| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Y. Bhg. Profesor Ir. Dr.
NAMA : Azmi Bin Yahya
JAWATAN HAKIKI : Profesor
PTJ : Fakulti Kejuruteraan

3511 HITS
sejak 31 Mac'08versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh isniza