| Laman Utama |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
LAMAN UTAMA

Alamat Surat Menyurat:

Prof. Madya Dr. Hazura Zulzalil
Ketua
Jabatan Kejuruteraan Perisian dan Sistem Maklumat
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG
Selangor Darul Ehsan

No. Bilik : Pejabat Ketua Jabatan, Tingkat 2, Blok C, FSKTM
No. Tel.: +603-8947-1727
E-mail: hazura at upm dot edu dot my
-PROF. MADYA DR. HAZURA BINTI ZULZALIL-3 FOTO RAWAK
Puteh & Tom
Lawatan ke MIMOS

13062 HITS
sejak 31 Mac'08versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh isniza