A
PROFILE
UPM's Staff Profile
PROF. MADYA DR. FARIDAH BINTI QAMARUZ ZAMAN
PROFESOR MADYA
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( PENYELIDIKAN & INOVASI )
fqz
BM
EN

PROFESSIONAL

NAME :
(Prof. Madya Dr.) Faridah Binti Qamaruz Zaman
POSITION :
Profesor Madya
ENTITY :
Pejabat Timbalan Naib Canselor ( Penyelidikan & Inovasi )