A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
PROF. MADYA DR. CHEW BOON HOW
KETUA JABATAN
HOSPITAL PENGAJAR UPM
chewboonhow
BM
EN

SELAMAT DATANG

Perubatan Keluarga merupakan satu bidang kepakaran klinikal yang menjagai kesihatan setiap insan melangkaui jenis organ sistem tubuh manusia dan meliputi kesemua golongan usia serta fasa hidup. Pakar Perubatan Keluarga cekap dalam tugasnya dengan aplikasi prinsip rawatan komprehensif untuk setiap pesakitnya, kesinambungan rawatan dengan doktor yang sama, kordinasi pelbagai rawatan kepakaran lain untuk pesakitnya; mementingkan rawatan pencegahan dan pengenalan awal penyakit bahaya; menggunapakai rehabilitasi aktif untuk meringankan simptom serta memulihkan fungsi organ-sistem yang sudah tercedera; menjayakan tugasan dengan komunikasi dan konsultasi yang baik, berpusatkan-pesakit dan temu-janji yang termaklum; pengetahuan dan kecekapan sentiasa dikemaskini serta diperkasakan dengan pendidikan berterusan, refleksi kendiri, kajian dan pengajaran.

Research ID: B-2385-2010 [http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action]
Scopus Author ID: 39161012600 [http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=39161012600]
ORCID ID: 0000-0002-8627-6248 [http://orcid.org/0000-0002-8627-6248]
Google Scholar http://scholar.google.nl/citations?user=GFZ9z5gAAAAJ&hl=en&oi=ao
chewboonhow@upm.edu.my (e-mail)
chewboonhow@gmail.com (e-mail)
http://upm.academia.edu/ChewBoonHow (Academia)
https://www.linkedin.com/profile/view?id=19200961&trk=nav_responsive_tab_profile (LinkedIn)
IMEJ RAWAK
Medical Students during Family Medicine posting