PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Puan
NAMA : Nor Fatimatul Zuhra Binti Ali
JAWATAN HAKIKI : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
PTJ : Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi 


268 HITS
sejak 31 Mac'08Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM SERDANG, Selangor | T: 03-8946 6000 |  Hak Cipta Terpelihara UPM 2007
versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh zuraya