Selamat Datang Ke
LAMAN WEB PERIBADI
Dr.
Elistina Abu Bakar
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Laman Utama Profesional Minat & Hobi Galeri Foto Pautan Menarik
dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Dr.
NAMA : Elistina Binti Abu Bakar
JAWATAN HAKIKI : Pensyarah Kanan
UNIT : Pusat Kecemerlangan Kajian Penggunaan Lestari
PTJ : Fakulti Ekologi Manusia

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • Ph.D (law) Universiti Islam Antarabangsa
 • 2010
 • Master of Laws, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • 2001
 • LL.B (Shariah) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • 1999
 • LL.B, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • 1998


  PENGALAMAN KERJA
 • Pensyarah kanan, Fakulti Ekologi Manusia, University Putra Malaysia
 • 2010
 • Tutor, Fakulti Ekologi Manusia, University Putra Malaysia
 • 2004
 • Pensyarah matrikulasi, Law Department, Matriculation Centre, International Islamic University Malaysia
 • 2000


  PROJEK
 • Review of the Consumer protection Act 1999
 • 2007


  PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
 • Elistina A.B. & Naemah, A. "Burden of proofs under the Law of Negligence and the Consumer protection Act 1999 in the Supply of Services." International Conference on Consumer Law 2011.
 • 2011
 • Elistina A.B.& Naemah,A, "The adequacy of remedies in consumer transactions: Special study in the motor vehicle repair and service industry in Malaysia. 15th National MACFEA Seminar.
 • 2011
 • Elistina, A.B, & Norhasmah,S. "Pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap pelabelan makanan" Seminar Kebangsaan MACFEA ke 14.
 • 2010
 • Elistina A.B., Husniyah, A.R, Afida Mastura, Bukryman, S. "consumers' Legal literacy in consumer credit transactions." Malaysia-Indonesia international Conference on Economics, management and Accounting.
 • 2010
 • Elistina A.B., Naemah. "Consumer protection under Islamic law in the service industry." 4th International Conference on Harmonization of Civil law and Shariah.
 • 2009
 • Elistina A.B., Naemah.A. "Law of Contract as a means of consumer protection." 7th International ACFEA Conference.
 • 2007
 • Elistina A.B., Aznan.Z.S. "Digital Signature: A Protection
  For Consumers". 7th International ACFEA Conference
 • 2007
 • Elistina A.B, "Legal Provisions for a Productive Old Age", National Conference on Ageing and National Development Conference
 • 2006
 • Elistina A.B, "Perlindungan Pengguna Dalam Perkhidmatan Pembaikan di Malaysia" 10 th National MACFEA Conference.
 • 2005
 • Elistina A.B., Zuroni, M.J, Jariah,M, "Knowledge, Attitude and Perceptions of University Students towards Educational Loans", 6th International ACFEA Conference
 • 2005


  BIDANG PENGKHUSUSAN
 • Undang-undang pengguna
 • Perlindungan Pengguna
 • Kualiti perkhidmatan


 • PROJEK PENYELIDIKAN
 • A legal study on unsafe services in the motor vehicle repair and service industry
 • 2011
 • Adequacy of the Law and Consumers’ Legal Literacy in Consumer Credit (Co-researcher)
 • 2010
 • A legal study on consumer protection in the service industry with special reference to the motor vehicle repair and service industry
 • 2010
 • Developing a multi-disciplinary model of personal financial risk management.
 • 2010
 • Sustainable housing towards consumer well-being (Co-researcher)
 • 2010
 • Pengetahuan, Sikap dan Tingkah laku Mahasiswa terhadap Perlabelan Makanan. (Co-researcher)
 • 2010
 • Financial Management among credit counseling participants (Co-researcher)
 • 2010
 • Sikap, Amalan dan Persepsi Pengguna ke atas Perbelanjaan di Musim Perayaan (Co-researcher)
 • 2005


  PENERBITAN
 • Elistina, A.B. & Naemah, A. consumer protection in the service industry under the Consumer Protection Act 1999. Malaysian Consumer law Journal, 1(1).
 • 2011
 • Elistina, A.B. & Naemah,A. Consumers' perceptions on the service quality in the motor vehicle repair and service industry in Malaysia. Pertanika J.Soc.Sci. & Hum. Vol 19(2), 409-422.
 • 2011
 • Elistina, A.B & Naemah, A. Consumer protection in the supply of services: A comparative study between the Consumer protection Act 1999 and Islamic law. IIUM Law Journal, 18, 143-162.
 • 2010
 • Elistina, A.B. & Naemah, A. Pengetahuan berhubung hak-hak pengguna semasa berurusan dengan bengkel kenderaan. Jurnal Pengguna Malaysia. 14, 1-9.
 • 2010
 • Naemah, A & Elistina, A.B. Alternative for consumers: An appraisal of the effectiveness of the consumer claim. In Mediation in Malaysia: The law and practice.
 • 2010
 • Elistina, A.B, Jariah,M and Zuroni, M.J, Knowledge, Attitude and Perceptions of University Students towards Educational Loans, Journal of Economics and Academic issues, 27(4), 692-701.
 • 2006
 • Elistina, A.B & Nazura A.M., Pengetahuan dan Sikap Pengguna Terhadap Amalan Cetak Rompak Perisian Komputer di Malaysia, Jurnal Pengguna Malaysia, 6, 32-42.
 • 2005
  PENERBITAN (KMPORTAL)
  Tahap Pengetahuan Undang-Undang Pengguna Di Malaysia 2016
  Maqasid Al-Syariah sebagai panduan pengguna Muslim dalam menangani cabaran teknologi Maklumat dan komunikasi masa kini 2016
  Nilai dan kepercayaan pengguna terhadap produk makanan halal 2016
  Peranan Industri dalam Penggunaan Lestari 2016
  KAJIAN PERHUBUNGAN ANTARA IDENTITI DIRI DENGAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP TINGKAH LAKU SISA SIFAR DALAM KALANGAN PENGGUNA DI LEMBAH KLANG 2016
  Consumer Segmentation by Online Information Search Behaviour in Yinchuan, China 2016
  Faktor Penyumbang Kepada Amalan Beretika Dalam Kalangan Peniaga 2016
  Consumers? Awareness and Practices Towards ?Exclusion Clause? and Its Position Under Malaysian Law 2016
  Peranan Kerajaan dalam Membudayakan Penggunaan Lestari 2016
  TAHAP KEPERCAYAAN TERHADAP JAKIM, JENAMA DAN TINGKAHLAKU PEMILIHAN PREMIS MAKANAN FRANCAIS HALAL 2016
  Sustainable Consumption Practices and Well Being Among Households In Peninsular Malaysia 2015
  Literasi undang-undang, Ideologi Moral, Nilai, tingkah laku etika dan amalan kepenggunaan dalam kalangan ahli Gerakan Pengguna Siswa dan Persatuan Pengguna (GPS) di Malaysia 2015
  Development of tsunami emergency response plan for Penang 2015
  FOOD CHOICE FACTORS AFFECTING MALAYSIAN GREEN FOOD CONSUMPTION 2015
  Identiti Diri dan Tingkah Laku Pengguna terhadap Sisa Sifar di Lembah Klang 2015
  Development of airports in Malaysia 2015
  FACTORS AFFECTING GREEN FOOD PRACTICES AND CONSUMER SUBJECTIVE WELLBEING 2015
  CONSUMERS? AWARENESS AND PRACTICES TOWARDS ?EXCLUSION CLAUSE? AND ITS POSITION UNDER ISLAMIC LAW 2015
  Determinants of consumer safety practices in the motor vehicle repair and service industries 2015
  Food Choice factors affecting green food attitude in Klang Valley 2015
  TAHAP PENGETAHUAN DAN PERSEPSI PENIAGA BAZAR LARUT MALAM TERHADAP ETIKA PERNIAGAAN, UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN CAP DAGANGAN DI LEMBAH KLANG 2015
  A review of consumer concerns and acceptance of nanotechnology based products 2014
  Civil liabilities for false halal logo under the Consumer Protection Act 1999 2014
  Perlindungan Pengguna Ke Arah Memperkasakan Pengguna di Malaysia 2014
  Study on engagement of consumer and societal related organizations in TC229 National member bodies 2014
  Perlindungan kendiri dalam kalangan ahli persatuan pengguna di Malaysia 2014
  Faktor mempengaruhi amalan perlindungan kendiri pengguna dalam aspek keselamatan pembaikan kenderaan bermotor 2014
  Tsunami 2004 preparedness from the perspective of the Penang community 2014
  Amalan Pembelian Produk Halal Dalam Kalangan Pengguna Islam di Alor Gajah Melaka 2014
  The influence of socio demographic factors on severe weather concern, knowledge and preparedness among Malaysians 2014
  The influence of household income towards tsunami preparedness in Penang Malaysia 2014
  Pengetahuan, Sikap dan Amalan Pengguna Terhadap Makanan Lestari Ke arah Kesejahteraan Hidup 2014
  Consumers' Perceptions Towards Mobile Halal Application System 2014
  Domain dan Indikator Literasi Undang-Undang Pengguna Malaysia 2014
  Pengetahuan undang-undang pengguna, nilai pengguna dan amalan kepenggunaan dalam kalangan ahli Gerakan Pengguna Siswa di Malaysia 2014
  Pengetahuan, Sikap dan Amalan Pengguna Terhadap Makanan Lestari 2014
  The position of the media as a tool of communication and education on severe weather in Malaysia 2014
  Malaysia Negara Maju: Realiti & Cabaran Pengguna 2013
  Preference on sustainable housing towards consumers' well-being 2013
  Demographic differences in complaint behaviour among automobile repair and service consumers in Shah Alam 2013
  Modul Program PJJ UPM Kursus FEM4225 Undang-undang Buruh dan Perlindungan Pekerja 2013
  VALUES TOWARDS ORGANIZATIONAL GOAL AND PERCEPTION TOWARDS THE IMPORTANCES OF ETHICS AND SOSIAL RESPONSIBILITY AMONG WORKERS IN THE MOTOR VEHICLE REPAIR INDUSTRY 2013
  Logo halal di bawah undang-undang pengguna di Malaysia 2013
  Safety of services under the Consumer Protection Act 1999 2013
  Bab 10: Rumusan Dan Cadangan 2013
  Bab 1: Pengenalan 2013
  Review of consumer disaster awareness and preparedness 2013
  Consumer ethical behaviour, consumer knowledge and moral ideology among Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism employees 2013
  Kepekaan terhadap isu etika dan intensiti moral dalam kalangan pekerja bengkel di Lembah Klang 2013
  Knowledge, attitude and practices of consumers in e-commerce transaction 2013
  Malaysia negara maju Realiti dan cabaran pengguna 2013
  Realiti Tingkahlaku Pengguna mahasiswa Terhadap Pemakanan dan Pelabelan Makanan 2013
  Undang-undang pengguna dalam konteks halalan thoiyyiban di Malaysia 2013
  Pengetahuan, Sikap dan Amalan Penggunaan Lestari dalam Kalangan Pengguna Ke Arah Kesejahteraan Kewangan Pengguna 2012
  Amalan Pengurusan Risiko Kredit dan Kepuasan Pengurusan Risiko dalam Kalangan Pekerja Sektor Awam 2012
  Preference on Sustainable Housing towards Consumers? Well-Being 2012
  The adequacy of remedies in consumer transactions : special study in the motor vehicle repair and service industry in Malaysia 2012
  Ideologi Moral Pekerja bengkel di dalam industri pembaikan kenderaan bermotor di Lembah Klang 2012
  Consumers' knowledge and attitudes towards sustainable housing in Malaysia 2012
  Jurnal Pengguna Malaysia 2012
  The choice of sustainable housing towards sustainable development: a case study in Malaysia 2012
  Sustainable Housing Practices towards Consumers' Well being 2012
  Kesihatan dan keselamatan Pekerjaan 2012
  Persepsi Pekerja Bengkel terhadap Kepentingan Etika dan Tanggungjawab Sosial di dalam Industri Pembaikan Kenderaan Bermotor 2012
  User Generated Content and the Muslim Consumer in Cyberspace 2012
  Legal literacy on hire purchase transactions, personal loans and credit cards among public servants in Malaysia 2012
  Debt Load, Financial Practices, and Locus Control Effects' on Workers' Financial Well-Being 2012
  Burden of proofs under the law of negligence and the Consumer protection Act 1999 in the supply of services 2012
  Financial Well-being among Public Sector Employees in Malaysia 2012
  Concept and challenges to community based disaster management 2012
  Perbandingan Tahap Toleransi Risiko Kewangan antara pekerja Lelaki dan Perempuan dalam Pengurusan Kewangan 2011
  The perception about green home purchasing towards sustainable development among malaysian consumer 2011
  Consumers' Perceptions on the Service Quality in the Motor vehicle Repair and Service Industry: An Exploratory Study in Klang Valley, Malaysia 2011
  Consumers' Legal literacy in Consumers credit Transactions 2011
  Remedies for breach of implied guarantees in a contract of supply of services under the Malaysian Consumer Protection Act 1999 2011
  Redress Mechanism For Consumers in the Motor Vehicle Repair and Service Industry 2011
  Burden of Prrofs under the Law of negligence and the Consumer Protection Act 1999 in the Supply of Services 2011
  FINANCIAL RISK TOLERANCE IN PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT AMONG WORKING PEOPLE 2011
  CONSUMERS? LEGAL LITERACY IN CONSUMERS CREDIT TRANSACTIONS 2011
  Toleransi Risiko Kewangan dalam Pengurusan Kewangan Pekerja Sektor Awam 2011
  The perception about Green Home Purchasing towards Sustainable Development among Malaysian Cobsumer 2011
  Consumer protection under Islamic law in the service industry 2011
  Kesedaran dan tahap literasi undang-undang dalam kalangan pekerja bengkel di Sekitar Lembah Kelang 2011
  2011
  Consumer Protection in the service Industry under the Consumer Protection Act 1999 2011
  The Adequacy of Remedies in Consumer Transactions: Special Study in the Motor vehicle Repair and Service Industry in Malaysia 2011
  The choice of sustainable housing towards sustainable development. A case study in Malaysia 2011
  Financial risk tolerance in financial management among working people 2011
  Penggunaan Pelabelan Makanan dalam Kalangan Mahasiswa 2010
  Literasi Pengguna Dalam Perjanjian Pinjaman Perumahan 2010
  Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Terhadap Pelabelan Makanan 2010
  ADR for consumers: An Appraisal of the Tribunal For Consumer Claims Malaysia 2010
  PENGETAHUAN BERHUBUNG HAK-HAK PENGGUNA SEMASA BERURUSAN DENGAN BENGKEL KENDERAAN 2010
  Consumers' Legal Literacy in Consumers Credit Transactions 2010
  Consumer Protection in the Supply of Services: A Comparative Study Between the Consumer Protection Act 1999 and Islamic Law 2010
  Sikap dan Amalan Perbelanjaan Pengguna dalam Musim Perayaan 2010
  Knowledge, Attitude and Perceptions of the University Students Towards Educational Loans in Malaysia 2006  3112 HITS
  sejak 31 Mac'08  1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya