PROFAIL

MAKLUMAT PERIBADI
SAPAAN : Y. Bhg. Profesor Dr.
NAMA : Amin Bin Ismail
JAWATAN HAKIKI : Profesor
UNIT : PEJABAT TIMBALAN DEKAN (SIWAZAH, HAL EHWAL PELAJAR DAN JARINGAN MASYARAKAT)
PTJ : Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan

LATARBELAKANG PENDIDIKAN
 • Ph.D. (Food Chemistry and Biochemistry)
 • 2000
 • Bachelor of Science (Food Technology) (Hons)
 • 1993


  PENGALAMAN KERJA
 • Timbalan Dekan (Siswazah, Hal Ehwal Pelajar Dan Jaringan Masyarakat)
 • 2014
   


  4761 HITS
  sejak 31 Mac'08  Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM SERDANG, Selangor | T: 03-8946 6000 |  Hak Cipta Terpelihara UPM 2007
  versi 1.03
  © UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 2008
  template oleh zuraya