A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
ENCIK AHMAD SAIFOL BIN ABU SAMAH
PENOLONG JURUTERA
FAKULTI KEJURUTERAAN
asaifol
BM
EN

SELAMAT DATANG

Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa telah ditubuhkan pada tahun 1996 untuk membantu membangunkan industri aeroangkasa negara sepertimana yang telah dilancarkan dalam “National Blueprint for the Development of the Aerospace Industry in Malaysia”. Lanjutan daripada peristiwa tersebut, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Aeroangkasa telah diperkenalkan.

Kejuruteraan Aeroangkasa adalah hasil gabungan 2 disiplin ilmu pengetahuan iaitu Kejuruteraan Aeronautik dan Kejuruteraan Astronautik. Setiap disiplin membawa makna seperti berikut:

* Kejuruteraan Aeronautik - cabang ilmu dan aplikasi yang berkaitan dengan bidang aerodinamik, bahan aeroangkasa, struktur, pendorongan, mekanik pesawat, kawalan dan kestabilan pesawat.

* Kejuruteraan Astronautik - cabang ilmu dan aplikasi yang berkaitan dengan bidang mekanik orbit, persekitaran angkasa lepas, penentuan dan kawalan ketinggian, telekomunikasi, struktur aeroangkasa, dan pendorongan roket.
IMEJ RAWAK
Bending and Torsion
Microharness Tester
Ultrasonic Bath