| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Puan
NAMA : Siti Isniza Binti Samot (samat)
JAWATAN HAKIKI : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
UNIT : E-universiti Polisi & Governan
PTJ : Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • Bacelor Sains Komputer(UPM)
 • 2007
 • Diploma Sains Komputer (UPM)
 • 1998


  PENGALAMAN KERJA
 • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi UPM (E-Universiti polisi & Governan)
 • 2006
 • Bahagian Teknologi Maklumat UPM (Unit Portal)
 • 2004
 • Bahagian Teknologi Maklumat UPM (Unit Pengguna Akhir-OMR)
 • 2001
 • Guru Komputer di Sekolah Convent Batu Pahat Johor
 • 2000
 • Guru Komputer di Sekolah Cahaya Baru Masai Johor
 • 1999


  JAWATANKUASA
 • AJK kelab KKSPK
 • 2005


  6514 HITS
  sejak 31 Mac'08  ]]>

  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza