Selamat Datang Ke
LAMAN WEB PERIBADI
Dr.
Ermira Junita Abdullah
FAKULTI KEJURUTERAAN
Laman Utama Profesional Minat & Hobi Galeri Foto Pautan Menarik
dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Dr.
NAMA : Ermira Junita Binti Abdullah
JAWATAN HAKIKI : Pensyarah Kanan
PTJ : Fakulti Kejuruteraan

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • MSc in Aeronautics and Astronautics, Purdue University, United States of America,
  2004.
 • BEng (Hons) in Aerospace Engineering, Universiti Putra Malaysia, 2001


 • PENGALAMAN KERJA
 • Oct 2004 - date Lecturer, Department of Aerospace Engineering, Faculty of
  Engineering, Universiti Putra Malaysia.
 • Sept 2001 - Oct 2004 Tutor, Department of Aerospace Engineering, Faculty of
  Engineering, Universiti Putra Malaysia.
 • May 2001 – Aug 2001 Part-Time Tutor, Department of Aerospace Engineering, Faculty of
  Engineering, Universiti Putra Malaysia.


 • PERSIDANGAN / BENGKEL / SEMINAR
 • Space Mission Analysis and Design, Putrajaya, 11-16 December 2006.
 • Team building , 20-22 January 2006.
 • Student Centered Learning, Universiti Putra Malaysia, 5-6 September 2005.
 • Outcome Based Education, Marriott Putrajaya, 4-6 July 2005.
 • Internal Audit Course, Universiti Putra Malaysia, 3-4 May 2005.
 • Towards a Successful Research, Universiti Putra Malaysia, 7-8 September 2004.


 • PENGAJARAN
 • 1. Flight Dynamics
  2. Aircraft Stability and Control
  3. Control Systems
  4. Vibration and Control Laboratory
  5. Vibration (Tutorial)
  6. Dynamics (Tutorial)
  7. Aircraft Design (Tutorial)


 • KEGIATAN LUAR BIDANG TUGAS
 • Committee member of AEROTECH 2007.
 • Reviewer of SET 2006.
 • Vibration and Control Laboratory Coordinator.
 • Final Year Student Project Coordinator.
 • Industrial Training Coordinator.
 • Academic Advisor.
 • Committee member of ROBOCON, Robotics Competition.
 • Participatedin LIMA 2005 as exhibitor.


 • BIDANG PENGKHUSUSAN
 • FLIGHT DYNAMICS, AIRCRAFT STABILITY AND
  CONTROL SYSTEMS


 • PROJEK PENYELIDIKAN
 • Effects of Aspect Ratio at Low Reynolds Number on Flight Dynamics and Aerodynamics
  Performance of unmanned Aerial vehicle (AV), ScienceFund; Ministry of science 5nd
  Technology, December 2006 (RM78,550)
 • Effects of Aspect Ratio on Dynamics Stability of Hybrid composite UAV, UPM 2006.
  New Lecturer Research Scheme, 1 June 2006 (RM l0 000).


 • 2681 HITS
  sejak 31 Mac'08  1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya