| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Dr.
NAMA : Syamsiah Binti Mashohor
JAWATAN HAKIKI : Pensyarah Kanan
PTJ : Fakulti Kejuruteraan

1314 HITS
sejak 31 Mac'08versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh isniza