Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /var/www/html/profile/index.php on line 326
UPM: Profail Staf: LAMAN WEB made.hood

 
| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Prof. Madya Dr.
NAMA : Made Mantle Hood
JAWATAN HAKIKI : Profesor Madya
PTJ : Fakulti Ekologi Manusia

1505 HITS
sejak 31 Mac'08versi 1.03
© UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
template oleh isniza