| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Hishamuddin Bin Zainuddin
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya
PTJ : Fakulti Sains

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • PhD, University of Durham
 • 1990
 • Certificate for Advanced Study in Mathematics, University of Cambridge
 • 1987
 • B.Sc. (Hons.), University of Adelaide
 • 1984


  PENGALAMAN KERJA
 • Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
 • 2012
 • Ketua Laboratori, Laboratori Sains Berkomputasi dan Fizik Bermatematik, Institut Penyelidikan Matematik
 • 2007
 • Ketua Laboratori, Laboratori Pengajian Teori, Institut Teknologi Maju
 • 2002
 • Profesor Madya, Jabatan Fizik, Fakulti Sains
 • 2000
 • Felo, Institut Multimedia
 • 1999
 • Pensyarah, Jabatan Fizik, Fakulti Sains
 • 1990


  BIDANG PENGKHUSUSAN
 • Fizik & Kejuruteraan Bermatematik
 • Fizik Teori & Komputasi


 • BIDANG PENYELIDIKAN
 • Maklumat Kuantum & Asas Fizik Kuantum
 • Kaedah Geometri dan Topologi dalam Fizik
 • Rangkaian Kompleks dan Geometri Maklumat
 • Kosmologi Bermatematik dan Geometri Ruang-Masa


 • 4239 HITS
  sejak 31 Mac'08  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza