PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Wan Aliaa Binti Wan Sulaiman
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya (perubatan)
PTJ : Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan 


1148 HITS
sejak 31 Mac'08Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM SERDANG, Selangor | T: 03-8946 6000 |  Hak Cipta Terpelihara UPM 2007
versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh zuraya