| Profesional |

dapatkan nombor telefon dan faks saya hantar email kepada saya
PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Y. Bhg. Profesor Dr.
NAMA : Nor Aini Binti Ab Shukor
JAWATAN HAKIKI : Profesor
PTJ :

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • PhD - University of Wales, United Kingdom
 • 1988
 • MSc - University of Wales, United Kingdom
 • 1985
 • BSc(Hons) - University Malaya
 • 1984


  PENGALAMAN KERJA
 • Timbalan Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
  (Unit Hal Ehwal Pelajar, Sokongan Pembelajaran dan Alumni)
 • 2013
 • Ketua Makmal, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP)
 • 2007
 • Professor Jabatan Pengeluaran Hutan, Fakulti Perhutanan
 • 2006


  KURSUS DIHADIRI
 • Seminar "Good Practice in supervising postgraduates"
 • 2014


  BIDANG PENGKHUSUSAN
 • Pembaik biak Pokok dan Genetik


 • 3 FOTO RAWAK

  3276 HITS
  sejak 31 Mac'08  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh isniza