.
PROFILE
Langit Putra Terbang
Tinggi
ASRIZAM BIN ESAM
pejabat timbalan
naib canselor ( penyelidikan & inovasi )

Singgah Sat Food
Court, Seberang Jaya
SOFIYATUL SALMI BINTI ISMAIL
pusat pembangunan
maklumat dan komunikasi

50 TERBAIK
the best of UPM profile
SANTAI WARGA
PUAN KHAIRUL ZIANA BINTI KINAINAH
PEJABAT NAIB CANSELOR