| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Encik
NAMA : Abdullah Bin Arshad
JAWATAN HAKIKI : Pegawai Tadbir
UNIT : BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK
PTJ : Pusat Kebudayaan Dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

PENGALAMAN KERJA
 • Timbalan Pengarah, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
 • 2016
 • Ketua, Bahagian Perancangan Strategik
 • 2015
 • Ketua, Bahagian Perancangan Korporat
 • 2013
 • Ketua, Bahagian Pemasaran dan Komunikasi
 • 2011
 • Ketua, Bahagian Komunikasi Korporat
 • 2007
 • Pegawai Tadbir UPM Kampus Bintulu, Sarawak
 • 2002
 • Pegawai Tadbir Fakulti Sains
 • 1999


  KEMAHIRAN
 • Pengurusan Majlis
 • Pengurusan Mesyuarat
 • Penulisan Laporan
 • Pengurusan Penarafan
 • Pengucapan Awam
 • Laporan Tahunan
 • Pengurusan Konferen
 • Penyelarasan Perancangan Strategik
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Komunikasi
 • Perhubungan Awam
 • Pemasaran
 • Pengurusan Aktiviti Pelajar
 • Etiket Sosial
 • Protokol
 • Pentadbiran Akademik


 • PROJEK
 • Pembangunan Pangkalan Data Pemegang Taruh Untuk Academic Peers dan Employers
 • 2015
 • Pembangunan Sistem Pengurusan Pencapaian UPM (Arkib Sijil dan Anugerah)
 • 2015
 • Penstrukturan Semula Pejabat Pemasaran dan Komunikasi, dan Bahagian Perancangan Korporat dengan menubuhkan Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
 • 2014
 • Penilaian Semua Laman Web PTJ UPM dan pembentangan laporan penambahbaikan kepada Jawatankuasa Pengurusan UPM
 • 2014
 • Kertas Cadangan Naiktaraf Galeri Putra, Bangunan Pentadbiran UPM
 • 2012
 • Naiktaraf Foyer Dewan Taklimat, Bangunan Pentadbiran UPM
 • 2012
 • Pencalonan UPM bagi Anugerah Malaysia Independence Award 2010 dan UPM berjaya menerima anugerah tersebut di Hotel Istana, pada 23 November 2010.
 • 2010
 • Penstrukturan Semula Bahagian Komunikasi Korporat dan menubuhkan Pejabat Pemasaran dan Komunikasi (MarComm)
 • 2010
 • Projek Admin Cafe UPM : The Way I See It
 • 2010
 • Pencalonan UPM bagi Anugerah IDB 2008 (Islamic Development Bank Prize for Science & Technology award) dan UPM berjaya menerima anugerah tersebut di Ashgabat, Turkmenistan, pada 2 Jun 2009.
 • 2009


  PERKHIDMATAN PERUNDINGAN
 • Penceramah, Kursus Perkhidmatan Pelanggan untuk Staf Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
 • 2015
 • Penceramah, Kursus Asas Pengurusan Majlis, Protokol dan Etiket Sosial untuk Staf Pelaksana UPM
 • 2015
 • Penceramah, Kursus Perancangan Strategik, Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik dan Bukan Akademik)
 • 2015
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Majlis dan Protokol untuk Pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka di DBP Kota Kinabalu, Sabah
 • 2014
 • Penceramah, Kursus Protokol dan Etika Kerja untuk Staf Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM
 • 2014
 • Penceramah, Projek Putra Global 200 untuk Pegawai Profesional Bukan Akademik
 • 2014
 • Auditee, mewakili Pemberi Pendidikan Tinggi, proses International Network for Quality Assurance in Higher Education, Agensi Kelayakan Malaysia
 • 2013
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Majlis, untuk Sekretariat Pencegahan Rasuah UPM
 • 2012
 • Penceramah, Bengkel Pengurusan Majlis dan Protokol untuk Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej 17 UPM
 • 2012
 • Penceramah, Kursus Pemantapan Organisasi, Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Tun Perak UPM
 • 2012
 • Penceramah, Pengurusan Pelanggan untuk Semua Timbalan Penyelaras Pengurusan Pelanggan PTJ di UPM
 • 2012
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Majlis untuk Staf Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
 • 2012
 • Penceramah, Membudayakan Komunikasi Pemimpin Cemerlang, Etika Penampilan Pelajar dan Pengurusan Majlis untuk MTM UPM Kampus Bintulu
 • 2012
 • Penceramah, Kursus Penampilan Diri dan Pengurusan Pelanggan Untuk Petugas Kaunter Informasi Konvokesyen, UPM
 • 2011
 • Penceramah, Kursus Etiket dan Protokol, MTM Kolej 17 dan Kolej 15, UPM
 • 2011
 • Penceramah, Kursus Protokol untuk Bengkel Pemantapan Program Pesta Ang Pau UPM, Persatuan Senibudaya Zhong Hua UPM
 • 2011
 • Penceramah, Kursus Etika Penyambut Tetamu untuk Penyambut Tetamu Konvokesyen UPM
 • 2011
 • Penceramah, Bengkel Pengurusan Acara dan Protokol, MTM Kolej Mohd Rashid, UPM
 • 2010
 • Penceramah, Kursus Protokol untuk Persatuan Pelajar Fakulti Sains, UPM
 • 2010
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Majlis untuk staf Fakulti Kejuruteraan, UPM
 • 2009
 • Penceramah, Bengkel Protokol, untuk ahli Kelab Kepimpinan Putra, UPM
 • 2009
 • Penceramah, Pengurusan Tugas Pentadbiran, Program Latihan Pegawai Tadbir Lantikan Baharu, UPM
 • 2009
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Aduan Awam untuk staf Pejabat Naib Canselor, UPM
 • 2009
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Majlis untuk Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej KOSASS, UPM
 • 2009
 • Penceramah, Bengkel Protokol untuk MTM Kolej Kedua, UPM
 • 2009
 • Penceramah, Kursus Protokol dan Pengurusan Majlis untuk MTM Kolej 13, UPM
 • 2008
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Majlis dan Protokol untuk MTM Kolej 15, UPM
 • 2008
 • Penceramah, Kursus Pengurusan Majlis untuk Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Tun Dr. Ismail, UPM
 • 2008
 • Penceramah,Bengkel Protokol dan Pengurusan untuk Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Canselor, UPM
 • 2008
 • Penceramah, Kursus Protokol dan Etiket Sosial untuk MTM Kolej Keenam, UPM
 • 2008


  KURSUS DIHADIRI
 • Latihan Audit Dalaman Swaakreditasi Untuk Panel Penilai
 • 2015
 • Pengurusan Projek
 • 2014
 • Interviewing Skills
 • 2014
 • Powerful Presentations, ELS Language Centres
 • 2014
 • Kaedah Penilaian Laman Web PTJ
 • 2013
 • Measuring ROI of Learning. HR Performance Improvement In Academic and Research
 • 2013
 • Enhancing Communication Skill In English
 • 2013
 • Visiting International Professional Program), Michigan State University, USA
 • 2012
 • Lawatan sambil belajar ke Office of International Affairs, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • 2012
 • Kursus Kumpulan Inovatif dan Kreatif
 • 2010
 • Kursus Penulisan dan Penyuntingan Berita
 • 2010
 • Coaching for Leaders
 • 2010
 • Empowering English in the Workplace
 • 2010
 • Internationalization and Marketing of Higher Education Malaysia Seminar, PICC, Putrajaya
 • 2010
 • Pengurusan Aduan Awam, Hotel Ridel, Kelantan
 • 2009
 • Effective Corporate Communication, Hotel JW Marriot, Kuala Lumpur
 • 2009
 • Kursus Pengukuhan Teknik dan Kemahiran Audit Dalaman, Hotel Seri Malaysia, Genting Highland
 • 2009
 • Public Sector Complaints Management, Hotel JW Marriot, Kuala Lumpur
 • 2009
 • Kursus Kepintaran Emosi Dalam Mengharungi Cabaran di Tempat Kerja, Hotel Park Royal, Kuala Lumpur
 • 2009
 • Kursus Rebranding Managers Toward Excellence, Palm Garden Hotel, Putrajaya
 • 2008
 • Kursus Penampilan Diri dan Imej Budaya Korporat, Residence Hotel UNITEN
 • 2008
 • Promotion Training: Shaping UPM Ambassadors
 • 2008


  PERSIDANGAN / BENGKEL / SEMINAR
 • Bengkel Penilaian dan Pencapaian KPI Q1, UPM
 • 2015
 • QS-Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference (APPLE), Korea
 • 2013
 • Bengkel Pengurusan Kualiti, Primula Beach Hotel, Kuala Trengganu, anjuran Majlis Pengurusan Kualiti IPTA
 • 2013
 • Bengkel Training of Trainers, Kursus Starting School, Cyberview Resort & Spa, Cyberjaya, anjuran Pusat Kokurikulum UPM
 • 2013
 • Bengkel Pasukan Organisasi Kejat, Dewan Ibnu Sina, Pusat Islam, anjuran Pejabat Pendaftar UPM
 • 2013
 • Bengkel Penghasilan Laporan Kajian Penilaian Projek RMK-9 untuk Sistem Maklumat Pelajar, Hotel Residence, anjuran Bahagian Akademik UPM
 • 2013
 • Bengkel Penilaian Pencapaian KPI UPM, Hotel Marriot Putrajaya
 • 2012
 • Bengkel Seni Pengucapan Awam, anjuran Kelab Pidato Putra
 • 2012
 • Bengkel Penyediaan Struktur Kajian Komunikasi, Media dan Pemasaran, Residence Hotel, UNITEN
 • 2012
 • Bengkel Pelaksanaan Autonomi, Mahkota Hotel, Melaka
 • 2012
 • Global Education Workshop Program, Michigan State University, USA
 • 2012
 • Bengkel Amalan 5S, UPM
 • 2012
 • Admin Cafe, Dewan Besar, UPM
 • 2012
 • Seminar Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pengajian Tinggi, UNIMAP
 • 2012
 • Bengkel Pelan Strategik Pejabat Pemasaran dan Komunikasi, Bilik Seminar Fakulti Kejuruteraan, anjuran Pejabat Pemasaran dan Komunikasi
 • 2010
 • Internationalization and Marketing of Higher Education Malaysia Seminar, PICC, anjuran Kementerian Pengajian Tinggi
 • 2010
 • Bengkel Pemurnian Garis Panduan Kandungan Laman Web UPM dan Garis Panduan Digital Media UPM, Bilik Mesyuarat IDEC, anjuran IDEC
 • 2010
 • Bengkel Pelaksanaan & Pengharmonian Prosedur Maklum balas Pelanggan dan Arahan Kerja Kajian Kepuasan Pelanggan, Bilik Seminar Kolej Keenam, anjuran Pejabat Pendaftar
 • 2010
 • International Conference on Thinking, KLCC, Kuala Lumpur
 • 2009
 • Bengkel Pembentangan Hasil Audit Persepsi Pemegang Taruh, Bahagian Perancangan Korporat, Hotel Marriot Putrajaya
 • 2009
 • Bengkel Pemantapan Imej dan Personaliti, Hotel Equatorial, Bangi, Selangor
 • 2009
 • Bengkel Penulisan Prosedur Wajib ISO, Sistem Pengurusan Kualiti PNC, Bilik VIP 1, Pusat Pendidikan Luar, UPM
 • 2008
 • Bengkel Penulisan Manual Kualiti ISO, Sistem Pengurusan Kualiti PNC, Dewan Peperiksaan 1, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, UPM
 • 2008
 • Bengkel Penulisan Prosedur Operasi ISO, Sistem Pengurusan Kualiti PNC, Legacy Hotel, Melaka,
 • 2008
 • Bengkel Penyediaan Laporan Tahunan UPM 2007, Guoman Hotel, Port Dickson, NS
 • 2008
 • Bengkel Halatuju Pelan Strategi UPM, Holiday Inn, Melaka
 • 2008
 • Bengkel Pemurnian Pelan Strategi UPM , Royal Adelphi, Seremban, NS
 • 2008
 • Bengkel Strategi Pengantarabangsaan, Anjuran Pejabat Antarabangsa, Renaissance Hotel, Melaka
 • 2008
 • Bengkel Strategi Pengantarabangsaan (Pemurnian), Pejabat Antarabangsa UPM,
 • 2008
 • Bengkel Penyediaan Kertas Jemaah Menteri, Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan IPTA, Pan Pacific, KLIA
 • 2008
 • Bengkel Pengurusan Prestasi UPM, The Regency, Tanjung Tuan Beach Resort, Negeri Sembilan
 • 2008
 • Bengkel Gurindam dan Pantun, Regency Plaza Hotel, Bintulu, Sarawak
 • 2005
 • Bengkel Pemantapan dan Kemahiran Kaunseling, UPM Kampus Bintulu, Sarawak
 • 2005
 • Seminar Cabaran Pentadbiran dan Pengurusan Bertaraf Dunia, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu
 • 2005
 • Seminar Kesedaran Keselamatan, Fakulti Sains dan Pengajian Alam Sekitar, UPM
 • 2001
 • Kolokium Belia Negara, Dewan Besar, UPM
 • 1999


  PENGAJARAN
 • Jurulatih Kursus QKP 010 (Kemahiran Berorganisasi : Kepemimpinan Persatuan Pelajar 1) Kokurikulum Berkredit, UPMKB, Semester Pertama Sesi 2006/2007
 • 2006
 • Jurulatih Kursus QKP 010 (Kemahiran Berorganisasi : Kepemimpinan Persatuan Pelajar 1) Kokurikulum Berkredit, UPMKB, Semester Pertama Sesi 2005/2006
 • 2005
 • Pensyarah Sambilan, Kursus TKP 2201 (Prinsip Komunikasi Dalam Pertanian), Program Diploma Pertanian, UPMKB, Semester Kedua Sesi 2004/2005
 • 2004
 • Jurulatih Kursus QKP 010 (Kemahiran Berorganisasi : Kepemimpinan Persatuan Pelajar 1) Kokurikulum Berkredit, UPMKB, Semester Pertama Sesi 2004/2005
 • 2004
 • Jurulatih Kursus QKP 010 (Kemahiran Berorganisasi : Kepemimpinan Persatuan Pelajar 1) Kokurikulum Berkredit, UPMKB, Semester Pertama Sesi 2003/2004
 • 2003


  JAWATANKUASA
 • Panel Penilai Pertandingan Video Promosi UPM
 • 2015
 • Panel Audit Dalaman Swaakreditasi
 • 2015
 • Ahli Jawatankuasa Pemasaran dan Promosi UPM
 • 2015
 • Sidang Pengarang Laporan Tahunan UPM
 • 2014
 • Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Laman Web UPM
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian PNC
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Editorial Self-Review Portfolio, COPA, Kualiti Akademik UPM
 • 2014
 • Pengerusi Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Alih
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Nilai
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Putra Global
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Laman Web UPM
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Penyelarasan Swaakreditasi
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Perolehan Anak Syarikat
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Projek Khas UPM
 • 2014
 • Ahli Mesyuarat Pegawai Kanan UPM
 • 2014
 • Setiausaha Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan UPM
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa Organisasi Kejat UPM
 • 2014
 • Pengerusi, Pasukan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan UPM
 • 2014
 • Ahli Jawatankuasa International Conference on Habits of Minds
 • 2013
 • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Perasmian dan Lawatan Kampus, Program Selangkah Ke Universiti
 • 2012
 • Ahli Jawatankuasa Induk Program Admin Cafe
 • 2012
 • Pengerusi Jawatankuasa Protokol dan Media, International Symposium on Rehabilitations of Tropical Rainforest Ecosystems
 • 2011
 • Pengerusi, Jawatankuasa Protokol dan Media, Kem Kesihatan Bersama Pakar dan Pelajar Perubatan UPM di Pasir Gudang, Johor
 • 2011
 • Pengerusi, Jawatankuasa Majlis, Protokol dan Media, Majlis Gemilang Akademia Putra 2009
 • 2010
 • Pengerusi, Jawatankuasa Majlis, Protokol dan Media, Majlis Gemilang Akademia Putra 2008
 • 2009
 • Pengerusi, Jawatankuasa Perasmian dan Penutupan, Protokol, Sambutan, Publisiti dan Media, 14th International Conference on Thinking, KLCC, Kuala Lumpur
 • 2009
 • Pengerusi, Jawatankuasa Protokol dan Media, Karnival Kesihatan Kenanga di Rawang, Selangor
 • 2008
 • Pengerusi, Jawatankuasa Protokol dan Media, Karnival Kesihatan Jeli di Jajahan Jeli, Kelantan
 • 2008
 • Pengerusi, Jawatankuasa Majlis dan Protokol, Media, Dana Penyampaian Sumbangan kepada Anak-Anak Yatim, Majlis Berbuka Puasa Bersama DYMM Tuanku Canselor
 • 2007
 • Pengerusi, Jawatankuasa Perasmian, Protokol dan Media, Pameran Reka Cipta, Penyelidikan dan Inovasi
 • 2007
 • Pengerusi, Jawatankuasa Media dan Publisiti, Karnival Kerjaya Kebangsaan
 • 2007
 • Ahli Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan 2004 Peringkat Bahagian Bintulu, Sarawak
 • 2004


  ANUGERAH DAN PENCAPAIAN
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2013
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2012
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2011
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2010
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2009
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2008
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 • 2007
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2006
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2005
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2004
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
 • 2003
 • Johan, Pertandingan Pidato Kenegaraan, Bahagian Bintulu, Sarawak
 • 2002
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 • 2002
 • Johan, Pertandingan Pidato Kenegaraan, Peringkat Daerah Bintulu, Sarawak
 • 2002
    PENERBITAN

  Garis Panduan Penulisan Laporan Tahunan  3 FOTO RAWAK

  3563 HITS
  sejak 31 Mac'08  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza