PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Dr.
NAMA : Mariatulqabtiah Binti Abdul Razak
JAWATAN HAKIKI : Pensyarah Kanan
PTJ : Fakulti Bioteknologi Dan Sains Biomolekul


Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/html/profile/cv.php on line 132
LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • PhD dalam Penyelidikan Perubatan Klinikal di Imperial College London, United Kingdom
 • 2011
 • BSc dalam Bioteknologi (Kepujian Kelas Pertama) di Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia
 • 2006
 • Matrikulasi dalam Sains Biologikal di Kolej Teknologi Timur, Sepang, Selangor
 • 2003


  PENGALAMAN KERJA
 • Pensyarah Kanan dalam Virologi Molekul dan Imunologi di Universiti Putra Malaysia
 • 2011
 • Pensyarah Kanan di Jabatan Sel dan Molekular Biologi
 • 2011
 • Calon PhD dalam Imunologi di Imperial College London
 • 2007
 • Tutor dalam Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 • 2006
 • Tutor di Jabatan Sel dan Molekular Biologi
 • 2006
 • Perantis Penyelidikan dalam Teknologi Fermentasi di Stellagen Sdn Bhd
 • 2005
   


  2295 HITS
  sejak 31 Mac'08  Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM SERDANG, Selangor | T: 03-8946 6000 |  Hak Cipta Terpelihara UPM 2007
  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya