.
logo UPM
PROFILE
PSP Wakili Malaysia di
WIPO-CNIPA Training Course Di Shenzhen
HAFLIZA BINTI HUSSIN
pejabat timbalan
naib canselor (penyelidikan & inovasi)

Persian Flat Face
NURUL HUDA BINTI YAHYA
pusat pembangunan
maklumat dan komunikasi (idec)

50 TERBAIK
the best of UPM profile
FOTO UNTUK DIKONGSIKAN
Kerana keping gambar bernilai lebih dari seribu perkataan..
ENCIK MOHD KAMIL BIN ISMAIL
FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR