Selamat Datang Ke
LAMAN WEB PERIBADI
<>

Elistina Abu Bakar
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Laman Utama Profesional Minat & Hobi Galeri Foto Pautan Menarik
dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Dr.
NAMA : Elistina Binti Abu Bakar
JAWATAN HAKIKI : Pensyarah Kanan
UNIT : Pusat Kecemerlangan Kajian Penggunaan Lestari
PTJ : Fakulti Ekologi Manusia

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • Ph.D (law) Universiti Islam Antarabangsa
 • 2010
 • Master of Laws, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • 2001
 • LL.B (Shariah) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • 1999
 • LL.B, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • 1998


  PENGALAMAN KERJA
 • Pensyarah kanan, Fakulti Ekologi Manusia, University Putra Malaysia
 • 2010
 • Tutor, Fakulti Ekologi Manusia, University Putra Malaysia
 • 2004
 • Pensyarah matrikulasi, Law Department, Matriculation Centre, International Islamic University Malaysia
 • 2000


  PROJEK
 • Review of the Consumer protection Act 1999
 • 2007


  PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
 • Elistina A.B.& Naemah,A, "The adequacy of remedies in consumer transactions: Special study in the motor vehicle repair and service industry in Malaysia. 15th National MACFEA Seminar.
 • 2011
 • Elistina A.B. & Naemah, A. "Burden of proofs under the Law of Negligence and the Consumer protection Act 1999 in the Supply of Services." International Conference on Consumer Law 2011.
 • 2011
 • Elistina A.B., Husniyah, A.R, Afida Mastura, Bukryman, S. "consumers' Legal literacy in consumer credit transactions." Malaysia-Indonesia international Conference on Economics, management and Accounting.
 • 2010
 • Elistina, A.B, & Norhasmah,S. "Pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap pelabelan makanan" Seminar Kebangsaan MACFEA ke 14.
 • 2010
 • Elistina A.B., Naemah. "Consumer protection under Islamic law in the service industry." 4th International Conference on Harmonization of Civil law and Shariah.
 • 2009
 • Elistina A.B., Aznan.Z.S. "Digital Signature: A Protection
  For Consumers". 7th International ACFEA Conference
 • 2007
 • Elistina A.B., Naemah.A. "Law of Contract as a means of consumer protection." 7th International ACFEA Conference.
 • 2007
 • Elistina A.B, "Legal Provisions for a Productive Old Age", National Conference on Ageing and National Development Conference
 • 2006
 • Elistina A.B, "Perlindungan Pengguna Dalam Perkhidmatan Pembaikan di Malaysia" 10 th National MACFEA Conference.
 • 2005
 • Elistina A.B., Zuroni, M.J, Jariah,M, "Knowledge, Attitude and Perceptions of University Students towards Educational Loans", 6th International ACFEA Conference
 • 2005


  BIDANG PENGKHUSUSAN
 • Undang-undang pengguna
 • Perlindungan Pengguna
 • Kualiti perkhidmatan


 • PROJEK PENYELIDIKAN
 • A legal study on unsafe services in the motor vehicle repair and service industry
 • 2011
 • Adequacy of the Law and Consumers’ Legal Literacy in Consumer Credit (Co-researcher)
 • 2010
 • A legal study on consumer protection in the service industry with special reference to the motor vehicle repair and service industry
 • 2010
 • Developing a multi-disciplinary model of personal financial risk management.
 • 2010
 • Sustainable housing towards consumer well-being (Co-researcher)
 • 2010
 • Pengetahuan, Sikap dan Tingkah laku Mahasiswa terhadap Perlabelan Makanan. (Co-researcher)
 • 2010
 • Financial Management among credit counseling participants (Co-researcher)
 • 2010
 • Sikap, Amalan dan Persepsi Pengguna ke atas Perbelanjaan di Musim Perayaan (Co-researcher)
 • 2005


  3240 HITS
  sejak 31 Mac'08  1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya