o
PROFILE
Guess who is on
Friendster!!!!
SOFIYATUL SALMI BINTI ISMAIL
pusat pembangunan
maklumat dan komunikasi

Setting Call Forwarding
untuk pengguna Putracomm
NIK MOHD YUSRI BIN NIK HARUN
pusat pembangunan
maklumat dan komunikasi

AUDIT KOLEJ
NOOR MOHAMAD BIN SHAKIL HAMEED
bahagian perancangan
korporat

50 TERBAIK
the best of UPM profile
SANTAI WARGA
PUAN SABARINA BINTI ABLLAH
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT