A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
PUAN SITI ISNIZA BINTI SAMOT (SAMAT)
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
isniza
BM
EN

PROFESIONAL

NAMA :
(Puan) Siti Isniza Binti Samot (samat)
JAWATAN :
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
ENTITI :
E-universiti Polisi & Governan,
Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi


LATARBELAKANG PENDIDIKAN
2007
Bacelor Sains Komputer(UPM)
1998
Diploma Sains Komputer (UPM)
PENGALAMAN KERJA
2006
Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi UPM (E-Universiti polisi & Governan)
2004
Bahagian Teknologi Maklumat UPM (Unit Portal)
2001
Bahagian Teknologi Maklumat UPM (Unit Pengguna Akhir-OMR)
2000
Guru Komputer di Sekolah Convent Batu Pahat Johor
1999
Guru Komputer di Sekolah Cahaya Baru Masai Johor
JAWATANKUASA
2005
AJK kelab KKSPK
BLOG TERKINI