| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Y. Bhg. Profesor Dr.
NAMA : Borhanuddin Bin Mohd Ali
JAWATAN HAKIKI : Profesor
PTJ : Fakulti Kejuruteraan

KURSUS DIHADIRI
 • Bengkel Kemahiran Berkomunikasi dan Penyampaian Berkesan, Putrajaya.
 • 2005


  14558 HITS
  sejak 31 Mac'08  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza