| Laman Utama |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
LAMAN UTAMA

Dr. Nor Azura Husin
Department of Computer Science,
Faculty of Computer Science and Information Technology,
Universiti Putra Malaysia,
Malaysia
Tel: +60389471654
Fax:+60389466576
Email: n_azura[at] upm.edu.my

-DR. NOR AZURA BINTI HUSIN-1503 HITS
sejak 31 Mac'08versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh isniza