PROF. MADYA DR.
MASRAH AZRIFAH BINTI AZMI MURAD
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
SELANGOR, MALAYSIA
T: (+603)-89471739
F: (+603)-89466577
http://cvfsktm.upm.edu.my/~masrah/
B E R I L M U   B E R B A K T I