LAMAN WEB UPM > LAMAN WEB PERIBADI BMelayu / English
LAMAN WEB PERIBADI
KAKITANGAN UPM
<< MENU
BANTUAN

HELPDESK IDEC
TELEFON : 8947 1990 (8am-5pm)
EMEL : idec_helpdesk@upm.edu.my


CADANGAN / WISHLIST
Sila login dan isikan ruang cadangan/wishlist


MANUAL
Manual pengguna v1.01
Manual pengguna v1.01
(format buku kecil, perlu dicetak pada kedua-dua muka surat)
Maklumat/FAQ mengenai laman web peribadi
Manual Pentadbir Sistem: PTJ v1.01

VERSI 1.03