] => BGPANT [1] => UPM [2] => PUSAT ANTARABANGSA [3] => ) [92279] => Array ( [0] => 92279 [1] => PJNCA1 [2] => PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN [3] => ) [10205] => Array ( [0] => IPPH01 [1] => UPM [2] => INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL [3] => ) [91923] => Array ( [0] => PPMDK1 [1] => UPM [2] => PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI [3] => ) [PJNCA] => Array ( [0] => PJNCA1 [1] => JBCAN1 [2] => PEJABAT NAIB CANSELOR [3] => ) [90501] => Array ( [0] => FKSAIS [1] => UPM [2] => FAKULTI SAINS [3] => ) [91007] => Array ( [0] => KJSUL [1] => UPM [2] => KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH [3] => ) [11617] => Array ( [0] => 11617 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN KESELAMATAN [3] => ) [11610] => Array ( [0] => 11610 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN PEMBANGUNAN [3] => ) [90507] => Array ( [0] => PDFSNS [1] => FKSAIS [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [11619] => Array ( [0] => 11619 [1] => 11601 [2] => KLINIK SATELIT [3] => ) [91001] => Array ( [0] => KJMOH [1] => UPM [2] => KOLEJ MOHAMAD RASHID [3] => ) [KJZAB] => Array ( [0] => KJZAB [1] => UPM [2] => KOLEJ PENDETA ZA'BA [3] => ) [91205] => Array ( [0] => JBBME1 [1] => FKBMK1 [2] => JABATAN BAHASA MELAYU [3] => ) [13602] => Array ( [0] => IISS [1] => UPM [2] => INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL [3] => ) [90208] => Array ( [0] => JBAKUA [1] => FKTAN1 [2] => JABATAN AKUAKULTUR [3] => ) [11602] => Array ( [0] => 11602 [1] => 11601 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [91016] => Array ( [0] => KJKE16 [1] => UPM [2] => KOLEJ ENAM BELAS [3] => ) [11603] => Array ( [0] => 11603 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS PERHUTANAN [3] => ) [92068] => Array ( [0] => PTBSS1 [1] => UPM [2] => PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH [3] => ) [91804] => Array ( [0] => JBBIO2 [1] => FKSMB1 [2] => JABATAN BIOTEKNOLOGI [3] => ) [93206] => Array ( [0] => JBPKK1 [1] => FKEMA1 [2] => JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN [3] => ) [94013] => Array ( [0] => JBPIJ1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN PENGIMEJAN [3] => ) [14304] => Array ( [0] => PDFPAS [1] => FKPAS1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [91010] => Array ( [0] => KJKE10 [1] => UPM [2] => KOLEJ SEPULUH [3] => ) [92235] => Array ( [0] => PTISL1 [1] => UPM [2] => PUSAT ISLAM [3] => ) [11609] => Array ( [0] => 11609 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR [3] => ) [10204] => Array ( [0] => IKDPM [1] => UPM [2] => INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN [3] => ) [14301] => Array ( [0] => FKPAS1 [1] => UPM [2] => FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR [3] => ) [14206] => Array ( [0] => PDFBSB [1] => FKBITM [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [93361] => Array ( [0] => PTBNI1 [1] => UPM [2] => PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN [3] => ) [90807] => Array ( [0] => JBJMB1 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN [3] => ) [90803] => Array ( [0] => JBJAE1 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA [3] => ) [90403] => Array ( [0] => JBUHT1 [1] => FKHUT1 [2] => JABATAN PENGURUSAN HUTAN [3] => ) [14205] => Array ( [0] => JBBMI1 [1] => FKBITM [2] => JABATAN BIOKIMIA [3] => ) [14201] => Array ( [0] => FKBITM [1] => UPM [2] => FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL [3] => ) [11607] => Array ( [0] => 11607 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS ASASI DAN KEJURUTERAAN [3] => ) [94005] => Array ( [0] => JBUBA1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN PERUBATAN [3] => ) [94001] => Array ( [0] => FKUSK1 [1] => UPM [2] => FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN [3] => ) [90306] => Array ( [0] => JBPKV1 [1] => FKUVE1 [2] => JABATAN PENGAJIAN KLINIKAL VETERINAR [3] => ) [92251] => Array ( [0] => PTPPY1 [1] => PJTNC3 [2] => PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN [3] => ) [90607] => Array ( [0] => PDFEP [1] => FKEUR1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [90201] => Array ( [0] => FKTAN1 [1] => UPM [2] => FAKULTI PERTANIAN [3] => ) [90808] => Array ( [0] => JBJSK1 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI [3] => ) [92241] => Array ( [0] => BGHEM1 [1] => UPM [2] => BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR [3] => ) [JBNSM] => Array ( [0] => JBNSM1 [1] => FKTAN1 [2] => JABATAN PERNIAGAANTANI DAN EKONOMI BIOSUMBER [3] => ) [14002] => Array ( [0] => 14002 [1] => UPM [2] => PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR [3] => ) [10065] => Array ( [0] => INSMA1 [1] => UPM [2] => INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK [3] => ) [90801] => Array ( [0] => FKJUR1 [1] => UPM [2] => FAKULTI KEJURUTERAAN [3] => ) [11612] => Array ( [0] => 11612 [1] => 11601 [2] => KOLEJ SRI RAJANG [3] => ) [JBSLA] => Array ( [0] => JBSLA1 [1] => FKRSE1 [2] => JABATAN SENIBINA LANDSKAP [3] => ) [90904] => Array ( [0] => JBKPK1 [1] => FKKDI1 [2] => JABATAN PENDIDIKAN KAUNSELOR DAN PSIKOLOGI KAUNSELING [3] => ) [91806] => Array ( [0] => PDFSTM [1] => FKSMB1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [12241] => Array ( [0] => 12241 [1] => UPM [2] => PUSAT PENEMPATAN KERJAYA [3] => ) [13032] => Array ( [0] => 13032 [1] => UPM [2] => PEJABAT PEMASARAN DAN KOMUNIKASI [3] => ) [90809] => Array ( [0] => JBJAW2 [1] => FKJUR1 [2] => JABATAN KEJURUTERAAN AWAM [3] => ) [90907] => Array ( [0] => JBPBK1 [1] => FKKDI1 [2] => JABATAN PENDIDIKAN BAHASA DAN KEMANUSIAAN [3] => ) [94016] => Array ( [0] => JBPSI1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN PSIKIATRI [3] => ) [14202] => Array ( [0] => JBTBP1 [1] => FKBITM [2] => JABATAN TEKNOLOGI BIOPROSES [3] => ) [90209] => Array ( [0] => PDFPTN [1] => FKTAN1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [10213] => Array ( [0] => 10213 [1] => UPM [2] => PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI [3] => ) [91206] => Array ( [0] => PDFBMK [1] => FKBMK1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [90204] => Array ( [0] => JBUTA1 [1] => FKTAN1 [2] => JABATAN PENGURUSAN TANAH [3] => ) [90402] => Array ( [0] => JBPHU1 [1] => FKHUT1 [2] => JABATAN PENGELUARAN HUTAN [3] => ) [12246] => Array ( [0] => PKDPP1 [1] => UPM [2] => PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR [3] => ) [94017] => Array ( [0] => PDFPSK [1] => FKUSK1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [11611] => Array ( [0] => 11611 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN PENTADBIRAN [3] => ) [92265] => Array ( [0] => BGRKO1 [1] => UPM [2] => BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT [3] => ) [93302] => Array ( [0] => JSKOM1 [1] => FKSKT1 [2] => JABATAN SAINS KOMPUTER [3] => ) [92242] => Array ( [0] => PTSPE1 [1] => UPM [2] => PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI [3] => ) [12245] => Array ( [0] => PTLMNI [1] => UPM [2] => PUSAT ALUMNI [3] => ) [11616] => Array ( [0] => 11616 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN PERPUSTAKAAN [3] => ) [90203] => Array ( [0] => JBSTA1 [1] => FKTAN1 [2] => JABATAN SAINS TANAMAN [3] => ) [92225] => Array ( [0] => SKPSI1 [1] => UPM [2] => SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH [3] => ) [90902] => Array ( [0] => JBMPD1 [1] => FKKDI1 [2] => JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN LANJUTAN [3] => ) [94009] => Array ( [0] => JBPAT1 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN PATOLOGI [3] => ) [92290] => Array ( [0] => PSCPK1 [1] => PJTNC3 [2] => PUTRA SCIENCE PARK [3] => ) [14203] => Array ( [0] => JBMBIO [1] => FKBITM [2] => JABATAN MIKROBIOLOGI [3] => ) [91004] => Array ( [0] => KJCAN [1] => UPM [2] => KOLEJ CANSELOR [3] => ) [91805] => Array ( [0] => JBPKM1 [1] => FKSMB1 [2] => JABATAN PENGURUSAN DAN KHIDMAT MAKANAN [3] => ) [13603] => Array ( [0] => 13603 [1] => UPM [2] => PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER [3] => ) [90908] => Array ( [0] => JBSDT1 [1] => FKKDI1 [2] => JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL [3] => ) [93207] => Array ( [0] => PDFEM [1] => FKEMA1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [90910] => Array ( [0] => PDFPP [1] => FKKDI1 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [94019] => Array ( [0] => 94019 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN [3] => ) [11203] => Array ( [0] => 11204 [1] => UPM [2] => PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA [3] => ) [10132] => Array ( [0] => 10132 [1] => UPM [2] => PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG [3] => ) [90405] => Array ( [0] => 10405 [1] => FKHUT1 [2] => JABATAN REKREASI DAN EKOPELANCONGAN [3] => ) [90309] => Array ( [0] => 90309 [1] => FKUVE1 [2] => JABATAN DIAGNOSIS MAKMAL VETERINAR [3] => ) [90311] => Array ( [0] => 90311 [1] => FKUVE1 [2] => JABATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN HAIWAN KESAYANGAN [3] => ) [90310] => Array ( [0] => 90310 [1] => FKUVE1 [2] => JABATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN HAIWAN LADANG DAN EKSOTIK [3] => ) [92226] => Array ( [0] => BHANT1 [1] => BGAKA1 [2] => BAHAGIAN ANTARABANGSA [3] => ) [UITG] => Array ( [0] => UITG [1] => PJNCA1 [2] => UNIT INTEGRITI UPM [3] => ) [PPSK] => Array ( [0] => PPSK [1] => PJNCA1 [2] => PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI [3] => ) [14005] => Array ( [0] => 14005 [1] => UPM [2] => HOSPITAL PENGAJAR UPM [3] => ) [94020] => Array ( [0] => 94020 [1] => FKUSK1 [2] => JABATAN KEJURURAWATAN DAN REHABILITASI [3] => ) [10137] => Array ( [0] => 10137 [1] => UPM [2] => PUSAT JAMINAN KUALITI [3] => ) [12262] => Array ( [0] => PTANT [1] => UPM [2] => PUSAT ANTARABANGSA [3] => ) [12252] => Array ( [0] => 12252 [1] => UPM [2] => BAHAGIAN KAUNSELING UPM [3] => ) [13068] => Array ( [0] => 13068 [1] => UPM [2] => PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN [3] => ) [10214] => Array ( [0] => 10214 [1] => UPM [2] => INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN [3] => ) [11621] => Array ( [0] => 11621 [1] => 11601 [2] => BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PENGAJIAN SISWAZAH [3] => ) [11622] => Array ( [0] => 11622 [1] => 11622 [2] => zizipanjang [3] => ) [12] => Array ( [0] => 12 [1] => 12 [2] => panjangzizi [3] => ) [93391] => Array ( [0] => 93391 [1] => UPM [2] => INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK [3] => ) [11600] => Array ( [0] => 11600 [1] => UPM [2] => UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK [3] => ) [11634] => Array ( [0] => 11634 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN PENTADBIRAN [3] => ) [11639] => Array ( [0] => 11639 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT [3] => ) [11623] => Array ( [0] => 11623 [1] => 11600 [2] => PEJABAT PENGARAH TAMAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN [3] => ) [11641] => Array ( [0] => 11641 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN KESIHATAN PELAJAR [3] => ) [11636] => Array ( [0] => 11636 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR [3] => ) [11628] => Array ( [0] => 11628 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS TANAMAN [3] => ) [11624] => Array ( [0] => 11624 [1] => 11600 [2] => PUSAT KECERMELANGAN PENYELIDIKAN EKOSISTEM SAINS BORNEO (BORNEO EKOSAINS) [3] => ) [11626] => Array ( [0] => 11626 [1] => 11601 [2] => PEJABAT DEKAN [3] => ) [11642] => Array ( [0] => 11642 [1] => 11600 [2] => PUSAT ISLAM [3] => ) [11630] => Array ( [0] => 11630 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS SOSIAL [3] => ) [11640] => Array ( [0] => 11640 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN KESELAMATAN [3] => ) [11625] => Array ( [0] => 11625 [1] => 11600 [2] => PEJABAT PENGARAH KAMPUS [3] => ) [11638] => Array ( [0] => 11638 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI [3] => ) [11627] => Array ( [0] => 11627 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS PERHUTANAN [3] => ) [11637] => Array ( [0] => 11637 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN PEMBANGUNAN [3] => ) [11633] => Array ( [0] => 11633 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN PERPUSTAKAAN [3] => ) [11643] => Array ( [0] => 11643 [1] => 11600 [2] => KOLEJ SRI RAJANG [3] => ) [11635] => Array ( [0] => 11635 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN KEWANGAN [3] => ) [11631] => Array ( [0] => 11631 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS ASASI DAN KEJURUTERAAN [3] => ) [11629] => Array ( [0] => 11629 [1] => 11601 [2] => JABATAN SAINS HAIWAN DAN PERIKANAN [3] => ) [11632] => Array ( [0] => 11632 [1] => 11600 [2] => BAHAGIAN STRATEGIK, KOMUNIKASI KORPORAT DAN JARINGAN [3] => ) ) LAMAN WEB SITI MARIAM BINTI SHAFIE @ MUSA | UPM : Profail Staf
PROFILE
Laman Web Staf UPM
PUAN SITI MARIAM BINTI SHAFIE @ MUSA
PENSYARAH
mariam
BM
EN
861
paparan
sejak 22 Ogos'19