: hisham_a 1594789397 ___ 10 hisham_aif(BGBAN1 == PJNCA1)
if(JBRPN1 == PJNCA1)
if(JBSAS1 == PJNCA1)
if(JBTTA1 == PJNCA1)
if(PJDAF1 == PJNCA1)
if(KJTUN == PJNCA1)
if(INBIO1 == PJNCA1)
if(JBLTU1 == PJNCA1)
if(FKUVE1 == PJNCA1)
if(JBPAS1 == PJNCA1)
if(KJKE14 == PJNCA1)
if(FKSMB1 == PJNCA1)
if(JBMAT2 == PJNCA1)
if(JBSBI1 == PJNCA1)
if(11606 == PJNCA1)
if(11615 == PJNCA1)
if(PDFPV == PJNCA1)
if(HSVET1 == PJNCA1)
if(KJKE05 == PJNCA1)
if(11614 == PJNCA1)
if(PJTNC4 == PJNCA1)
if(JBJEE1 == PJNCA1)
if(JBSKO1 == PJNCA1)
if(JBMUL1 == PJNCA1)
if(11601 == PJNCA1)
if(JBUSP1 == PJNCA1)
if(PTPPL1 == PJNCA1)
if(JBSMA1 == PJNCA1)
if(INTMA1 == PJNCA1)
if(JBODG1 == PJNCA1)
if(KJKE06 == PJNCA1)
if(JBEKO1 == PJNCA1)
if(PTLPES == PJNCA1)
if(STSCM1 == PJNCA1)
if(JBPNS1 == PJNCA1)
if(PDFKEJ == PJNCA1)
if(PTPA1 == PJNCA1)
if(KJKE11 == PJNCA1)
if(JBJBT1 == PJNCA1)
if(JBSUR1 == PJNCA1)
if(JBORT1 == PJNCA1)
if(KJPEK == PJNCA1)
if(BGAKA1 == PJNCA1)
if(IPPM == PJNCA1)
if(JBKIM1 == PJNCA1)
if(JBBMK1 == PJNCA1)
if(JBSPV1 == PJNCA1)
if(JBJKA1 == PJNCA1)
if(PDFRSB == PJNCA1)
if(FKEUR1 == PJNCA1)
if(JBTER1 == PJNCA1)
if(PJBUR == PJNCA1)
if(FKSKT1 == PJNCA1)
if(11620 == PJNCA1)
if(JBETA1 == PJNCA1)
if(PDFKTM == PJNCA1)
if(IKLDG == PJNCA1)
if(UPM == PJNCA1)
if(JBTKR1 == PJNCA1)
if(JBBIO1 == PJNCA1)
if(JBPED1 == PJNCA1)
if(KJKE02 == PJNCA1)
if(FKKDI1 == PJNCA1)
if(JBDJA1 == PJNCA1)
if(IITB == PJNCA1)
if(JBBAS1 == PJNCA1)
if(JBKOM1 == PJNCA1)
if(TMTUN1 == PJNCA1)
if(JBPMV1 == PJNCA1)
if(BGSEL1 == PJNCA1)
if(10404 == PJNCA1)
if(JBPDD1 == PJNCA1)
if(JBHRE1 == PJNCA1)
if(92278 == PJNCA1)
if(FKBMK1 == PJNCA1)
if(PASP == PJNCA1)
if(JBTMA1 == PJNCA1)
if(JBAKW1 == PJNCA1)
if(KJKE15 == PJNCA1)
if(JBPAP1 == PJNCA1)
if(JUPMA1 == PJNCA1)
if(11613 == PJNCA1)
if(12243 == PJNCA1)
if(PTSUK1 == PJNCA1)
if(JBMPP1 == PJNCA1)
if(JBFIZ1 == PJNCA1)
if(94018 == PJNCA1)
if(JBMUZ1 == PJNCA1)
if(KJKE12 == PJNCA1)
if(FKRSE1 == PJNCA1)
if(11618 == PJNCA1)
if(AKSUK1 == PJNCA1)
if(JBBIN1 == PJNCA1)
if(JBBSM1 == PJNCA1)
if(PPSAS1 == PJNCA1)
if(JKPSM == PJNCA1)
if(11605 == PJNCA1)
if(11604 == PJNCA1)
if(IPT01 == PJNCA1)
if(PDFPHN == PJNCA1)
if(FKEMA1 == PJNCA1)
if(JBSHA1 == PJNCA1)
if(JBSEN1 == PJNCA1)
if(JBSMP1 == PJNCA1)
if(KJKE13 == PJNCA1)
if(JBANM1 == PJNCA1)
if(11608 == PJNCA1)
if(JBCAN1 == PJNCA1)
if(SKPSP1 == PJNCA1)
if(JBUPA1 == PJNCA1)
if(KJKE17 == PJNCA1)
if(BGPANT == PJNCA1)
if(92279 == PJNCA1)
if(IPPH01 == PJNCA1)
if(PPMDK1 == PJNCA1)
if(PJNCA1 == PJNCA1)
if(FKSAIS == PJNCA1)
if(KJSUL == PJNCA1)
if(11617 == PJNCA1)
if(11610 == PJNCA1)
if(PDFSNS == PJNCA1)
if(11619 == PJNCA1)
if(KJMOH == PJNCA1)
if(KJZAB == PJNCA1)
if(JBBME1 == PJNCA1)
if(IISS == PJNCA1)
if(JBAKUA == PJNCA1)
if(11602 == PJNCA1)
if(KJKE16 == PJNCA1)
if(11603 == PJNCA1)
if(PTBSS1 == PJNCA1)
if(JBBIO2 == PJNCA1)
if(JBPKK1 == PJNCA1)
if(JBPIJ1 == PJNCA1)
if(PDFPAS == PJNCA1)
if(KJKE10 == PJNCA1)
if(PTISL1 == PJNCA1)
if(11609 == PJNCA1)
if(IKDPM == PJNCA1)
if(FKPAS1 == PJNCA1)
if(PDFBSB == PJNCA1)
if(PTBNI1 == PJNCA1)
if(JBJMB1 == PJNCA1)
if(JBJAE1 == PJNCA1)
if(JBUHT1 == PJNCA1)
if(JBBMI1 == PJNCA1)
if(FKBITM == PJNCA1)
if(11607 == PJNCA1)
if(JBUBA1 == PJNCA1)
if(FKUSK1 == PJNCA1)
if(JBPKV1 == PJNCA1)
if(PTPPY1 == PJNCA1)
if(PDFEP == PJNCA1)
if(FKTAN1 == PJNCA1)
if(JBJSK1 == PJNCA1)
if(BGHEM1 == PJNCA1)
if(JBNSM1 == PJNCA1)
if(14002 == PJNCA1)
if(INSMA1 == PJNCA1)
if(FKJUR1 == PJNCA1)
if(11612 == PJNCA1)
if(JBSLA1 == PJNCA1)
if(JBKPK1 == PJNCA1)
if(PDFSTM == PJNCA1)
if(12241 == PJNCA1)
if(13032 == PJNCA1)
if(JBJAW2 == PJNCA1)
if(JBPBK1 == PJNCA1)
if(JBPSI1 == PJNCA1)
if(JBTBP1 == PJNCA1)
if(PDFPTN == PJNCA1)
if(10213 == PJNCA1)
if(PDFBMK == PJNCA1)
if(JBUTA1 == PJNCA1)
if(JBPHU1 == PJNCA1)
if(PKDPP1 == PJNCA1)
if(PDFPSK == PJNCA1)
if(11611 == PJNCA1)
if(BGRKO1 == PJNCA1)
if(JSKOM1 == PJNCA1)
if(PTSPE1 == PJNCA1)
if(PTLMNI == PJNCA1)
if(11616 == PJNCA1)
if(JBSTA1 == PJNCA1)
if(SKPSI1 == PJNCA1)
if(JBMPD1 == PJNCA1)
if(JBPAT1 == PJNCA1)
if(PSCPK1 == PJNCA1)
if(JBMBIO == PJNCA1)
if(KJCAN == PJNCA1)
if(JBPKM1 == PJNCA1)
if(13603 == PJNCA1)
if(JBSDT1 == PJNCA1)
if(PDFEM == PJNCA1)
if(PDFPP == PJNCA1)
if(94019 == PJNCA1)
if(11204 == PJNCA1)
if(10132 == PJNCA1)
if(10405 == PJNCA1)
if(90309 == PJNCA1)
if(90311 == PJNCA1)
if(90310 == PJNCA1)
if(BHANT1 == PJNCA1)
if(UITG == PJNCA1)
if(PPSK == PJNCA1)
if(14005 == PJNCA1)
if(94020 == PJNCA1)
if(10137 == PJNCA1)
if(PTANT == PJNCA1)
if(12252 == PJNCA1)
if(13068 == PJNCA1)
if(10214 == PJNCA1)
if(11621 == PJNCA1)
if(11622 == PJNCA1)
if(12 == PJNCA1)
if(93391 == PJNCA1)
if(11600 == PJNCA1)
if(11634 == PJNCA1)
if(11639 == PJNCA1)
if(11623 == PJNCA1)
if(11641 == PJNCA1)
if(11636 == PJNCA1)
if(11628 == PJNCA1)
if(11624 == PJNCA1)
if(11626 == PJNCA1)
if(11642 == PJNCA1)
if(11630 == PJNCA1)
if(11640 == PJNCA1)
if(11625 == PJNCA1)
if(11638 == PJNCA1)
if(11627 == PJNCA1)
if(11637 == PJNCA1)
if(11633 == PJNCA1)
if(11643 == PJNCA1)
if(11635 == PJNCA1)
if(11631 == PJNCA1)
if(11629 == PJNCA1)
if(11632 == PJNCA1)
LAMAN WEB AHMAD HISHAM BIN AYUB | UPM : Profail Staf
PROFILE
Laman Web Staf UPM
ENCIK AHMAD HISHAM BIN AYUB
PEMBANTU OPERASI
PEJABAT NAIB CANSELOR
hisham_a
BM
EN

KALENDAR

Jul
Ogs
Sep
<
JULAI
>
A
I
S
R
K
J
S
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
<
OGOS
>
A
I
S
R
K
J
S
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
<
SEPTEMBER
>
A
I
S
R
K
J
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

Buat Temujanji Baru
Temujanji
Sila lengkapkan kesemua ruang
Nama anda
Kategori
Pelajar UPM
Staf UPM
Komuniti Awam
Email Anda !!
Tarikh temujanji
Pick a date
Masa
:
Tujuan
Perincian


820
paparan
sejak 22 Ogos'19
DEBUG