| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Suraya Binti Abdul Rashid
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya
PTJ : Fakulti Kejuruteraan

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • DOCTOR OF PHILOSOPHY
  IMPERIAL COLLEGE LONDON
  UNITED KINGDOM
 • 2004
 • B. ENG (HONS) CHEMICAL ENGINEERING
  UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
  UNITED KINGDOM
 • 2000


  PENGALAMAN KERJA
 • TUTOR DI JABATAN KIMIA DAN ALAM SEKITAR UPM
 • 2000


  PERKHIDMATAN PERUNDINGAN
 • CADANGAN PERANAN PIMA SEBAGAI BADAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS INSTITUSI MEMANDU MALAYSIA
 • 2007


  PENGAJARAN
 • KKA 4104 - (MS STRUCTURE C)
 • 2009
 • KKA 5801 - MATERIALS CHARACTERIZATION
 • 2009
 • ECH 3101 - ENGINEERING STATISTICS
 • 2009
 • KKA 5102 - (MS STRUCTURE C)
 • 2009
 • ECH 3101 - MATERIAL SCIENCE
 • 2009
 • ECH 3106- HEAT TRANSFER
 • 2008
 • KKA 4104 (MS STRUCTURE C)
 • 2008
 • ECH 3106 - ENGINEERING STATISTICS
 • 2008
 • KKA 5102 - (MS STRUCTURE C)
 • 2008
 • KKA 4104 (MS STRUCTURE C)
 • 2007
 • KKA 5102 (MS STRUCTURE C)
 • 2007
 • KKA 5988 (MS STRUCTURE C)
 • 2007
 • KKA 3309 - TERMODINAMIK
 • 2007
 • KKA 3312
 • 2006
 • KKA 3907 (K1&K2)
 • 2006
 • KKA 5988 (MS STRUCTURE C)
 • 2006
 • KKA 4104 (MS STRUCTURE C)
 • 2006
 • KKA 3907 - PROJEK TINJAUAN PROSES
 • 2005
 • KKA 3312 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA (T)
 • 2005
 • KKA 3312 - TERMODINAMIK KEJURUTERAAN KIMIA (K)
 • 2005
 • KKA 3907 - PROJEK TINJAUAN PROSES
 • 2004
 • KKA 3703 - AMALI KEJURUTERAAN KIMIA III
 • 2004


  JAWATANKUASA
 • JURI NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING SYMPOSIUM (NACES)
 • 2008
 • PENGERUSI
  SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2008
  WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN,
  MALAYSIA
 • 2008
 • PENGERUSI
  STANDING COMMITTEE ON INFORMATION AND PUBLICATION
 • 2008
 • AHLI PENGASAS
  MALAYSIAN SOCIETY OF ENGINEERS AND TECHNICIANS
 • 2008
 • PEGAWAI KAWALAN DOKUMEN
  UNIT JAMINAN KUALITI
  FAKULTI KEJURUTERAAN
  2007 - HINGGA KINI
 • 2007
 • AHLI
  LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA
 • 2007
 • BENDAHARI
  2ND INTERNATIONAL ENGINEERING CONVENTION 2007 (INT EC 2007)
  JEDDAH, SAUDI ARABIA
 • 2007
 • SETIAUSAHA
  WORLD ENGINEERING CONGRESS 2007 THE 3RD,
  PENANG, MALAYSIA
 • 2007
 • AHLI
  FEDERATION OF ENGINEERING INSTITUTION IN ISLAMIC COUNTRIES
  2006 - HINGGA KINI
 • 2006
 • PENGUCAP UTAMA
  IAEA REGIONAL TRAINING COURSE ON APPLICATION OF RADIATION IN NANOTECHNOLOGY
 • 2006
 • BENDAHARI
  SEMINAR IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY (SET)
  PUTRAJAYA, MALAYSIA
 • 2006
 • PENOLONG PEGAWAI KAWALAN DOKUMEN
  UNIT JAMINAN KUALITI
  FAKULTI KEJURUTERAAN
  2004 - 2007
 • 2004
 • WAKIL KESELAMATAN
  JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN ALAN SEKITAR
  2004 - 2007
 • 2004
 • PENASIHAT AKADEMIK
  JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN ALAM SEKITAR
  2004 - 2007
 • 2004
 • AHLI
  INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
  2000 - HINGGA KINI
 • 2000


  ANUGERAH DAN PENCAPAIAN
 • PINGAT EMAS
  PAMERAN REKA CIPTA
  PENYELIDIKAN DAN INNOVASI
  UPM, JULY 2008
 • 2008
 • ANUGERAH PENGAJAR CEMERLANG 2008
  FAKULTI KEJURUTERAAN
  UPM
 • 2008
 • AHLI PANEL FORUM BULAN PUTRA SATRIA 2008, "SHARING OF EFFECTIVE/GOOD TEACHING"
  FACULTY OF ENGINEERING
  UPM
 • 2008
 • PINGAT PERAK
  18TH ITEX MALAYSIA
  MAY 2007
 • 2007
 • DUA PINGAT GANGSA
  PAMERAN REKA CIPTA
  PENYELIDIKAN DAN INNOVASI
  UPM, NOVEMBER 2007
 • 2007
 • ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
 • 2006
 • PINGAT EMAS
  PAMERAN PENYELIDIKAN INNOVASI DAN KOMERSIAL
  UPM, MARCH 2006
 • 2006
 • PAMERAN REKA CIPTA
  PENYELIDIKAN DAN INNOVASI
  UPM, AUGUST 2006
 • 2006


  BIDANG PENGKHUSUSAN
 • NANOTEKNOLOGI


 • BIDANG PENYELIDIKAN
 • NANOTEKNOLOGI


 • PROJEK PENYELIDIKAN
 • SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PHOTOCATALYTIC TITANIUM DIOXIDE PARTICLES
 • 2007
 • WHISKERIZATION TREATMENT OF CARBON FIBRES WITH CARBON NANOTUBE WHISKERS FOR IMPROVING THE STRENGTH OF CARBON FIBRE REINFORCED COMPOSITES
 • 2007
 • DEVELOPMENT OF SURFACE TREATMENT FOR CARBON FIBRE VIA CONVENTIONAL AND INNOVATIVE METHOD
 • 2004


  5287 HITS
  sejak 31 Mac'08  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza