if(BGBAN1 == PJNCA1)
if(JBRPN1 == PJNCA1)
if(JBSAS1 == PJNCA1)
if(JBTTA1 == PJNCA1)
if(PJDAF1 == PJNCA1)
if(KJTUN == PJNCA1)
if(INBIO1 == PJNCA1)
if(JBLTU1 == PJNCA1)
if(FKUVE1 == PJNCA1)
if(JBPAS1 == PJNCA1)
if(KJKE14 == PJNCA1)
if(FKSMB1 == PJNCA1)
if(JBMAT2 == PJNCA1)
if(JBSBI1 == PJNCA1)
if(11606 == PJNCA1)
if(11615 == PJNCA1)
if(PDFPV == PJNCA1)
if(HSVET1 == PJNCA1)
if(KJKE05 == PJNCA1)
if(11614 == PJNCA1)
if(PJTNC4 == PJNCA1)
if(JBJEE1 == PJNCA1)
if(JBSKO1 == PJNCA1)
if(JBMUL1 == PJNCA1)
if(11601 == PJNCA1)
if(JBUSP1 == PJNCA1)
if(PTPPL1 == PJNCA1)
if(JBSMA1 == PJNCA1)
if(INTMA1 == PJNCA1)
if(JBODG1 == PJNCA1)
if(KJKE06 == PJNCA1)
if(JBEKO1 == PJNCA1)
if(PTLPES == PJNCA1)
if(STSCM1 == PJNCA1)
if(JBPNS1 == PJNCA1)
if(PDFKEJ == PJNCA1)
if(PTPA1 == PJNCA1)
if(KJKE11 == PJNCA1)
if(JBJBT1 == PJNCA1)
if(JBSUR1 == PJNCA1)
if(JBORT1 == PJNCA1)
if(KJPEK == PJNCA1)
if(BGAKA1 == PJNCA1)
if(IPPM == PJNCA1)
if(JBKIM1 == PJNCA1)
if(JBBMK1 == PJNCA1)
if(JBSPV1 == PJNCA1)
if(JBJKA1 == PJNCA1)
if(PDFRSB == PJNCA1)
if(FKEUR1 == PJNCA1)
if(JBTER1 == PJNCA1)
if(PJBUR == PJNCA1)
if(FKSKT1 == PJNCA1)
if(11620 == PJNCA1)
if(JBETA1 == PJNCA1)
if(PDFKTM == PJNCA1)
if(IKLDG == PJNCA1)
if(UPM == PJNCA1)
if(JBTKR1 == PJNCA1)
if(JBBIO1 == PJNCA1)
if(JBPED1 == PJNCA1)
if(KJKE02 == PJNCA1)
if(FKKDI1 == PJNCA1)
if(JBDJA1 == PJNCA1)
if(IITB == PJNCA1)
if(JBBAS1 == PJNCA1)
if(JBKOM1 == PJNCA1)
if(TMTUN1 == PJNCA1)
if(JBPMV1 == PJNCA1)
if(BGSEL1 == PJNCA1)
if(10404 == PJNCA1)
if(JBPDD1 == PJNCA1)
if(JBHRE1 == PJNCA1)
if(92278 == PJNCA1)
if(FKBMK1 == PJNCA1)
if(PASP == PJNCA1)
if(JBTMA1 == PJNCA1)
if(JBAKW1 == PJNCA1)
if(KJKE15 == PJNCA1)
if(JBPAP1 == PJNCA1)
if(JUPMA1 == PJNCA1)
if(11613 == PJNCA1)
if(12243 == PJNCA1)
if(PTSUK1 == PJNCA1)
if(JBMPP1 == PJNCA1)
if(JBFIZ1 == PJNCA1)
if(94018 == PJNCA1)
if(JBMUZ1 == PJNCA1)
if(KJKE12 == PJNCA1)
if(FKRSE1 == PJNCA1)
if(11618 == PJNCA1)
if(AKSUK1 == PJNCA1)
if(JBBIN1 == PJNCA1)
if(JBBSM1 == PJNCA1)
if(PPSAS1 == PJNCA1)
if(JKPSM == PJNCA1)
if(11605 == PJNCA1)
if(11604 == PJNCA1)
if(IPT01 == PJNCA1)
if(PDFPHN == PJNCA1)
if(FKEMA1 == PJNCA1)
if(JBSHA1 == PJNCA1)
if(JBSEN1 == PJNCA1)
if(JBSMP1 == PJNCA1)
if(KJKE13 == PJNCA1)
if(JBANM1 == PJNCA1)
if(11608 == PJNCA1)
if(JBCAN1 == PJNCA1)
if(SKPSP1 == PJNCA1)
if(JBUPA1 == PJNCA1)
if(KJKE17 == PJNCA1)
if(BGPANT == PJNCA1)
if(92279 == PJNCA1)
if(IPPH01 == PJNCA1)
if(PPMDK1 == PJNCA1)
if(PJNCA1 == PJNCA1)
if(FKSAIS == PJNCA1)
if(KJSUL == PJNCA1)
if(11617 == PJNCA1)
if(11610 == PJNCA1)
if(PDFSNS == PJNCA1)
if(11619 == PJNCA1)
if(KJMOH == PJNCA1)
if(KJZAB == PJNCA1)
if(JBBME1 == PJNCA1)
if(IISS == PJNCA1)
if(JBAKUA == PJNCA1)
if(11602 == PJNCA1)
if(KJKE16 == PJNCA1)
if(11603 == PJNCA1)
if(PTBSS1 == PJNCA1)
if(JBBIO2 == PJNCA1)
if(JBPKK1 == PJNCA1)
if(JBPIJ1 == PJNCA1)
if(PDFPAS == PJNCA1)
if(KJKE10 == PJNCA1)
if(PTISL1 == PJNCA1)
if(11609 == PJNCA1)
if(IKDPM == PJNCA1)
if(FKPAS1 == PJNCA1)
if(PDFBSB == PJNCA1)
if(PTBNI1 == PJNCA1)
if(JBJMB1 == PJNCA1)
if(JBJAE1 == PJNCA1)
if(JBUHT1 == PJNCA1)
if(JBBMI1 == PJNCA1)
if(FKBITM == PJNCA1)
if(11607 == PJNCA1)
if(JBUBA1 == PJNCA1)
if(FKUSK1 == PJNCA1)
if(JBPKV1 == PJNCA1)
if(PTPPY1 == PJNCA1)
if(PDFEP == PJNCA1)
if(FKTAN1 == PJNCA1)
if(JBJSK1 == PJNCA1)
if(BGHEM1 == PJNCA1)
if(JBNSM1 == PJNCA1)
if(14002 == PJNCA1)
if(INSMA1 == PJNCA1)
if(FKJUR1 == PJNCA1)
if(11612 == PJNCA1)
if(JBSLA1 == PJNCA1)
if(JBKPK1 == PJNCA1)
if(PDFSTM == PJNCA1)
if(12241 == PJNCA1)
if(13032 == PJNCA1)
if(JBJAW2 == PJNCA1)
if(JBPBK1 == PJNCA1)
if(JBPSI1 == PJNCA1)
if(JBTBP1 == PJNCA1)
if(PDFPTN == PJNCA1)
if(10213 == PJNCA1)
if(PDFBMK == PJNCA1)
if(JBUTA1 == PJNCA1)
if(JBPHU1 == PJNCA1)
if(PKDPP1 == PJNCA1)
if(PDFPSK == PJNCA1)
if(11611 == PJNCA1)
if(BGRKO1 == PJNCA1)
if(JSKOM1 == PJNCA1)
if(PTSPE1 == PJNCA1)
if(PTLMNI == PJNCA1)
if(11616 == PJNCA1)
if(JBSTA1 == PJNCA1)
if(SKPSI1 == PJNCA1)
if(JBMPD1 == PJNCA1)
if(JBPAT1 == PJNCA1)
if(PSCPK1 == PJNCA1)
if(JBMBIO == PJNCA1)
if(KJCAN == PJNCA1)
if(JBPKM1 == PJNCA1)
if(13603 == PJNCA1)
if(JBSDT1 == PJNCA1)
if(PDFEM == PJNCA1)
if(PDFPP == PJNCA1)
if(94019 == PJNCA1)
if(11204 == PJNCA1)
if(10132 == PJNCA1)
if(10405 == PJNCA1)
if(90309 == PJNCA1)
if(90311 == PJNCA1)
if(90310 == PJNCA1)
if(BHANT1 == PJNCA1)
if(UITG == PJNCA1)
if(PPSK == PJNCA1)
if(14005 == PJNCA1)
if(94020 == PJNCA1)
if(10137 == PJNCA1)
if(PTANT == PJNCA1)
if(12252 == PJNCA1)
if(13068 == PJNCA1)
if(10214 == PJNCA1)
if(11621 == PJNCA1)
if(11622 == PJNCA1)
if(12 == PJNCA1)
if(93391 == PJNCA1)
if(11600 == PJNCA1)
if(11634 == PJNCA1)
if(11639 == PJNCA1)
if(11623 == PJNCA1)
if(11641 == PJNCA1)
if(11636 == PJNCA1)
if(11628 == PJNCA1)
if(11624 == PJNCA1)
if(11626 == PJNCA1)
if(11642 == PJNCA1)
if(11630 == PJNCA1)
if(11640 == PJNCA1)
if(11625 == PJNCA1)
if(11638 == PJNCA1)
if(11627 == PJNCA1)
if(11637 == PJNCA1)
if(11633 == PJNCA1)
if(11643 == PJNCA1)
if(11635 == PJNCA1)
if(11631 == PJNCA1)
if(11629 == PJNCA1)
if(11632 == PJNCA1)
LAMAN WEB AISAHIDA BINTI MD. ALI | UPM : Profail Staf
PROFILE
Laman Web Staf UPM
CIK AISAHIDA BINTI MD. ALI
PEMBANTU OPERASI
PEJABAT NAIB CANSELOR
aisahida
BM
EN
LAPORAN KANDUNGAN KURANG SESUAI

Sekiranya terdapat kandungan yang dirasakan kurang sesuai, sila lengkapkan borang dibawah.
Aduan anda adalah untuk tindakan pihak-pihak berkaitan dan TIDAK akan dihantar kepada CIK AISAHIDA BINTI MD. ALI
Nama anda :
Email anda * :
(Perlukan pengesahan)
Kategori :
Kandungan tidak sopan
Kandungan Lucah
Keganasan
Kandungan Mengancam
Bahasa Kesat
Kandungan Palsu
LAIN-LAIN
Perincian :
934
paparan
sejak 22 Ogos'19