PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Dr.
NAMA : Amalia Binti Mohd Hashim
JAWATAN HAKIKI : Pensyarah Kanan
PTJ : Fakulti Bioteknologi Dan Sains Biomolekul 


3220 HITS
sejak 31 Mac'08Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM SERDANG, Selangor | T: 03-8946 6000 |  Hak Cipta Terpelihara UPM 2007
versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh zuraya