PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Nor Fazlida Binti Mohd Sani
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya
PTJ : Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat

CV :
BIDANG PENYELIDIKAN
 • Keselamatan Maklumat
 • Pemahaman Aturcara dan Pengawasilapan
 •  


  4430 HITS
  sejak 31 Mac'08  Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM SERDANG, Selangor | T: 03-8946 6000 |  Hak Cipta Terpelihara UPM 2007
  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya