A
PROFILE
UPM's Staff Profile
PROF. MADYA DR. AMINI AMIR BIN ABDULLAH
PENGETUA
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
amini
BM
EN

PROFESSIONAL

My professional information. Kindly please email me for further information.
NAME :
(Prof. Madya Dr.) Amini Amir Bin Abdullah
POSITION :
Pengetua
ENTITY :
Faculty Of Human Ecology

EDUCATIONAL BACKGROUND
2000
Ph.D (Islamic Studies) University of Birmingham, United Kingdom.

1994
Master of Arts (Islamic Studies),
School of Humanities, University Science of Malaysia, Minden, Penang, Malaysia.
1990
Bachelor of Islamic Theology (Hons.),
Faculty of Usuluddin, University of Malaya, Lembah Pantai, Kuala Lumpur, Malaysia.
1984
Federal Territory Islamic Secondary School
(fully residential school), University Road, Petaling Jaya, Selangor.
Passed the Malaysian Higher Certificate of Education (STPM – or equivalent to A – Level) with Five Principals and passed Taujihiyya
1982
Al-Mashoor Islamic National Secondary
School, Jalan Air Hitam, Pulau Pinang, Malaysia. Passed the Malaysian Certificate of Education (SPM – or equivalent to O – Level) with Division One. Best Student for SPM.
1980
Madrasah Taufiqiah Khairiah Halimiah
(Islamic Traditional Religious School), Padang Lumat, Gurun, Kedah. Passed the Malaysian Lower Certificate 0f Education (SRP) with Gred A and passed Lower Certificate of Religious Education (SRU).
1973
Westlands Primary School, Victoria
Lane, Georgetown, Penang, Malaysia.
WORKING EXPERIENCE
2019
Associate Professor (DS54)
2004
1st Jan 2004 – 31st Dec. 2008: Director, Islamic Center, Universiti Putra Malaysia.
2003
1st May 2003 to date: Lecturer, Department of Nationhood and Civilization Studies, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia.

2003
1st Feb. 2003 – 31st Dec. 2003: Acting Director, Islamic Center, Universiti Putra Malaysia.
2002
June 2002 – 30th April 2003: Lecturer, Department of Social Science and Development, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia.
2001
15th April 2001 – May 2002: Lecturer, Department of General Studies, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia.
2000
18th Dec. 2000 – 14th April 2001: Lecturer, Department of Social Science and Development, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia.
1999
1st Nov. 1999 – 17th Dec 2000: Tutor, Department of Social Science and Development, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia.
1995
18 Dec. 1995 – 1999: Tutor, Department of Social Development, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia.
1993
Mac 1993 – Mac 1994: Graduate Assistant, School of Humanities, University Science of Malaysia, 11500 Minden, Penang, Malaysia.
1992
April 1992 – Mac 1993: Graduate Assistant, School of Humanities, University Science of Malaysia, 11500 Minden, Penang, Malaysia.
SKILL
1992
1992: International English Language Testing System
(IELTS) (Note: Highest score band is 9) – Overall Band 6.5


1985
1985: Malaysian Higher Certificate of Education
(STPM) General Paper Principal A
1985
1986: Higher Certificate of Religious Education (STU)
Arabic Grammar 71
Arabic Comprehension 81
Arabic Composition 78
Arabic Literatures 74
Al-Quran Al-Karim 98

1986-89 Courses taken at Bachelor Deg
1981
1981: Lower Certificate of Education (SRP)
Bahasa Malaysia Credit 3

1983: Malaysian Certificate of Education (SPM)
Bahasa Malaysia (with oral) A1

1985: Malaysian Higher Certificate of Education
(STPM) Principal B
1981
English


1981: Lower Certificate of Education (SRP)
English Language I (with oral) C5

1985: General Certificate of Education (SAP)
English Language (with oral) C3

1985 General Certificate of Education (Equivalent
1981
1981: Lower Certificate of Education (SRP)
Arabic Language A2

1983: Malaysian Certificate of Education (SPM)
Arabic Language C3

1986: Higher Certificate of Education (STPM)
Arabic Language B

1986: H
CONSULTANCY SERVICES
2019
Reviewer, International Journal of Humanities, Philosophy and Language (IJHPL), "ARCHETYPE OF PATRIARCHY IN SAHAR KHALIFEH’S WILD THORNS", October 21, 2019.
2019
Penilai Artikel Pertanika Journal of Social Science and Humanities (JSSH) (S) 1043 - 2019, "The Islamic Communication Strategies and Barriers in Maintaining Religious Belief of Anak Dalam Tribe", 5.7.2019.
2019
Penilai Artikel Jurnal, International Journal of Humanities,Philosophy and Language, "KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB: ANALISA KELEMAHAN PELAJAR UITM MELAKA", 15 Julai 2019
2019
Reviewer, International Journal of Humanities, Philosophy and Language, THE LEVEL OF METACOGNITIVE STRAREGY (SM) IN READING ARABIC TEXT AMONG STUDENTS OF SMKA SEREMBAN, May 14, 2019.
2019
Article Editor, Sage Open, "ANALYSIS OF THE QURANIC EDUCATIONAL METHODS:
ELEMENTS OF CSR AND LINGUISTIC COMPREHENSION", October 2019.
2018
Penilai Buku, "Pengurusan dan Keusahawanan Islam", Penerbit Universiti Putra Malaysia, 10 Disember 2018.
2015
CONFERENCE PAPER REVIEWER, A Discussion on Electoral Violence in Nigeria
from 1964-2011, Seminar on Government and Civilization (SOGOCII), (2015)
2015
Pembudayaan Politik Berpendidikan: Ke Arah
Mewujudkan Sistem Politik Yang Telus,
Berwibawa Dan Demokrasi
Seminar on
Government and
Civilization (SOGOCII)
(2015)
2015
CONFERENCE PAPER REVIEWER, Seminar on Government and Civilization (SOGOCII), (2015), "Tahap Kefahaman Belia Terhadap Asas Agama di Selangor"
2011
Professional Reviewer, "The Terengganu State Legal Text of 1911: Analysis of Islamic Influence in Statecraft and the Authority of the Ruler in a Traditional Malay State" (10th March 2011), PERTANIKA Journal of Social Science and Humanities.
2011
Second Round Reviewer, The Terengganu State Legal Text of 1911: Analysis of Islamic Influence in Statecraft and
the Authority of the Ruler in a Traditional Malay State” (21st. June 2010)
2010
Penilai Artikel Jurnal, PERTANIKA Journal
of Social Science and Humanities, Challenges of Women Leaders in Malaysian Public Sector”. (1st June 2010)
2010
Reviewer, "The Role of Miracle in Islam, Christianity and Traditional African Religion: A Look at the Religious Psyche of Nigerians”, PERTANIKA Journal
of Social Science and Humanities. (Date of appointment - 26th March 2010),
2009
Reviewer, PERTANIKA Journal
of Social Science and Humanities, "Islamic Perspectives on Globalization and Implications for HRD", (Date of appointment - 4th October 2009)
2009
Reviewer, PERTANIKA Journal
of Social Science and Humanities, "Strengthening Islamic Family Institution: A Management Perspective". (Date of appointment - 3rd October 2009).
2009
Reviewer, "Globalisation From The Islamic Perspective”, (Date of appointment - 23rd March 2009), Human Ecology
International Journal.
2008
Penilai Manuskrip Buku Terbitan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) bertajuk “AL-FIRAQ AL-SYI’IYYAH wa USULUHA AL-SIYASIYYAH, 2 Januari 2008.
2008
Penceramah, "MUHASABAH DIRI", BENGKEL PENGHAYATAN KECAPAIAN PRESTASI TINGGI, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, TIARA BEACH RESORT, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN, 11 Jun 2008, 9.00 malam.
2008
Amini Amir Bin Abdullah, TAKLIMAT AKTA 605, BILIK AL-KHAWARIZMI, PUSAT ISLAM UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR, 8 JANUARI 2008, 8.30 -10.30 PAGI.
2008
Amini Amir Bin Abdullah, "Etika Kerja dan Integriti", Kursus Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Valley Resort, Tanjung Keling, Melaka, 13 Februari 2008, 9.00 – 11.00 malam.
2008
Dr. Amini Amir Abdullah, "Nilai Dan Kenegaraan", Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (Khas) Kenaikan Gred DS/DU45 ke DS/DU52, Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik), Dewan Al-Farabi, Fem, UPM, 21 Ogos 2008, 8.30 pagi.
2008
Amini Amir Abdullah, “Mencari Rezeki Yang Halal", Bengkel Pemantapan Mutu Kerja, Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia, 5 April 2008, Pusat Penyelidikan Maritim UPM, Jabatan Biologi, Fakulti Sains. UPM. Port Dickson, Negeri Semb
2008
Amini Amir Abdullah, IMEJ CEMERLANG, ORGANISASI GEMILANG, KURSUS INDUKSI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 1/2008, RESIDENCE HOTEL, UNITEN, BANGI, 4 April 2008, 3.15 petang – 5.15 petang.
2008
Amini Amir Bin Abdullah, IMEJ CEMERLANG, ORGANISASI GEMILANG, KURSUS INDUKSI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 2/2008, RESIDENCE HOTEL, UNITEN, BANGI, 29 April 2008, 3.15 petang – 5.15 petang.
2008
PENGGUBAL DAN PENYEDIA SKIMA JAWAPAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN KOMPETENSI KHUSUS
BAHAGIAN 1 (SOALAN OBJEKTIF) 2008
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
PUSAT ISLAM UNIVERSITI
2008
PENGGUBAL SOALAN DAN PENYEDIA SKIMA JAWAPAN PEPERIKSAAN KHUSUS (ULANGAN)
PEMBANTU RENDAH HAL EHWAL ISLAM
PUSAT ISLAM S11, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 3 FEBRUARI 2006
2008
Penilai Pembentangan Cadangan Projek Tahun Akhir 4999A, Qariah Bt. Saini (135279), Pengaruh Pengurusan Kewangan Terhadap Kecemerlangan Akadmik Mahasiswa", 15 Oktober 2008.
2008
Penilai Pembentangan Cadangan Projek Tahun Akhir 4999A, Azizan Bt. Abd. Aziz(121207), Rawatan Alternatif Melalui Kaedah Perubatan Tradisional Di Kg. Galok, Pasir Mas, Kelantan", 15 Oktober 2008.
2008
Penilai Pembentangan Cadangan Projek Tahun Akhir 4999A, Norina Aziz, Kajian Mengenai Tahap Penerimaan Masyarakat Jertih Terhadap Rawatan Perubatan Tradisional Sebagai Alternatif", 15 Oktober 2008.
2008
Pemeriksa Dalam, Tesis Master Sains, Siti Fuziah Bt. Yusuf, "Kesan Penggunaan Rakaman Audiovisual Alam Semulajadi Diiringi S. Yasin Ke Atas Ketenangan Jiwa, FRSB, UPM. 21 Mei 2008
2008
Penasihat, Program Qiamullail Tahun 2008, SMK Seri Serdang dengan kerjasama Pusat Islam Universiti UPM, Selangor, 17 Oktober 2008.
2008
Perasmi, Program Qiamullail Tahun 2008, SMK Seri Serdang dengan kerjasama Pusat Islam Universiti UPM, Selangor, 17 Oktober 2008, 5.30 petang.
2008
Ketua Komiti Penyeliaan Pelajar Doktor Falsafah Alireza Soroush, GS18760 (Iran), Mei 2008.
2007
Pemeriksa Dalam, tesis Master Sains, Siti Fuziah Yusof (GS11683) bertajuk ”Kaedah Pengamatan Alam Melalui Al-Quran (Surah Yasin) Untuk Meningkatkan Ketenangan Modal Insan Ke Arah Kegemilangan Tamadun Islam”, Fakulti Rekabentuk dan Senibina, UPM
2007
PENGGUBAL SOALAN DAN PENYEDIA SKIMA JAWAPAN ESEI KOMPETENSI KHUSUS BAGI PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM S17 (TK1)
2007
PENGGUBAL DAN PENYEDIA SKIMA JAWAPAN BAGI SOALAN OBJEKTIF KOMPETENSI KHUSUS BAGI PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU RENDAH HAL EHWAL ISLAM S11 (TK)
2007
Dana Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, RM73, 650.93, 2007. Dana disalurkan melalui UBC.Amini Amir bin Abdullah (Ketua Penyelidik), Prof. Dr. Azimi Hamzah, Prof. Madya Dr. Ezhar Tamam, Hanina Halimatusaadiah Hamsan dan Mohammad Rezal Hamzah, “Kajian
2007
Dana Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, RM73, 650.93, 2007. Dana disalurkan melalui UBC.Amini Amir bin Abdullah (Ketua Penyelidik), Prof. Dr. Azimi Hamzah, Prof. Madya Dr. Ezhar Tamam, Hanina Halimatusaadiah Hamsan dan Mohammad Rezal Hamzah, “Kajian
2007
Dana Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, RM73, 650.93, 2007. Dana disalurkan melalui UBC. “Kajian Integriti Staf Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia”, Amini, Azimi, Ezhar Tamam, Hanina dan Rezal Hamzah.
2007
Penilai Pembentangan Cadangan Projek Tahun Akhir – FEM4999A - Choo Hui Fen (129854), ”Hubungan Tekanan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Mahasiswa Tahun Pertama UPM”, 4 Oktober 2007, 8.30 pagi.
2007
Penilai Pembentangan Cadangan Projek Tahun Akhir – FEM4999A – Mohd. Fadzir Rasat (103171), ”Pengaruh Keselamatan dan Kesihatan Kerja Ke Atas Peningkatan Prestasi Kerja Pekerja Kilang Di Bangi, 4 Oktober 2007, 8.30 pagi.
2007
Penilai Pembentangan Cadangan Projek Tahun Akhir – FEM4999A – Nor Ilyani Bt. Harun (132539), ”Tahap Nilai Moral Remaja Dan Pengaruh Persekitaran Di Bukit Jalil dan Sungai Buluh, 4 Oktober 2007, 8.30 pagi.
2007
Penilai Pembentangan Cadangan Projek Tahun Akhir – FEM4999A – Chan Shi Yean (129814), ”Hubungan Antara Keluarga dan Kesannya Terhadap Pencapaian Akademik Di Kalangan Mahasiswa UPM”, 4 Oktober 2007, 8.30 pagi.
2007
Reviewer, Jurnal Islamiyyat, "Impact of Islamic Resurgence on The Management of Radio and Television Malaysia (RTM)”. July 2007.
2007
Impact of Islamic Resurgence on The
Management of Radio and Television Malaysia (RTM)”. July 2007, Jurnal Islamiyyat
2006
Pemeriksa Dalam, tesis Doktor Falsafah, Wan Ariffin Wan Ahmad (GS09530) bertajuk ”Sosialisasi Budaya Politik Kelas Menengah Melayu Di Shah Alam”, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 2006.
2005
Pemeriksa Luar, Tesis Doktor Falsafah, FARAHWAHIDA MOHD YUSUF, “KEBERKESANAN PELAKSANAAN FATWA DALAM MENANGANI ALIRAN2 KEPERCAYAAN DI MALAYSIA: KAJIAN KES TERHADAP AL-ARQAM DAN AHMADIAH QADIANI”, Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam, APIUM, UM, 14 Mac 2
COURSE ATTENDED
2017
Participant, Workshop on Training of Trainers, Wasatiyyah Institute of Malaysia, Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, 4-6th April 2017.
2017
Participant, Roundtable Discussion: Issue on Pillars of Nation (Rukunegara) as Preamble of Federal Constitution, D’Arina Sky View, Kuala Lumpur, 5th February 2017, 8.am-2.00pm.
2017
Participant, 2nd National Peace and Harmony Banquet With The Prime Minister of Malaysia, Grand Ballroom, The Majestic Hotel, Kuala Lumpur, 20th February 2017, 8.00am.
2016
Participant, Course on Coaching and Certfied Neuro Linguistic Programme (NLP), Specially selected by The Vice Chancellor of Universiti Putra Malaysia, Pasir Salak Eco Resort, Kg. Gajah, Perak, 14th December 2016 – 19th December 2016.
2016
Participant, Conference of National Religious Intellectual (Multaqa Agamawan Kebangsaan), officiated by YB. Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir Haji Baharom (B), Minister at the Prime Minister Office, Putra Hotel, Kuala Lumpur, 9th November 2016, organi
2016
5. Participant, Conference of National Religious Intellectual (Multaqa Agamawan Kebangsaan), officiated by YB. Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir Haji Baharom (B), Minister at the Prime Minister Office, Putra Hotel, Kuala Lumpur, 9th November 2016, org
2016
6. Participant, Workshop On The Improvement of Index Measurement of Patriotism and National Unity N0.2/2016, organized by Student Development Division (BPMs), Department of Higher Education (JPT), Ministry Of Higher Education, 15-17th August 2016, Klana B
2016
7. Participant, Conference on Ummah Unity, organized by Dakwah Council of Malaysia (MDN), Islamic Training Center of Malaysia (ILIM), Bangi, Selangor, 18th May 2016, 8am-5pm.
2016
8. Workshop on Tools For E-Learning, Bilik Latihan Zetta, IDEC Infoport, Organized by IDEC, UPM, 3rd May 2016, 8.00am-5.00pm.
2016
9. Participant, Conference on Ummah Unity, organized by Dakwah Council of Malaysia (MDN), Islamic Training Center of Malaysia (ILIM), Bangi, Selangor, 18th May 2016, 8am-5pm.
2016
10. Participant, Course on Teaching With PutraBLAST, Beginner – Series 1, Putra Learning Space, Infoport, IDEC, 7th March 2016, 8.00am – 4.30pm.
2016
11. Participant, International Conference on Deradicalization and Countering Violent Extremism 2016, Organized by the Government of Malaysia, Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur, 25th – 26th January 2016.
2008
Ceramah oleh Profesor Emeretius Muhd. El-Ghany, Bilik Al-Fansuri, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 13 November 2008, 9.30 pagi.
2008
Klinik MS ISO9001:2000 Penyelidikan anjuran Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi, Bilik Al-Fansuri, Tingkat 1, Blok A, Fakulti Ekologi Manusia, UPM, 7 November 2008, 2.45pm.
2008
Bengkel Halatuju dan Pelan Strategik Pusat Islam Universiti, IOI Palm Garden Hotel and Resort, Putrajaya, 19 November 2008, 8.00am-5.00pm.
2007
Kursus Lead Auditor Training MS ISO9001:2000, Hotel Continental, Pulau Langkawi, Kedah, 11 – 17 November 2007.
2007
`Improving Marketing’s Role and Relationships In The Company `, Live and In Person, 21st Century Marketing by World Renowned Marketing Guru, Professor Philip Kotler, Istana Hotel, Kuala Lumpur, 13 Ogos 2007 9.30 pagi.

2007
`Finding New Opportunities `, Live and In Person, 21st Century Marketing by World Renowned Marketing Guru, Professor Philip Kotler, Istana Hotel, Kuala Lumpur, 13 Ogos 2007, 11.00 pagi.
2007
`Finding New Ways To Communicate`, Live and In Person, 21st Century Marketing by World Renowned Marketing Guru, Professor Philip Kotler, Istana Hotel, Kuala Lumpur, 13 Ogos 2007, 2.00 petang.
2007
`Achieving Corporate and Marketing Excellence`, Live and In Person, 21st Century Marketing by World Renowned Marketing Guru, Professor Philip Kotler, Istana Hotel, Kuala Lumpur, 13 Ogos 2007, 8.15 malam.
2007
Intellectual Discourse Series, `The Impact of Post 9/11 Terrorism On US Foreign Policy-Making with Special Reference to Southeast Asia`, Professor Dr. Lawrence LeBlanc (Fulbright Professor in Malaysia 2003-2004), Bilik Seminar Al-Fansuri, FEM
CONFERENCE / WORKSHOP / SEMINAR
2019
Panelis, Wacana Intelektual bertajuk "Keganasan dan Ancaman Keselamatan Negara: Bersediakah Kita?".
Tarikh: 24 Oktober 2019 (Khamis)
Masa: 10.00 pagi - 12.30 tgh hari
Tempat: Dewan Seminar Al-Farabi, Fakulti Ekologi Manusia.UPM
2019
Penceramah, Mukadimah Kitab Aqidah Al-Najin, Bengkel Kitab Turath 0.1, Bilik Sidang, Fakulti Ekologi Manusia, UPM. 2 Oktober 2019, 9.00 pagi
2019
Hadir. Wacana Intelektual bertajuk "Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih".

Maklumat program adalah seperti berikut:
Tarikh : 28 Ogos 2019 (Rabu)
Masa : 10.00 pagi - 12.30 tghari
Tempat : Bilik Sidang, Fakulti Ekologi Manusia, UPM.
2008
Penceramah, Bengkel Penggunaan ISO Intranet, SISMAN dan Laman Web Peribadi, Dewan Al-Khawarizmi, Pusat Islam, Universiti Putra Malaysia, 13 November 2008, 11.30 pagi
2008
Peserta Bengkel Halatuju dan Pelan Strategik Jabatan, Fakulti Ekologi Manusia, Bilik Al-Fansuri, Blok A, Tingkat 1, Fakulti Ekologi Manusia, 14 November 2008, 9.00 pagi hingga 5.00 petang.
2007
Penceramah, “Nilai dan Kenegaraan”, Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bil. 3/2007, Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred N44 – N48, Institut Penilaian Harta (INSPEN), Bangi, 13 Disember 2007, 8.30 pagi – 10.30 pagi.

2007
Penceramah, “Nilai dan Kenegaraan”, Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bil. 2/2007, Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred DS/DU45-54, Institut Penilaian Harta (INSPEN), Bangi, 7 Disember 2007, 8.30 pagi – 10.30 pagi.
2007
Penceramah, “Nilai dan Kenegaraan”, Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bil. 2/2007, Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred DS/DU45-54, Institut Penilaian Harta (INSPEN), Bangi, 27 November 2007, 8.30 pagi – 10.30 pagi.
2007
Penceramah, “Etika dan Integriti Pengajaran”, Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bil. 2/2007, Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred DS/DU45-54, Institut Penilaian Harta (INSPEN), Bangi, 28 November 2007, 8.30 pagi – 10.30 pagi.
2007
Penceramah Kursus Induksi Kumpulan Sokongan, ”Imej Cemerlang, Organisasi Gemilang, 8 Mac 2007, Residence Hotel, UNITEN, 9.45 pagi – 11.45 pagi.
2007
Penceramah Kursus Induksi Kumpulan Sokongan, ”Imej Cemerlang, Organisasi Gemilang, 15 Februari 2007, Residence Hotel, UNITEN, 3.00 – 5.00 petang.

2007
Penceramah Kursus Induksi Kumpulan Sokongan, ”Imej Cemerlang, Organisasi Gemilang, 16 Januari 2007, Residence Hotel, UNITEN, 3.00 – 5.00 petang.
PAPER PRESENTED
2017
Presenter and Author, Dasar Sosial Negara: Sejauh Mana Keberkesanannya Dalam Pengukuhan Institusi Kekeluargaan Islam Di Malaysia?, Seminar Pencapaian Maqasid Al-Shariah Melalui Pengukuhan Institusi Kekeluargaan, organized by Institut Kefahaman Islam Malay
2017
Presenter and Author, Syeikh Muhammad Abduh in the Context of Educational Transformation) (Syeikh Muhammad Abduh Dalam Konteks Transformasi Pendidikan), National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN, 2017, Bengkel Pendidikan Islam Nasional 2017), orga
2017
Presenter and Author, Syeikh Muhammad Abduh in the Context of Educational Transformation) (Syeikh Muhammad Abduh Dalam Konteks Transformasi Pendidikan), National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN, 2017, Bengkel Pendidikan Islam Nasional 2017), orga
2017
Presenter and Author, Transformation and Strengthening Islamic Education in Malaysia, Issues, Challenges and Solutions (Transformasi Dan Pemerkasaan Pendidikan Islam Di Malaysia: Isu, Cabaran Dan Penyelesaian) National Workshop on Islamic Education 2017 (
2017
Presenter and Author, National Policy on Tahfiz Education: Planning and Hopes (Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTN): Perancangan Dan Harapan), National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN, 2017, Bengkel Pendidikan Islam Nasional 2017), organized by
2017
Izwan Mohd Ali and Dr. Amini Amir Abdullah, Kassim Ahmad and Anti-Hadith: Critics on His Educational Background (Kassim Ahmad Dan Anti Hadis: Satu Kritikan Terhadap Latar Belakang Pendidikan), National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN, 2017, Beng
2017
Mohd Nazir Bin Mat Yunoh and Dr. Amini Amir Abdullah, Education on Tolerance According to Al-Quran and Hadith (Pendidikan Toleransi Menurut Al-Quran Dan Hadis), National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN, 2017, Bengkel Pendidikan Islam Nasional 201
2017
Mohd Asraf Bin Galtani and Dr. Amini Amir Abdullah, The Problem of Strengthening Education Through Social Media (PERMASALAHAN DALAM MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL), National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN, 2017, Bengkel Pendidikan
2017
Presenter and Author, Value, Integrity and Patriotism, in Workshop on Module Development of Value Perception of Public Service, organized by Psychology Management Division, Public Service Department of Malaysia, Level 3, C3 Block, Public Service Departmen
2017
Presenter and Author, “The Faith of Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah: The Issues and its Threats”, organized by Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) and the Committee of Masjid Al-Akram, Al-Akram Mosque, Dato’ Keramat, Kuala Lumpur, 13th May 2017, 9.0
2017
Presenter and Author, “Syeikh Muhammad Abduh and the Context of Educational Transformation” in National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN2017)”, organized by Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM) and Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Put
2017
Presenter and Author, “Transformation and Strengthening Islamic Education in Malaysia: Issues, Challanges and Solutions” in National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN2017)”, organized by Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM) and Yayasan Dakwah I
2017
Presenter and Author, “National Tahfiz Education Policy (DPTN): Planning and Hopes” National Workshop on Islamic Education 2017 (BPIN2017)”, organized by Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM) and Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Putra Hotel, K
2016
Dr. Amini Amir Abdullah, Self Esteem (Cakna Diri), Special Course For UPM Staff 2016 organized by Program Seksyen Latihan Pejabat Pendaftar dengan kerjasama BKUPM, Staf UPM yang belum cukup hari /jam dalam menghadiri latihan yang sepatutnya dihadiri, 20th
2016
Presenter and Author, Effective Communication in Management (Komunikasi Berkesan Dalam Pengurusan), Induction Course of Student Supreme Council of Fifth College 2016/2017 (Kursus Induksi
Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Kelima Sesi 2016/2017), 14 Ogo
2016
Presenter and Author, “Organization Strategic Planning from the Perspective of Education”, Course On The Management Empowerment Of PERKASA Negeri Sembilan, RISDA Training Center, Batu 3.5, Bagan Pinang, Port Dickson, Negeri Sembilan, 14th May 2016, 9.
2016
Presenter and Author, Islam and The Federal Constitution, Seminar On TRAPI and DIAN, organized by Institute of Islamic Strategic Research Malaysia (IKSIM), Dewan Harmoni, Kolej Kelima, UPM, 24th April 2016, 11am-1.00pm.
2015
Presenter and Author, The Master Plan Study of the Transformation and Development of Wakaf Properties In Malaysia (Kajian Pelan Induk Transformasi Pembangunan Hartanah Wakaf Di Malaysia), Seminar On Government and Civilisation: Managing Political and Reli
2015
Presenter and Author, Malay Jawi Manuscript Collections in Western Europe (Koleksi Manuskrip Melayu Bertulisan Jawi di Eropah Barat), Seminar On Government and Civilisation: Managing Political and Religious Differences (SOGOCII), organized by Faculty of H
2015
Presenter and Author, The Prospects of Lifelong Learning in the Field of Islamic Studies in Malaysia (Prospek Pembelajaran Sepanjang Hayat Dalam Bidang Pengajian Islam Di Malaysia), Seminar On Government and Civilisation: Managing Political and Religious
2015
Presenter and Author, The Phenomenon Of Human Trafficking In Malaysia (Fenomena Permerdagangan Manusia di Malaysia), Seminar On Government and Civilisation: Managing Political and Religious Differences (SOGOCII), organized by Faculty of Human Ecology, Uni
2013
Presenter and Author, “The Analysis of Visiting Culture in Selangor Darul Ehsan”, (Analisis Amalan Ziarah-menziarahi di Selangor Darul Ehsan, Wacana Ilmu Siri 1/2013 organized by Faculty of Human Ecology, UPM, Bilik Sidang, FEMUPM, 14th March 2013, 10
2012
Co-Author, Jamaludin Ahmad, Azammuddin Zainuddin, Amini Amir Abdullah, Othman Jailani, Norasyikin Mohaiyuddin, Membangunkan Kepimpinan Pengawas Sekolah Menengah Melalui Pendekatan Modul Latihan, Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, Johor Bahru, 9th
2011
Presenter and Author, “New Economic Model (NEM): Impact on Human Capital and Quality of Life in Malaysia” (Model Baru Ekonomi (MBE): Impak Kepada Modal Insan dan Kualiti Hidup Di Malaysia”, International Conference on Humanities 2011 (INCOH 2011)
2011
Presenter and Author, “The Practice of Visits and Family in Selangor Darul Ehsan”, (Amalan Ziarah-menziarahi dan Keluarga di Selangor Darul Ehsan, National Seminar on Family Policy 2011 organized by Faculty of Human Ecology, UPM, 14-15 September 20
2010
Presenter and Author, “The Practice of Visits Among Multi Racial Society in Selangor Darul Ehsan”, International Conference on Islam In Malaysian Society, (Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM) 2010: Sejarah, Perkembangan
2010
Presenter and Author, “The Philosophy and Thoughts of Muhammad Abduh: Reformist From the Middle East”, IKRAB International Conference on Malaysia – West Asia Civilization and Culture (Seminar Antarabangsa Peradaban dan Kebudayaan Malaysia-Asia Ba
2010
Presenter and Author, “The Concept of 1Malaysia From Islamic Perspectives”, International Conference on Social Sciences, 8th October 2010 – 9th October 2010, Pine Bay Resort, Izmir, Turkey. Presentation – 9th October 2010, Session D2, Room: 102, 9
2010
Presenter and Author, ”The Essence of Philosophy and Malay Worldview in Abdullah bin Muhammad (Nakula) Entitled ”Bentuk Alam Yang Mengkagumkan””, International Conference on Malay Science and Technology (Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknolog
2010
Co-Author, Mohd Azmi Mat Shah, Amini Amir Abdullah and Maimunah Ismail, “Problems of The Implementation of New Converts Learning Programmes: A Study of the Perception of Balai Islam Officers, Melaka”, National Seminar on New Converts Dakwah Efforts: I
2010
Co-Author, Mohd Azmi Mat Shah, Amini Amir Abdullah and Maimunah Ismail, “Learning Status amongst New Converts: A Case Study in Balai Islam, Melaka”, National Seminar on New Converts Dakwah Efforts: Issues and Contemporary Challenges, Universiti Sains
2010
Presenter and Author, ”The Role of Society and Religious Institution in Solving Social Decadency (Peranan Masyarakat dan Institusi Agama Dalam Menangani Masalah dan Gejala Sosial), Seminar on Solving Social Decadency at Malacca State Level, (Seminar Men
2009
Presenter and Author, Amini Amir Abdullah, Mohd Aqib Ahmat, Firdaus Abdul Rashid) (2009), “Universiti Putra Malaysia Mosque: The Center For Spiritual and Religious Activities of UPM’s Residential Colleges”, Seminar On Mosque Management: ASEAN Level
2009
Presenter and Author, Amini Amir Abdullah, Ahmad Fahmee Mohd. Ali, Norkhairiah Mohd. Tap @ Harun (2009), “The Development and Implementation of Information, Communication Technology (ICT) of Universiti Putra Malaysia Mosque: Maximizing The Role of Mosqu
2009
Presenter and Author, Amini Amir Abdullah, Al-Zasha Illiyyin Zainal Alam, Siti Rohani Muhamad and Muhammad Lutfi Razali (2009), “The Application and Implementation of Quality Management System (SPK) in the Management of Universiti Putra Malaysia Mosque
2009
Presenter and Author, Amini Amir Abdullah, “Strategic Teaching of Ethnic Relations Course: An Overview", National Seminar on Technology and Innovation in Teaching-Learning (SKTPI09), IOI Resort, Putrajaya, on 28th to 29th April 2009, organized by Univer
2008
Chairperson Jemputan, Ucaptama Prof. Dr. Mohd. Yusuf Othman, Pengarah Institut Islam Hadhari, UKM dalam Conference on Malaysian Study of Islam, University of Wales, Lampeter, Wales, 29 June 2008, 10.45 pagi.
2008
Amini Amir Abdullah, "Falsafah Sains dan Kebenaran Al-Quran" dalam Seminar Sains dan Al-Quran anjuran PMIUPM bersama Pusat Islam Universiti Putra Malaysia di Auditorium Utama, Fakulti Sains Kesihatan dan Perubatan UPM, 23 Ogos 2008.
2008
Dr. Siti Zobidah Omar, Dr. Normaliza, Dr. Zaitul Azma, Dr. Amini Amir Abdullah, "Urbanization and Its Implication on the Malay Women’s Social Interaction", The Sixth Int. Conf. on New Directions In Humanities 08, Fatih Univ., Istanbul, 15 - 18 July 08
2008
Dr. Amini Amir Abdullah, The Role of the Pondoks (The traditional Islamic institutions) and ‘Ulama’ In Malaysia, Seminar Hasil Penyelidikan, Fakulti Ekologi Manusia, 22 Julai 2008, 11.15 pagi.
2008
Amini Amir Bin Abdullah, The Non-Muslims Response to the Islamization Policy of The Malaysian Government, Seminar Hasil Penyelidikan, Fakulti Ekologi Manusia, 22 Julai 2008, 11.00 pagi.
2008
Dr. Amini Amir Abdullah, PENGIMARAHAN MASJID: TANGGUNGJAWAB SEMUA, PERSIDANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN PEGAWAI-PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM IPTA/IPTS, HOTEL BAYVIEW, PULAU PINANG, 27-29 MEI 2008
2008
Amini Amir Abdullah, “The Concept, Philosophy and the Approach of Islam Hadhari”, Conference on Malaysian Study of Islam, University of Wales, Lampeter, Wales, 28 June 2008 – 29 June 2008.
2008
Amini Amir Bin Abdullah, Kriteria dan Kualiti Staf Berminda Kelas Pertama, Kursus Minda Kelas Pertama, 21 Mei 2008, Auditorium PPPL, UPM.
2008
Presenter and Author (Amini Amir Abdullah), “The Concept, Philosophy and the Approach of Islam Hadhari”, Conference on Malaysian Study of Islam, University of Wales, Lampeter, Wales, 28th June 2008 – 29th June 2008.
2008
Presenter and Author, Amini Amir Abdullah and Siti Zobidah Omar, “The Influence of the Internet and Cyber Ethics in the 12th General Election Campaign (PRU 12): An Observation”, Malaysian Studies Conference, Crowne Plaza Riverside Hotel, Kuching, Sara
2008
Presenter and Author, Amini Amir Abdullah, "Flourishing Mosque: The Responsibiliy of All", National Conference of Officers of Islamic Affairs, Public Institution of Higher Learning (IPTA) and Private Institution of Higher Learning (IPTS) 2008, Penang: Uni
2006
11. Presenter and Author (Amini Amir Abdullah), “Muslim Student Leadership Challenges In Facing the Mainstream of Information and Communication Technology (ICT)”, International Conference of Muslim Student Leaders of ASEAN universities 2006, organized
2006
Presenter and Author, Amini Amir Abdullah, "Human Capital Development in the Ninth Malaysia Plan (RMK-9): A Study", National Seminar on Islamic Civilisation and Human Capital Development, on 15 April 2006 at Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya,
2005
Jamiah,Azimi, Ezhar,Sidek Noah, Amini Amir Abdullah, Nurizan, Halimah Alma & Hanina, Pemantapan Nilai Integriti Individu sebagai Teras Pembangunan Staf Berkualiti, Seminar Kebangsaan Sumber Manusia,anjuran UTM, Hotel Sofitel, Senai, JB, pada 2 & 3 Feb 05
2005
Author, Mumtazah, O., Nurizan, Y., Naimah, S., Mohd. Fazli, S., Aziah,H., & Amini Amir Abdullah (2005). “Malaysian Consumers Awareness on Impacts of Globalization and Information Communication Technology (ICT”, Asian Consumer & Family Economic Associa
2005
Author, Mumtazah, O., Nurizan, Y., Mohd. Fazli, S., Naimah, S., Aziah, H., Bukryman, & S., Amini Amir Abdullah, “Urban Malay Community Preparedness on Issues of Globalization and ICT”. The National Seminar on Towards E-Malaysian Development: Bridging
2005
Author, Mohamad Fazli, S., Nurizan, Y., Mumtazah. O., Aziah, H., Naimah, S., Amini Amir Abdullah & Hanni, A. (2005). “Household Socio-economic Status of Urban Malay Towards The Achievement of Vision 2020”, 10th MARCHFEA National Seminar, Palm Garden
2005
Author, Aziah, H., Mohd. Fazli, S., Nurizan, Y., Mumtazah, O., Naimah, S., Amini Amir Abdullah, & Syahrir, R. (2005), "Realising Vision 2020: Preparing the Urban Malay Parents On Children Educational Development." 10th MARCHFEA National Seminar, Palm Gar
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Defending The Rights of The Minorities and Women”, in Seminar Pemahaman Islam Hadhari jointly organized by Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) and Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Malaysia, Kelab Golf
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Pahang Level, at Dewan Utama Wisma Belia Indera Mahkota, Kuantan, Pahang jointly organized by Prime Minister’s O
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Pahang Level, at Dewan Utama Wisma Belia Indera Mahkota, Kuantan, Pahang jointly organized by Prime Minister’s O
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Defending The Rights of The Minorities and Women”, in Seminar Peningkatan Kepimpinan Amal Islami jointly organized by Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) and Majlis Amal Islami Malaysia, Politeknik Ung
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Terengganu Level, at Dewan Majlis Daerah Besut, Gong Kemuntong, Jerteh, Besut, Terengganu jointly organized by Pri
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Terengganu Level, at Dewan Majlis Daerah Besut, Gong Kemuntong, Jerteh, Besut, Terengganu jointly organized by Pri
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Pahang Level, at Dewan Kediaman Rasmi, YAB Menteri Besar Pahang, Jalan Telok Sisik, Kuantan, Pahang jointly organi
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Pahang Level, at Dewan Kediaman Rasmi, YAB Menteri Besar Pahang, Jalan Telok Sisik, Kuantan, Pahang jointly organi
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Pahang Level, at Dewan Kediaman Rasmi, YAB Menteri Besar Pahang, Jalan Telok Sisik, Kuantan, Pahang jointly organi
2005
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Seeking Knowledge” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Pahang Level, at Dewan Kediaman Rasmi, YAB Menteri Besar Pahang, Jalan Telok Sisik, Kuantan, Pahang jointly organi
2005
Presenter, “Effective Communication”, Pre Marriage Course organized by Islamic Center and JAIS, Al-Khawarizmi Hall, Islamic Center, Universiti Putra Malaysia on 30th January 2005, 12.00 – 1.00 pm.
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Origins of The Root Causes of Islamic Revivalism in Malaysia: A Preliminary Study”, International Seminar on Islamic Thoughts (ISOIT 04), organized by Department of Islamic Theology and Philosophy, Facu
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Origins of The Root Causes of Islamic Revivalism in Malaysia and The Responses of The Non-Muslims”, World Conference on Motahari’s Thoughts (Religion, Free Thinking and The Revival of Religious Though
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Resolution”, in National Seminar of Nadwah Ulama dan Ilmuan Muda (NUIM) organized by The Islamic Center, Universiti Putra Malaysia and Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), PKKSSAS, UPM [25th December 2
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Origins of The Root Causes of Islamic Revivalism in Malaysia and The Responses of The Non-Muslims”, Intellectual Discourse Series, organized by Department of Nationhood and Civilization Studies, Faculty
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari”, in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Perak Level, at Banquet Hall, Bangunan Perak Darul Ridzuan, Ipoh, Perak jointly organized by Prime Minister’s Offic
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Selangor Level, at Dewan Auditorium Jubli Perak, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Bangunan Sultan Salahudd
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Selangor Level, at Dewan Auditorium Jubli Perak, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Bangunan Sultan Salahudd
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister’s
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Strategy To Solve The Problem of Social Decadency Through Islamic Approach”, Seminar on Solving Rape Cases and Illegal Pregnancy at State of Malacca Level at Auditorium Al-Azim, Malacca State Mosque, Bu
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Leadership in Islamic Perspectives” in Induction Course of Student’s High Council of Kolej Pendita Zaaba, Universiti Putra Malaysia, organized by Kolej Pendita Zaaba, Universiti Putra Malaysia at Eagle
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Melaka Level, at Dewan Auditorium, Seri Negeri, Ayer Keroh, Melaka, jointly organized by Prime Minister’s Office, Ch
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Perspective of Man in Insan Development According To Al-Quran”, Workshop on Insan Development, organized by Islamic Center, Universiti Putra Malaysia at DKAP D2, Universiti Putra Malaysia on 31st July
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Perlis Level, at Dewan Serbaguna, Institut Latihan Perindustrian Kangar, Perlis Indera Kayangan, jointly organized by
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Perlis Level, at Dewan Serbaguna, Institut Latihan Perindustrian Kangar, Perlis Indera Kayangan, jointly organized by
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Revival of Islamic Civilization”, in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Perak Level, at Banquet Hall, Bangunan Perak Darul Ridzuan, Ipoh, Perak jointly organized by Pr
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Nadwah Ulama and Young Intellectuals, at Bukit Ayer Jungle Resort, Kangar, Perlis, organized by Universiti Utara Malaysia and Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia on 9th July 2004, 9.00-11.00p
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister’s
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister’s
2004
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister’s
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Remembering Death and Reminder For Facing Death”, Course on Committal Management, organized by Islamic Center, Student Affairs Division and Council of Universiti Putra Malaysia’s Student Representative at
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Remembering Death and Reminder For Facing Death”, Course on Committal Management, organized by Islamic Center, Student Affairs Division and Council of Universiti Putra Malaysia’s Student Representative at
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Philosophy of Islamic Leadership”, Young Religious Leader and Intellectual Malaysia Group Programme (NUIM) organized by The Da’wah Islamiah Foundation of Malaysia at UMNO’s Training Center, Malays
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “How to Become A Good Friday Serrmon Speaker?”, Course On Imam, Bilal and Khatib, organized by Islamic Center, Student Affairs Division (HEM) and Council of Universiti Putra Malaysia’s Student Representati
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Student Leadership: The Reconstruction of The Society’s Civilization”, Council of Universiti Putra Malaysia’s Students Representative Induction Course, organized by Student Affairs Division, Universiti
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Research Methodology In Researching on Islamic Revivalism: A Survey”, (Poster Presentation), Conference on Exhibition and IPTA’s Development on 9-12th October 2003, Putra World Trade Center, Kuala Lumpur
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Major Themes in Research On The Response of The Non-Muslims Toward Islamic Revivalism In Malaysia”, (Poster Presentation), Conference on Exhibition and IPTA’s Development on 9-12th October 2003, Putra Wor
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Attitude and Perception of Non-Muslims’ Students to University’s Compulsory Course: Islamic Civilization: A Comparative Study Between University Science of Malaysia and Universiti Putra Malaysia”, (
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Excellent Work Ethics and Values According To Islam”, Course On Work Ethics and Values (Supporting Staff) 2003 Universiti Putra Malaysia, organized by UPM’s Registrar Office, 2nd October 2003, Mutiara Bu
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah) “Islam Hadhari: An Early Survey”, in Young Religious Leader and Intellectual Malaysia Group Programme (NUIM), Intellectual Discussions Program organized by The Da’wah Islamiah Foundation of Malaysia and Uni
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah) “Islam Hadhari: An Early Survey”, in Young Religious Leader and Intellectual Malaysia Group Programme (NUIM), organized by The Da’wah Islamiah Foundation of Malaysia and College University Technology North
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah) “Drugs and HIV Aids and Its Control According To Islam”, in Intellectual Discussion of Social Decadency at Sarawak State Level, organized by Department of Islamic Advancement Malaysia, Prime Minister’s Offi
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Mosque As A Source of Mobilizing Civilized Society” in Intellectual Discussion of Reviving The Mosque, organized by Council of Amal Islami Malaysia, The Da’wah Islamiah Foundation of Malaysia with cooper
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Working As Ibadah” in Supporting Staff Seminar “An Inch of Stick”: The Role of Supporting Staff Towards Achieving World Class University organized by Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malaysia at
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister’s
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Johore State Level, at Main Hall, Islamic Center Complex, Masjid Abu Bakar Road, Johor Baru, Johore, jointly organized by Pri
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Johore State Level, at Main Hall, Islamic Center Complex, Masjid Abu Bakar Road, Johor Baru, Johore, jointly organized by Pri
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Johore State Level, at Main Hall, Islamic Center Complex, Masjid Abu Bakar Road, Johor Baru, Johore, jointly organized by Pri
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “University Students and Leadership: Hope and Challenges According To Islamic Perspectives”, Induction Course For Council of Universiti Putra Malaysia’s Student Representative, Ilham Resort, Port Dickson,
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister’s
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Federal Territory of Kuala Lumpur Level, at Tun Muhammad Nasir Hall, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, jointly organize
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam Hadhari” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Malacca State Level, at Seri Negeri Audiotorium, Chief Minister’s Office, Seri Negeri, Ayer Keroh, Malacca, jointly organi
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Unity” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Unity” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Negeri Sembilan Level, at Theaterette Hall, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan, jointly organized by Prime Minister
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Islamic Civilizational Thoughts” in Seminar on Islamic Civilization and Ummah Development, at Quality Hotel, Shah Alam, Selangor organized by The da’wah Islamiah Foundation of Malaysia and Distance Le
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Unity” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Penang Level at Millenium Hall, Kepala Batas, Province Wellesly, jointly organized by Prime Minister’s Religious Adviser
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Unity” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Penang Level at Kompleks Penyayang Hall, Utama Road, Penang, jointly organized by Prime Minister’s Religious Adviser Offi
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Unity” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Penang Level at Millenium Hall, Kepala Batas, Province Wellesly, jointly organized by Prime Minister’s Religious Adviser
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Unity” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Penang Level at Kompleks Penyayang Hall, Utama Road, Penang, jointly organized by Prime Minister’s Religious Adviser Offi
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Unity” in Seminar on Intellectual Discourse of Islam Hadhari Thoughts at Federal Territory Level at Lecture Hall, Wilayah Mosque, Duta Road, Federal Territory of Kuala Lumpur, jointly organized by
2003
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Drugs and HIV AIDS: The Controlling Mechanism Through Islam” , Intellectual Discourse of Overcoming Social Decadency at Sarawak Zone Level at Grand Continental Hotel, Kucing, Sarawak organized by Division
2003
Presenter and co-author (Amini Amir Abdullah and Abdullah al-Hadi Muhamed), “The Strategy of Overcoming The Problem of Social Decadency Through Islamic Approach”, Seminar on Solving The Social Decadency at National Level, at main Auditorium, Block D8,
2002
Dr. Amini Amir Abdullah dan Prof. Dr. Abdullah Al-Hadi 2002. Strategi Menangani Gejala Sosial Melalui Pendekatan Islam dalam Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
2002
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The People of Kadazan and Their Belief System: Da’wah Planning and Strategy”, Borneo Research Council Seventh Biennial International Conference, organized by Borneo Research Council, Universiti Malaysia S
2002
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “King Hussein and His Role In World Politics”, International Conference on King Hussein’s Thoughts and Intellectual Legacy, organized by Al-Hussein bin Talal University, and The Kingdom of Jordan Governme
2002
Presenter and co-author (Amini Amir Abdullah and Siti Zobidah Omar), “Hadith and ICT: A Research On CD-ROM Mausu’ah Al-Hadith Al-Sharif”, Regional Seminar on The Study of Hadith, at Faculty of Modern Languages and Communication, Universiti Putra of
2002
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Strategy of Solving The Problem of Social Decadency Through Islamic Approach”, Intellectual Discourse of Overcoming Social Decadency at Middle Zone Level at Hotel Rossa Passadena, Cameron Highlands, Pah
2002
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Strategy To Solve The Problem of Social Decadency Through Islamic Approach”, Intellectual Discourse of Overcoming Social Decadency at Southern Zone Level at Hotel Seri Malaysia, Port Dicksons, Seremban,
2002
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Strategy To Solve The Problem of Social Decadency Through Islamic Approach”, Intellectual Discourse of Overcoming Social Decadency at Eastern Zone Level at Vistana Hotel, Kuantan, Pahang Darul Makmur, o
2002
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Strategy To Solve The Problem of Social Decadency Through Islamic Approach”, Intellectual Discourse of Overcoming Social Decadency at Northern Zone Level at Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis Indera Kay
2002
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Quality of Man and The Result of Neglected Prayer”, Seminar on The Perfection of Prayer at Seminar Hall, Faculty of Science and Environment, Universiti Putra Malaysia organized by Pentas Ilmuan Society
2001
17. Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Response of the Non-Muslims to Islamic Revivalism in Malaysia”, Third International Malaysian Studies Conference (MSC3) organized by Malaysia’s Social Science Association, Universiti Kebangsaan Ma
2001
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Insan Development According To Islamic Perspectives”, Workshop on Insan Development III In Commemorating The Birth of The Prophet Muhammad s.a.w. at Lecture Hall, Islamic Center, Universiti Putra Malaysia,
2001
Presenter and co-author (Amini Amir Abdullah, Abdul Razak Abdul Rahman and Adlina Abdul Halim), “Al-Quran and Orientalism: A Preliminary Depiction On The Translation’s Work of George Sale Entitled “The Koran”, National Seminar On Quranic Studies a
2001
Presenter and co-author (Amini Amir Abdullah, Abdul Razak Abdul Rahman and Adlina Abdul Halim), “The Attitude of The Orientalists Towards Al-Quran, National Seminar On Quranic Studies at Conference Hall, IDEAL, Universiti Putra Malaysia, organized by Is
2001
Presenter and co-author (Amini Amir Abdullah, Tengku Aizan Hamid and Asnarulkhadi Abu Samah), “The Responsibility of The Society on The Elderly”, Seminar On The Excellent Future For The Elderly at Institute of Islamic Understanding (IKIM), Kuala Lumpu
2001
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Creavity of The Leader”, Course on Leadership for Chancellor Residential College, at Lecture Hall, Canselor College, Universiti Putra Malaysia, organized by Canselor College, Universiti Putra Malaysia o
2000
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Leadership”, Seminar on Islamic Leadership organized by University of Liverpool Muslim Student Association, University of Liverpool, Liverpool, England on 24th April 2000.
1999
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “The Malays in Malaysia: Islam, Identity and Revivalism”, British Sociological Association (Sociology of Religion Study Group) Annual Conference 1999, organized by British Sociological Association, College o
1999
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islam and Management: Philosophical Views”, Seminar on Ceremonial and Organisational Management, organized by Al-Hizbul Islami UK, Hijrah College, Birmingham, England, on 19th -20th February 1999.
1999
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islamic Revivalism in Malaysia: The Response of the Non-Muslims: A Case Study”, Research Cluster for Malaysian Studies, organized by Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Selly Oak C
1998
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islamic Revivalism in Malaysia and The Response of Multi-Religious Leaders: A Research Strategy”, Director’s Seminar, organized by Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Selly Oak
1997
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islamic Revivalism in Malaysia: The Response of the Non-Muslims”, Postgraduate Seminar for Summer Term 1997, organized by Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Selly Oak Colleges, Bi
1992
Presenter and author (Amini Amir Abdullah), “Islamic Thoughts and Its Challenges”, Post Graduate Seminar, at Seminar Room, School of Humanities, University Science of Malaysia, organized by School of Humanities, University Science of Malaysia, Penang
TEACHING
2019
SKP2203 - TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (G10), Semester 1, 2019/2020
2019
SKP2203 - TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (G17), Semester 1, 2019/2020
2019
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 5), Semester Pertama, Sesi 2019/2020.
2019
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 1), Semester Kedua, Sesi 2018/2019.
2019
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 14), Semester Kedua, Sesi 2018/2019.
2019
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 19), Semester Kedua, Sesi 2018/2019.
2015
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 14), Semester Kedua, Sesi 2014-2015.
2015
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 29), Semester Kedua, Sesi 2014-2015.
2008
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 1), Semester Pertama, Sesi 2008-2009.
2008
SKP2203 Tamadun Islam dan Asia [TITAS] (Kumpulan 26), Semester Pertama, Sesi 2008-2009
2008
SKP2203 TITAS, Trismester Eksekutif 2007/2008 Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.
2008
SKP2203 Tamadun Islam dan Asia [TITAS] (Kumpulan 7), Semester Pertama, Sesi 2008-2009.
2007
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 5), Semester Kedua, Sesi 2007-2008.
2007
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 24), Semester Pertama, Sesi 2007-2008.
2007
SKP2203 Tamadun Islam dan Asia [TITAS] (Kumpulan 2), Semester Kedua, Sesi 2007-2008
2007
SKP2203 Tamadun Islam dan Asia [TITAS] (Kumpulan 36), Semester Pertama, Sesi 2007-2008
2006
SKP2203 Tamadun Islam dan Asia [TITAS] (Kumpulan 2), Semester Kedua, Sesi 2006-2007.
2006
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 35), Semester Pertama, Sesi 2006-2007.
2006
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 26), Semester Kedua, Sesi 2007-2008.
2006
SKP2204 Hubungan Etnik (Kumpulan 5), Semester Pertama, Sesi 2006-2007.
2006
SKP2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Eksekutif Fakulti Ekonomi dan Pengurusan [hujung minggu]) Trimester Julai 2006
2003
Research Methodology (PSI 5001) Master and Ph.D Courses (Faculty of Human Ecology) 3 Credit Hours, May 2003 Session, 12 students (Bersama Prof. Madya Dr. Nurizan Yahya)
2001
Islamic Civilization for Diploma of Co-operative Management students (College of Co-operative Malaysia), Mac 2001 Session, 02 credit hours, 47 students.
2001
Thinking and Reasoning (PSI 3002), Various Bachelor Programmes, May 2001 Session, 03 credit hours, 12 students.
1996
Islamic Civilization (FAL 2004), July 1995/1996 Session, Various Bachelor Programmes, 02 credit hours, 956 students.
1995
The Development of Science in Islamic Civilization (ETI 210), December 1995/1996, Various Bachelor Programmes, 2 credit hours, 596 students, Universiti Pertanian Malaysia.
1994
(Fiqh Al-Munakahat) (HIS 401) The Marriage System of Islam Various Bachelor Programmes, May 1994, 02 Credit Hours, 65 students, Universiti Sains Malaysia, Minden, Penang.
1993
Fiqh Al-Munakahat (HIS 401) The Marriage System of Islam, Various Bachelor Programmes Nov. 1993, 02 Credit Hours, 59 students, Universiti Sains Malaysia, Minden, Penang.
COMMITTEE
2008
JAWATANKUASA PENTERJEMAHAN KHUTBAH JAIS, PEJABAT JAIS, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, SHAH ALAM, SELANGOR, 21 Februari 2008
2008
Jawatankuasa Penyelaras dan Program Keagamaan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Sambutan Bulan Kemerdekaan ke 51.
2008
Jawatankuasa Pepandu Penggabungan NGO Islam dan Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM), YADIM, 17 September 2008
2007
Ahli Jawatankuasa Penyediaan Teks Bacaan Doa Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke-50 Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, pelantikan oleh Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia, 25 Mei 2007.
2007
Ahli Jawatankuasa Khas Pemilih (JKKP) Temuduga Jawatan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11, 22 Ogos 2007.
2007
Ahli Jawatankuasa Majlis Perutusan Naib Canselor Sempena Tahun Baru 2007.
2007
Ahli Jawatankuasa Pengambilan Staf Universiti Putra Malaysia (Lantikan pada 6 April 2007).
2007
Jawatankuasa Fellowship Naib Canselor, Jasa Putra, Setia Putra dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 12 April 2007.
2007
Jawatankuasa Sosial dan Kebajikan Universiti Putra Malaysia 27 Mac 2007.
2007
Jawatankuasa Pemeriksa Oral Examination (Pendidikan Pengembangan) Farizah Ahmad (GS16146) 29 Mei 2007.
2007
Jawatankuasa Penggubal Soalan (Written and Comprehensive) Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Pengembangan) Farizah Ahmad (GS16146) 25 April 2007.
2007
Jawatankuasa Peperiksaan Komprehensif Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Pengembangan) Farizah Ahmad (GS16146) 25 April 2007.
2007
Jawatankuasa Interim Pengembangan Universiti Putra Malaysia, 10 Mei 2007.
2007
Jawatankuasa Kecil Majlis Perasmian Karnival Kerjaya Kebangsaan 2007, Universiti Putra Malaysia
2007
Jawatankuasa Induk Sambutan Bulan Kemerdekaan 2007 Mac 2007.
2007
Jawatankuasa Pelaksana Karnival Kerjaya Kebangsaan 2007 12 April 2007.
2007
Ahli Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar Siswazah (Ph.D) Nurazmallail B. Marni, (GS16781), Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Sejak tahun 2007.

2007
Ahli Jawatankuasa Penyediaan Teks Bacaan Doa Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke-50 Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, pelantikan oleh Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia, 25 Mei 2007.
2006
Ahli Koperasi Universiti Putra Malaysia Berhad sejak 2006
2006
Ahli Jawatankuasa Jaminan Kualiti Pejabat Universiti Putra Malaysia (Lantikan pada 9 Oktober 2006).
2006
Ahli Jawatankuasa Kerja, Jawatankuasa Induk Sambutan Perayaan Jubli Intan (SPJI) UPM
Tempat: Bilik Mesyuarat, Institut Teknologi Maju (ITMA), UPM
Tarikh : 2 Ogos 2006.
2006
Ahli Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar Siswazah (Ph.D) Azmi bin Mat Sah (GS 12907), Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Sejak tahun 2006.
2006
Ahli Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar Siswazah (Ph.D) Farizah Ahmad (GS16146), Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Sejak tahun 2006.
2006
1. Pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia pada 9 Oktober 2006 sehingga 8 Oktober 2008.
2006
2. Pelantikan sebagai Penilai dalam Program Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) oleh pihak YADIM pada 7 November 2006.
2006
3. Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Islam Hadhari UPM bermula 1 Mac 2006 hingga 30 April 2009.
2005
Jawatankuasa Penyeliaan, Ibrahim Rifqi Master of Science
Country: Indonesia
Title of Thesis: Pluralism and Religious
Tolerance In The Quran
Year: 2005, Telah Lulus.
2004
Ahli Jawatankuasa Nadwah Ulama dan Ilmuan Malaysia (NUIM), Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia sejak 2004.
2001
Ahli Persatuan Alumni University of Birmingham, United Kingdom, sejak 2001.
2000
Ahli Badan Keluarga, Ibu bapa dan Guru, Sekolah Sri ABIM, Sungai Ramal Dalam, 43000 Kajang, Selangor, sejak 2000.
2000
Ahli Alumni Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan/Sekolah Menengah Agama Persekutuan, Labu, Negeri Sembilan sejak 2000
AWARD AND ACHIEVEMENT
2008
PINGAT JASA KEBAKTIAN (PJK) KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
2006
Anugerah Sijil Perkhidmatan Cemerlang, Fakulti Ekologi Manusia 2006. (Dianugerahkan pada 18 Disember 2007)
2005
PINGAT PERAK DALAM PAMERAN REKA CIPTA, PENYELIDIKAN DAN INOVASI UPM 2005 "TAHAP PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT MELAYU BANDAR TERHADAP WAWASAN 2020"(BERSAMA AZIAH HASHIM, NURIZAN YAHYA, MUMTAZAH OTHMAN, FAZLI SABRI DAN NAIMAH SALEH
2005
PINGAT GANGSA DALAM PAMERAN REKA CIPTA, PENYELIDIKAN DAN INOVASI UPM 2005, "PERSEPSI GOLONGAN MELAYU BANDAR DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI DAN ICT" (BERSAMA NURIZAN YAHYA, AZIAH HASHIM, MUMTAZAH OTHMAN, FAZLI SABRI DAN NAIMAH SALEH
2005
PINGAT PERAK DALAM PAMERAN REKA CIPTA, PENYELIDIKAN DAN INOVASI UPM 2005, "AMALAN MASYARAKAT MELAYU BANDAR KE ARAH PENCAPAIAN CABARAN WAWASAN 2020" (BERSAMA MUMTAZAH OTHMAN, NURIZAN YAHYA, AZIAH HASHIM, FAZLI SABRI DAN NAIMAH SALEH
2005
Excellence Service Award of Universiti Putra Malaysia, 2005.
2002
The recipient of Faculty of Human Ecology Excellent Service Award (Academic Staff) for the year of 2002.
2002
Bronze Medal, UPM”S Invention and Research Exhibition 2002, in recognition of innovative excellence and valuable accomplishments in research entitled “Kajian Falsafah dan Strategi Baru Pembangunan Luar Bandar dan Gerakan Desa Wawasan: Satu Tinjauan on
1996
Bumiputera Academic Training Scheme [SLAB] (Scholarship), For Pursuing Studies at Ph.D Level, Department of Public Services and Universiti Putra Malaysia, 1996-2000.
1992
 Graduate Assistant Scheme, Graduate School, University Science of Malaysia, 1992-1993.
1991
 Research Grant Support of School of Humanities, University Science of Malaysia, 1991-1992.
1986
 Federal Teachers Scholarship, Ministry of Education Malaysia, University of Malaya, 1986-1990.
1985
 Best Student for Taujihiyyah Certificate of Higher Religious Education (1985), Federal Territory Religious Secondary School, University Road, Petaling Jaya, Selangor.
1983
 Best Student for Malaysian Certificate of Education (SPM) 1983, Al-Mashoor National Religious Secondary School, Air Hitam Road, Penang.
AREA OF SPECIALISATION
2007
Pemeriksa Dalam, tesis Master Sains, Siti Fuziah Yusof (GS11683) bertajuk ”Kaedah Pengamatan Alam Melalui Al-Quran (Surah Yasin) Untuk Meningkatkan Ketenangan Modal Insan Ke Arah Kegemilangan Tamadun Islam”, Fakulti Rekabentuk dan Senibina, UPM, 2007.
2006
Pemeriksa Dalam, tesis Doktor Falsafah, Wan Ariffin Wan Ahmad (GS09530) bertajuk ”Sosialisasi Budaya Politik Kelas Menengah Melayu Di Shah Alam”, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 2006.
2005
Penyelia Utama, Hasmaizam Bt. Muhammad, Title of Project: The Correlation Between Enviromental Factors and Dicipline Problems Among Secondary School Students In Kelantan.
2005
Penyelia Utama, Noor Idayu Mohd Yusoff (matrix no: 98866). Title of Project: Al-Bukhary Institution and Social Development: A Survey.
2005
Penyelia Utama, Lina Goh Siew Cheng (matrix no.: 98496). Title of Project: The Correlation Between Level of Parents’Knowledge and Degree of Deviant Behaviour Among Youngsters In The District of Tawau, Sabah: A Survey.

2005
Penyelia Utama, Sarmilih Ahmad Mudus (matrix no.: 98497). Title of Project: The Correlation Between Level of Parents’ Education and The Children-Parent Interaction In The District of Sandakan, Sabah.

2005
Penyelia Utama, Mohd Zulkifli Jainori (matrix no.: 91902), Title of Project: The Correlation Between Quran Literate and The Style of Parenthoods.
RESEARCH PROJECT
2007
Amini Amir Abdullah (Ketua/Pengerusi)Azimi Hamzah, Ezhar Tamam, Hanina Halimatussaadiah dan Mohd Rezal Hamzah, ”KAJIAN INTEGRITI STAF KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA”, Tajaan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia RM72,000
2006
Amini Amir Abdullah (Pengerusi), Azimi Hamzah, Sidek Mohd Noah, Ezhar Tamam, Nurizan Yahya, Halimah, Jamiah Manap, Hanina. ”KAJIAN AUDIT NILAI INTEGRITI STAF UPM”, Tajaan Universiti Putra Malaysia, RM24,000, Siap Januari 2006.
PUBLICATION
2022:
RESIDENTS’ PREFERENCES ON ATTRIBUTES OF URBAN AIR QUALITY IMPROVEMENT IN MALAYSIA
2021:
The Relationship between Social Support and Demographic Characteristics among Malaysian University Students during the Covid-19 Pandemic
2021:
A Historical Appraisal of Ethics and Civilization in Malaysia from Pre-Colonial to Post-Colonial Era
2021:
Study on the Emotional Stress of Students of the Kolej Canselor (KC), Universiti Putra Malaysia During the Movement Control Order (MCO) of Pandemic Covid-19
2021:
Ar-Rahnu Scheme Among Low-Income Civil Servants in Malaysian Public Universities
2020:
: A Study Of Habitus Transition Experience Among Yemeni Community Leaders In Malaysia: An Appraisal Main Author: Nabil Al-Bahri
RANDOM IMAGE
Masjid UPM