Selamat Datang Ke
LAMAN WEB PERIBADI
Prof. Madya Dr.
Mohd Taufik Abdullah @ Selimun
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Main Page Professional Interest & Hobby Photo Gallery Favourite Link
get my contact numbers send me email
FAVOURITE LINK


UPM
1. UPM Main Website (http://www.upm.edu.my)5302 HITS
since 31st Mar'081.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh zuraya