o
PROFILE
RFID POC Kick-off
MOHD SHAFREE BIN AHMAD
pusat pembangunan
maklumat dan komunikasi

Perkhidmatan Sidang
Suara (Voice Conferences)
NIK MOHD YUSRI BIN NIK HARUN
pusat pembangunan
maklumat dan komunikasi

16 SEPTEMBER 2008
NOOR MOHAMAD BIN SHAKIL HAMEED
bahagian perancangan
korporat

50 TERBAIK
the best of UPM profile
SANTAI WARGA
ENCIK MOHAMAD ZAIRI BIN ABD RAHIM
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN