DR.
ALFIAN BIN ABDUL HALIN
PENSYARAH KANAN
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
SELANGOR, MALAYSIA
T: (+603)-89466537
F: (+603)-89466575
http://sites.google.com/site/alfianhalin
B E R I L M U   B E R B A K T I