PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Fairuz Izzuddin Bin Romli
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya
PTJ : Fakulti Kejuruteraan

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • PhD in Aerospace Engineering,
  Georgia Institute of Technology, USA.
 • 2009
 • MSc in Statistics,
  School of Industrial & Systems Engineering,
  Georgia Institute of Technology, USA.
 • 2008
 • MSc in Aerospace Engineering,
  Georgia Institute of Technology, USA.
 • 2003
   


  2685 HITS
  sejak 31 Mac'08  Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM SERDANG, Selangor | T: 03-8946 6000 |  Hak Cipta Terpelihara UPM 2007
  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya