| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Encik
NAMA : Zaidi Bin Tajuddin
JAWATAN HAKIKI : Pegawai Pertanian
PTJ : Pusat Transformasi Komuniti Universiti

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • BACELOR SAINS BIOINDUSTRI
  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
 • 2005
 • DIPLOMA PERTANIAN
  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
 • 2002
 • SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI SERDANG, SERI KEMBANGAN, SELANGOR
 • 1999
 • PENILAIAN MENENGAH RENDAH
  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI SERDANG, SERI KEMBANGAN, SELANGOR
 • 1997
 • UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH
  SEKOLAH KEBANGSAAN SERDANG, SERDANG, SELANGOR
 • 1994


  JAWATANKUASA
 • AJK MALAYSIA NETWORK FOR AGRO FORESTRY EDUCATION (MANAFE)
 • JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN APEEC
 • JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN APEEC
 • JAWATANKUASA PORTAL DAN LAMAN WEB APEEC
 • JAWATANKUASA PEGAWAI TEKNIKAL APEEC
 • JAWATANKUASA PEMBANGUNAN APEEC
 • JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET & PELUPUSAN APEEC
 • JAWATANKUASA KHIDMAT KOMUNITI APEEC
 • JAWATANKUASA KECIL DALAM SEMINAR/KURSUS/ LATIHAN ANJURAN APEEC


 • KEGIATAN LUAR BIDANG TUGAS
 • KOMUNITI PENDUDUK TAMAN SRI ANDALAS
 • PENGERUSI PENGEMBARAAN BAJET


 • BIDANG PENGKHUSUSAN
 • PENGURUSAN PERTANIAN ORGANIK
 • PENGURUSAN LANDSKAP
 • PENGURUSAN TERNAKAN RUMINAN KECIL
 • KOMUNIKASI MEDIA DALAM PENGEMBANGAN- BLOG/LAMAN SOSIAL
 • PENGEMBANGAN DAN JARINGAN PERTANIAN
 • PENGEMBANGAN DAN JARINGAN KOMUNITI


 • 460 HITS
  sejak 31 Mac'08  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza